Trọn bộ bài giảng về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 9 tài liệu

2
4.076
lượt xem
1.379
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Trọn bộ bài giảng về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ xưa, những người cho vay đã luôn đòi hỏi những bảo đảm chắc chắn cho sự hoàn trả nợ vay. Khó khăn là mặc dù họ có quyền đáng kể khi thương lượng trước khi ký hợp đồng cho khoản vay, nhưng người vay ở thế có lợi hơn một khi tiền đã được giải ngân

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng

 1. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p9

  ppt 12p 388 198

  Từ xưa, những người cho vay đã luôn đòi hỏi những bảo đảm chắc chắn cho sự hoàn trả nợ vay. Khó khăn là mặc dù họ có quyền đáng kể khi thương lượng trước khi ký hợp đồng cho khoản vay, nhưng người vay ở thế có lợi hơn một khi tiền đã được giải ngân.

 2. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p1

  ppt 41p 396 183

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p1', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2

  ppt 40p 302 139

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p3

  ppt 40p 270 137

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p4

  ppt 40p 226 118

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5

  ppt 40p 232 128

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6

  ppt 40p 234 122

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7

  ppt 40p 214 125

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8

  ppt 40p 249 145

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản