Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược- MBA. Vũ Văn Hải

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 0 tài liệu

1
1.525
lượt xem
97
download

Đây là 0 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/0

Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược- MBA. Vũ Văn Hải
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị chiến lược với 11 slide trình bày về tổng quát đến chi tiết về quản trị chiến lược giúp học viên hiểu sâu hơn đề tài quản trị chiến lược.

Lưu
Vậy quản trị chiến lược là gì? Quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn của một công ty. Quản trị chiến lược bao gồm các hành động liên tục: soát xét môi trường (cả bên trong lẫn bên ngoài); xây dựng chiến lược; thực thi chiến lược và đánh giá kiểm soát chiến lược. Do đó, nghiên cứu chiến lược nhấn mạnh vào việc theo dõi và đánh giá các cơ hội và đe dọa bên ngoài trong bối cảnh của các sức mạnh và điểm yếu bên trong.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược- MBA. Vũ Văn Hải

Đồng bộ tài khoản