TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | 21 tài liệu

0
11.238
lượt xem
4.691
download

Đây là 21 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/21

TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập những biểu mẫu của ngành kế toán, gồm những mẫu số sách kế toán bằng Excel, mẫu bảng cân đối kế toán,...

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

 1. MẪU BIỂU: DỰ BÁO TIỀN MẶT

  xls 14p 493 288

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: dự báo tiền mặt', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Biểu mẫu "Nhật ký nhận tiền mặt"

  doc 1p 1717 221

  Sử dụng mẫu nhật ký nhận tiền mặt để ghi chép các giao dịch liên quan tới việc nhận tiền mặt.

 3. Biểu mẫu "Sổ Cái"

  doc 1p 3837 209

  Sử dụng mẫu này để ghi chép các giao dịch trong tháng.

 4. Biểu mẫu "Sổ quỹ tiền mặt"

  doc 1p 7212 449

  Mẫu sổ quỹ tiền mặt được sử dụng để theo dõi và quản lý các giao dịch tiền mặt nhằm tránh việc thất lạc hoặc mất cắp.

 5. Biểu mẫu "Theo dõi các khoản phải thu"

  doc 1p 1361 181

  Biểu mẫu bảng theo dõi các khoản phải thu dùng để ghi chép và theo dõi các khoản phải thu theo thời gian.

 6. Biểu mẫu "Theo dõi các khoản phải trả"

  doc 1p 800 98

  Biểu mẫu bảng theo dõi các khoản phải trả để ghi chép và theo dõi các khoản nợ phải trả theo thời gian.

 7. BIỂU MẪU " Bản cáo bạch"

  doc 9p 614 107

  Mẫu Bản cáo bạch theo Phụ lục số 02. Nội dung Bản cáo bạch (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

 8. BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

  doc 4p 2869 428

  Bảng mẫu báo cáo tài chính tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

 9. BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-05"

  doc 2p 4070 216

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

 10. Biểu mẫu "Ghi chép tạm ứng"

  doc 1p 896 173

  Sử dụng mẫu này để theo dõi và quản lý việc chi tiêu tạm ứng trong doanh nghiệp.

 11. Biểu mẫu "Báo cáo lượng tiền mặt hàng ngày"

  doc 1p 1281 191

  Sử dụng mẫu này để theo dõi lưu lượng tiền mặt tại công ty.

 12. Biểu mẫu "Báo cáo công tác phí hàng năm"

  doc 1p 1024 116

  Sử dụng mẫu báo cáo này để theo dõi và quản lý chi phí công tác của nhân viên.

 13. MẪU BIỂU: NGÂN SÁCH TIỀN MẶT

  xls 15p 405 81

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: ngân sách tiền mặt', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Một số mẫu kế toán tổng hợp

  doc 6p 493 151

  Tham khảo tài liệu 'một số mẫu kế toán tổng hợp', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Các mẫu sổ báo cáo tài chính

  doc 30p 742 309

  Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng thông qua báo cáo tài chính và quyết toán.

 16. Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Mẫu chứng từ kế toán

  doc 50p 1205 505

  Tập hợp tất cả những mẫu chứng từ kế toán bảo hiểm xã hội.

 17. Mẫu các sổ kế toán doanh nghiệp 2008

  xls 171p 2233 1235

  Đây là mẫu các sổ kế toán mà chúng ta có thể dùng, rất hữu ích cho cho ai làm kế toán bằng Excel đấy.

 18. Tổng hợp các biểu mẫu sổ sách kế toán theo Quyết định 15

  xls 188p 18576 5314

  Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....

 19. Biểu Mẫu "Theo dõi công tác phí"

  doc 1p 1311 206

  Mẫu báo cáo này được sử dụng để doanh nghiệp theo dõi và quản lý chi phí đi lại công tác của nhân viên.

 20. Biểu mẫu "Báo cáo chi phí"

  doc 1p 1239 139

  Sử dụng mẫu này cho nhân viên tự ghi các chi phí hàng ngày của họ khi đi công tác để có thể được hoàn tiền cho những chi phí hợp lý.

 21. BIỂU MẪU " BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - Mẫu CBTT-06"

  doc 2p 741 139

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Đồng bộ tài khoản