Trọn bộ giáo trình Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc Dân

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 11 tài liệu

0
876
lượt xem
66
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ giáo trình Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc Dân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ tài chính trong hoạt động của một doanh nghiệp, để hiểu sâu hơn đặc trưng và vai trò của tài chính doanh nghiệp mời các bạn tham khảo qua giáo trình lý thuyết tài chính doanh nghiệp của trường đại học Kinh tế quốc dân!

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ giáo trình Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc Dân

 1. Giáo trình về môn tài chính doanh nghiệp

  pdf 34p 963 502

  Đặc trưng của tài chính doanh nghiệp. Trong tài chính doanh nghiệp một bên tham gia quan hệ phân phối phải là doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính. Tài chinh doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính.

 2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  pdf 17p 1162 635

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên các trường cao đẳng đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính - Giáo trình tài chính doanh nghiệp.

 3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  pdf 26p 1070 636

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 3

  pdf 13p 830 564

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 4

  pdf 33p 806 540

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 4', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

  pdf 29p 730 512

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 5', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 6

  pdf 26p 723 492

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 6', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 7

  pdf 15p 711 471

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 7', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 8

  pdf 31p 646 458

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 8', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 9

  pdf 15p 619 441

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 9', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 10

  pdf 10p 619 425

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tài chính doanh nghiệp - chương 10', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản