Trọn bộ bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 11 tài liệu

0
4.662
lượt xem
192
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của trường Đại học bách khoa Tp.HCM giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn về thiết kế phần mềm, dữ liệu và lập trình gỡ rối.... Cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của ĐH Bách Khoa Tp.HCM

 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 1

  ppt 20p 127 20

  Chương 1 Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật , tổng quan về các giải toán bằng phần mềm, lập trình hướng đối tượng, kiểu trừu tượng giúp các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin nắm vững các kiến thức chương 1, mời các bạn tham khảo!

 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 2

  ppt 24p 131 18

  Một stack là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào và loại bỏ được thực hiện tại một đầu (gọi là đỉnh – top của stack). Là một dạng vào sau ra trước với tài liệu này các bạn sinh viên CNTT có thể nắm vững các kiến thức về stack.

 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 3

  ppt 22p 147 19

  Chương 3 sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về queue, cách mô tả queue: Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực hiện ở một đầu (rear) và việc lấy ra được thực hiện ở đầu còn lại.Phần tử vào trước sẽ ra trước – FIFO.

 4. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 4

  ppt 32p 177 41

  Chương 4 của bộ slide bài giảng đầy đủ về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Giúp các bạn biết thêm về stack và queue liên kết là như thế nào? Mời các bạn tham khảo!

 5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 5

  ppt 27p 136 28

  Chương 5 bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Để các bạn hiểu rõ hơn về đệ qui là gì? Khái niệm đệ qui có dùng lại chính nó.

 6. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 6

  ppt 38p 132 21

  Thực hiện các cách thức vào danh sách theo các chuỗi các bạn cần nắm các danh sách trừu tượng, thiết kế phương thức, chỉ số các phân tử, phương thức vào intert và remove,... vì vậy các bạn nên tham khảo tài liệu này để nắm rõ hơn.

 7. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 7

  ppt 29p 116 24

  Chương 7: Tìm kiếm của bộ slide bài giảng đầy đủ về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Tìm kiếm là một danh sách các bản ghi và một khóa cần tìm, với tài liệu này các bạn có thể nắm rõ các kỹ thuật tìm kiếm.

 8. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 8

  ppt 64p 121 24

  Chương 8 của bộ slide bài giảng đầy đủ (gồm 11 chương) về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Hướng dẫn các bạn sắp xếp thứ tự trong một lập trình dễ dàng hơn.

 9. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 9

  ppt 24p 119 19

  Chương 9: Bảng của bộ slide bài giảng đầy đủ (gồm 11 chương) về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Hướng dẫn kẻ bảng, tạo bảng trong các file trong word hay excel.

 10. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 10

  ppt 51p 149 35

  Cây nhị phân đầy đủ, gần đầy đủ: đầy đủ các node lá luôn nằm ở mức cao nhất và các nút không là nút lá có đầy đủ 2 nhánh con. Để nắm vững các tính chất của cây nhị phân mời các bạn tham khảo thêm chi tiết về chương 10.

 11. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 11

  ppt 25p 146 32

  Chương 11: cây đa phân của bộ slide bài giảng đầy đủ về môn CTDL & GT của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động.Cây đa phân còn gọi là cây rỗng hoặc có một node gọi là gốc và nhiều cây con.

Đồng bộ tài khoản