Tổng hợp giáo trình nổi bật về kỹ thuật ghép kênh số

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | 13 tài liệu

0
609
lượt xem
34
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tổng hợp giáo trình nổi bật về kỹ thuật ghép kênh số
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tailieu.vn xin gửi đến các bạn bộ giáo trình gồm 13 tài liệu về kiến thức ghép kênh số, giúp các bạn dễ dàng tham khảo để nắm được các kiến thức về kỹ thuật ghép kênh trong viễn thông.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp giáo trình nổi bật về kỹ thuật ghép kênh số

 1. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 1

  pdf 14p 158 64

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin số

 2. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 2

  pdf 35p 120 60

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 2 truyền dẫn số các tín hiệu tương tự

 3. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 3

  pdf 18p 123 57

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 3 Điều chế số và giải điều chế số

 4. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 4

  pdf 26p 143 63

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 4 Các phương pháp ghép kênh số

 5. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 5

  pdf 8p 98 41

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 5 Mã nhị phân và mã đường truyền

 6. Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số - Chương 6

  pdf 27p 113 42

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số ( KS. Nguyễn Thị Thu )gồm 6 chương dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, nghiệp vụ trình bày về cơ sở hệ thống thông tin số và các khá niệm cơ bản về nguyên lý kỹ thuật của hệ thống thông tin số - Chương 6 Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng

 7. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 1

  pdf 17p 325 137

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật - Chương 1 Bộ ( hệ thống ) ghép kênh số PCM - 24 và PCM - 30

 8. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 2

  pdf 20p 186 96

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 2 Ghép kênh số PDH cao cấp

 9. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 3

  pdf 42p 220 104

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 3 Ghép kênh số đồng bộ SDH

 10. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 4

  pdf 27p 132 64

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 4 Con trỏ

 11. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 5

  pdf 17p 121 55

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 5 Từ mào đưỡng dẫn POH

 12. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 6

  pdf 8p 128 52

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 6 Giám sát mạch SDH

 13. Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 7

  pdf 17p 178 81

  Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 7 Hệ thống truyền dẫn SDH và mạng truyền dẫn SDH Việt Nam

Đồng bộ tài khoản