Tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp

Chia sẻ: chonguoinoiay1 | Ngày:

Lò dò tìm thấy mấy bản tóm lược những câu tiếng Anh thông dụng hay dùng trong giao tiếp (thông tục) hàng ngày, post lên đây chia sẻ cùng anh chị em...Mọi người tập theo, sẽ thấy việc chủ động giao tiếp tiếng Anh rất gọn và dễ dàng

Tài liệu trong BST: Tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp

 

 1. Mẫu câu thông dụng Việt - English

  doc 13p 1074 565

  Tài liệu cho các bạn học tiếng anh giao tiếp

 2. Các mẫu câu tiếng Anh thông dụng

  doc 2p 2018 920

  Lò dò tìm thấy mấy bản tóm lược những câu tiếng Anh thông dụng hay dùng trong giao tiếp (thông tục) hàng ngày, post lên đây chia sẻ cùng anh chị em...Mọi người tập theo, sẽ thấy việc chủ động giao tiếp tiếng Anh rất gọn và dễ dàng hơn:

 3. Học tiếng anh bài Giới thiệu tiệm ăn - Diễn tả khoảng cách

  pdf 7p 219 102

  Bài 5: Giới Thiệu Tiệm Ăn; diễn tả khoảng cách; trả lời ngắn gọn theo thể xác định. Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Hôm nay, Quỳnh Liên sẽ mời quí bạn theo dõi Bài Học 5 trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ. Đây là loạt bài gồm 26 bài, được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin...

 4. Học tiếng anh bài Đối Phó Với Tình Huống – Trấn an và Làm sáng tỏ

  pdf 6p 282 148

  Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ. Đây là loạt bài gồm các bài học, được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh.các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Chủ đề là đối phó với các tình huống giúp bạn có kĩ năng sử lí tốt hơn khi giao tiếp trong môi trường tiếng anh...

 5. Mẫu câu tiếng anh giao tiếp

  pdf 4p 541 344

  Tài liệu tham khảo cho các bạn học giao tiếp anh văn một cách có hiệu quả trong thời gian ngắn

 6. Mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng

  doc 3p 1514 850

  Tham khảo tài liệu 'mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chicken run - chạy đi Gà ơi - Học tiếng anh qua các mẫu câu đối thoại

  pdf 19p 423 226

  Tham khảo sách 'chicken run - chạy đi gà ơi - học tiếng anh qua các mẫu câu đối thoại', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Mẫu Câu Tiếng Anh Thông Dụng

  pdf 17p 1310 727

  Tài liệu là một số câu hỏi Tiếng Anh hay dùng nhất như English: Tiếng Anh,Make some noise: Sôi nổi lên nào, You make me ...Bạn làm tôi, Mark my words: Nhớ lời tôi nói đó, Me? Not likely

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản