Trọn bộ bài giảng hay về môn kế toán quản trị

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.027
lượt xem
54
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng hay về môn kế toán quản trị
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bài giảng kế toán quản trị cung cấp những thông tin cần thiết cho quá trình lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của từng đơn vị cũng như quá trình đưa ra quyết định kinh doanh cho hoạt động của toàn doanh nghiệp và giúp cho sinh viên nắm bắt được những khái niệm của kế toán quản trị cũng như công cụ cần thiết để hiểu và sử dụng thông tin kế toán quản trị một cách hiệu quả.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng hay về môn kế toán quản trị

 1. Bài giảng kế toán quản trị_ Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

  ppt 16p 164 57

  KTQT là phương pháp xử lý các dữ liệu kế toán để đạt được các mục tiêu thiết lập các thông tin cho việc: - Lập dự toán ngân sách - Kiểm soát một cách có hiệu quả tình hình hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, - Thực hiện chức năng phân tích, dự đoán kế hoạch và kiểm tra.

 2. Bài giảng kế toán quản trị_ Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  ppt 16p 215 52

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Là những loại nguyên liệu, vật liệu được người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sp Chi phí NVL trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sp

 3. Bài giảng kế toán quản trị_Chương 3: Phân tích mối liên hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

  ppt 38p 345 83

  Kết cấu chi phí Là mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí khả biến và chi phí bất biến chiếm trong tổng chi phí. Biến phí có tỷ trọng nhỏ thì tỷ lệ SDĐP cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh khi doanh thu tăng, hoặc ngược lại.

 4. Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

  ppt 16p 513 118

  Dự toán ngân sách là gì? Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức

 5. Bài giảng kế toán quản trị_Chương 5: Phân tích biến động chi phí

  ppt 28p 256 52

  Mục đích phải phân loại chi phí, Chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh, Định mức lại chi phí cho phù hợp với thực tế, Muốn nhận biết được bất lợi hoặc lợi thế trong chi tiêu chi phí thì phải tiến hành phân tích biến động chi phí

 6. Bài giảng kế toán quản trị_Chương 6: Định giá bán sản phẩm

  ppt 23p 281 78

  Giá bán sản phẩm phải bù đắp được chi phí. Là giới hạn để tránh định giá quá thấp. Dự đoán được giá bán trong điều kiện cạnh tranh. DN sản xuất nhiều loại sp thì việc định giá sản phẩm dựa vào chi phí nền và chi phí tăng thêm sẽ nhanh chóng đưa ra được một mức giá hợp lý

 7. Bài giảng kế toán quản trị_Chương 7: Thông tin thích hợp và tiến trình ra quyết định

  ppt 18p 199 55

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng kế toán quản trị_chương 7: thông tin thích hợp và tiến trình ra quyết định', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản