Tổng hợp đề cương & đề thi môn luật tài chính dành cho sinh viên luật

Chia sẻ: Vu Thuy Hoa Hoa | Ngày: | 11 tài liệu

0
770
lượt xem
32
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp đề cương & đề thi môn luật tài chính dành cho sinh viên luật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế... Bộ sưu tập tổng hợp các đề thi môn luật tài chính giúp các bạn sinh viên ôn tập tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp đề cương & đề thi môn luật tài chính dành cho sinh viên luật

 1. Đề cương môn học luật tài chính - ngân hàng (ĐH Luật HN)

  pdf 22p 226 64

  Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế...

 2. Đề cương môn học luật tài chính (ĐH Kinh tế HCM)

  pdf 12p 132 26

  Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về Luật tài chính; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Thuế. Những ảnh hưởng cuả các luật này đến hoạt động kinh tế và đời sống dân cư.

 3. Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật tài chính

  pdf 5p 144 15

  Câu 1: Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố được cấp phát theo phương thức chi nào?Tại sao? Thủ tục chi trong trường hợp này? Câu 2: Trong quá trình sử dụng và phân phối vốn ngân sách nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc nào?

 4. Câu hỏi nhận định đúng hoặc sai về Luật ngân sách nhà nước

  pdf 7p 258 62

  1- Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN.(SAI) 2- Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.(SAI)

 5. Đề thi Luật tài chính dành cho sinh viên luật tham khảo

  pdf 4p 211 56

  Câu 1: (3đ) Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống Ngân sách nhà nước. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2: (3đ) So sánh đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành.

 6. Ôn tập Luật tài chính về ngân sách nhà nước

  pdf 6p 122 49

  Thu 100% là gì? Khoản thụ cố định (các khoản thu hưởng 100%) là khoản thu phát sinh trên địa bàn lãnh thổ nhất định mà pháp luật qui định một cấp ngân sách được hưởng 100% số thu. Mồi cấp ngân sách đều được pháp luật qui định được hưởng một số khoản thu cố định để bảo đàm thực hiện những nhiệm vụ chi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được siao.

 7. Ôn tập Luật tài chính về kinh phí nhà nước, bảo hiểm, tài chính doanh nghiêp và kinh doanh chứng khoáng

  pdf 12p 60 16

  So sánh quyền tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập với chế độ tự chủ về kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan này bao gồm :

 8. Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước

  pdf 71p 608 240

  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC 1. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?

 9. Câu hỏi lý thuyết luật tài chính & luật ngân hàng

  pdf 7p 87 23

  So sánh giữa đạo đức ngân sách nhà nước thường niên và đạo đức ngân sách nhà nước. Giống nhau: Đều có liên quan đến hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Đều có tính chất bắt buộc các chủ thể có liên quan phải triệt để thi hành.

 10. Bài tập luật tài chính & luật ngân hàng

  pdf 13p 72 24

  Công ty H trong năm có các hoạt động kinh doanh sau : Kinh doanh tải hàng hóa có doanh số 5 tỷ đồng , lãi thu được 500 triệu. Khai thác đất để sản xuất gạch ngói thu được 3 tỷ đồng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngân hàng.

 11. 3 Bài tập môn luật ngân sách nhà nước

  pdf 5p 180 54

  Câu 1: (3đ) Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống Ngân sách nhà nước. Cho ví dụ minh hoạ. - Vì sao NSTW lại giữ vai trò chủ đạo? Ngân sách trung ương chiếm phần lớn ngân sách nhà nước:

Đồng bộ tài khoản