Trọn bộ 7 bài giảng về môn công cụ tài chính phái sinh

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 7 tài liệu

0
571
lượt xem
29
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ 7 bài giảng về môn công cụ tài chính phái sinh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cụ tài chính phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ tài chính đã có (trị giá cổ phiếu, lãi suất, hàng hóa….) nhằm nhiều mục tiêu như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo ra lợi nhuận.Bộ bài giảng giúp bạn củng cố kiến thức môn công cụ tài chính phái sinh

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 7 bài giảng về môn công cụ tài chính phái sinh

 1. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 1

  pdf 92p 132 50

  Chương 1: Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn - Hợp đồng tương lai (futures) là một sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày được xác định trước trong tương lai.

 2. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 2

  pdf 41p 99 39

  Chương 2: Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro - Thế nào là rủi ro? Khi sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro, mục tiêu chính là giữ một vị thế hợp đồng tương lai sao cho càng trung hòa rủi ro càng nhiều càng tốt.

 3. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 3

  pdf 68p 140 66

  Chương 3: Hợp đồng hoán đổi (Swaps) - Một hợp đồng Swap là một sự thỏa thuận trao đổi dòng tiền mặt vào những thời điểm xác định trong tương lai tuân thủ một số quy định cụ thể.

 4. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 4

  pdf 80p 131 49

  Chương 4: Hợp đồng quyền chọn - Khái niệm: Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hay bán một tài sản cơ sở ở một mức giá xác định vào (hoặc trước) một ngày được xác định trước.

 5. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 5

  pdf 58p 163 48

  Chương 5: Định giá quyền chọn - Với bài giảng chương 5 này các bạn sinh viên sẽ hiểu thêm về hai mô hình định giá cơ bản trong định giá quyền trọn đó là: Mô hình nhị thức (Binomial Model) và Mô hình Black-Scholes (Black-Scholes Model).

 6. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 6

  pdf 36p 102 30

  Chương 6: The Greek Letters - Nếu trên sàn giao dịch có loại quyền chọn giống như quyền chọn đã bán cho khách hàng, FI có thể trung tính hóa rủi ro bằng cách mua trên sàn giao dịch cùng một loại option đã bán.

 7. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 7

  pdf 24p 97 24

  Hợp đồng kỳ hạn dãy đoản (short-range forward contract) bao gồm một vị thế trường quyền chọn bán với giá thực hiện thấp, K1, và một vị thế đoản quyền chọn mua với giá thực hiện cao.

Đồng bộ tài khoản