Trọn bộ bài giảng Quản trị nguồn nhân lực của GV Lê Thị Thảo

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 7 tài liệu

0
574
lượt xem
44
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Quản trị nguồn nhân lực của GV Lê Thị Thảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng của giảng viên Lê Thị Thảo khoa Quản trị kinh doanh được biên soạn 9 slide, trình bày về bản chất quản trị nhân sự.

Lưu
Nguồn nhân lực vốn được xem là một tài sản lớn của doanh nghiệp cũng có thể trở thành một gánh nặng nếu tài sản ấy không được quản trị hiệu quả. Hoạt động của doanh nghiệp có được vận hành suôn sẻ hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của nguồn nhân lực. Qua bộ bài giảng hữu ích này chúc các bạn học tốt.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản trị nguồn nhân lực của GV Lê Thị Thảo

 1. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực

  ppt 20p 118 32

  Mục tiêu bài giảng: Trình bày bản chất của hoạt động quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực.

 2. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 2 Chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực

  ppt 22p 106 28

  Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh Sự tích hợp này được thể hiện ở ba khía cạnh: Gắn kết các chính sách nhân sự với chiến lược của doanh nghiệp.

 3. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 3 Phân tích công việc

  ppt 33p 112 30

  Phân tích công việc là quá trình xác định có hệ thống những nhiệm vụ cấu thành các công việc chính yếu có trong tổ chức và những năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất cần thiết để hoàn thành những công việc đó. Ngày nay, phân tích công việc được mở rộng và bao gồm việc thu thập thông tin về chế độ đãi ngộ gắn với công việc.

 4. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 4 Tuyển dụng nhân sự

  ppt 40p 88 14

  Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút các ứng cử viên có khả năng đáp ứng những yêu cầu của những vị trí cần tuyển người để tiến hành lựa chọn: Tuyển mộ nội bộ, tuyển mộ từ bên ngoài.

 5. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 5 Đào tạo và phát triển nhân viên

  ppt 46p 95 32

  Đào tạo: là hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của một cá nhân đối với công việc hiện tại Phát triển: Là các hoạt động học tập vượt qua khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.

 6. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 6 Quản trị thành tích

  ppt 46p 79 23

  Bài giảng này giúp cho học viên: Nắm được cấu trúc của hệ thống quản trị thành tích trong doanh nghiệp. Hiểu rõ mục đích của hệ thống quản trị thành tích. Nhận biết thế nào là một hệ thống quản trị thành tích hiệu quả. Có khả năng thiết kế một bản đánh giá thành tích.

 7. Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ

  ppt 36p 85 16

  Giới thiệu về hệ thống đãi ngộ. Các yếu tố ảnh hưởng. Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc. Các hình thức trả lương. Phúc lợi dành cho nhân viên.

Đồng bộ tài khoản