Tuyển chọn 10 Bài tiểu luận hay Kỹ năng nghề luật sư

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | 10 tài liệu

0
8.761
lượt xem
169
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển chọn 10 Bài tiểu luận hay Kỹ năng nghề luật sư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn 10 Bài tiểu luận hay Kỹ năng nghề luật sư tuyển chọn từ bài tiểu luận của các luật sư tương lai nhằm cung cấp các kỹ năng cần có của một luật sư.

Lưu
Để trở thành một Luật sư giỏi, ngoài những kiến thức pháp lý (luật nội dung- luật hình thức), người Luật sư còn cần phải có những kỹ năng nghề nghiệp vững chắc. Hiện nay, việc cá nhân, tổ chức có quyền lợi bị xâm phạm thuê Luật sư để bảo vệ không còn là một chuyện xa lạ với xã hội nữa. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong tiến trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền.

Tài liệu trong BST: Tuyển chọn 10 Bài tiểu luận hay Kỹ năng nghề luật sư

 1. Tiểu luận: Vai trò luật sư trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  pdf 12p 113 26

  Đề tài Vai trò luật sư trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhằm trình bày về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Việc xác định Toà án có thẩm quyền để thực hiện việc khởi kiện 6 4. Về điều kiện thực hiện quyền khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

 2. Tiểu luận dân sư: Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án

  pdf 33p 97 17

  Đề tài Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án trình bày về khái niệm - mục đích - ý nghĩa kỹ năng của luật sư hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khởi kiện vụ án dân sự. Khái quát chung về thừa kế và tranh chấp thừa kế.

 3. Tiểu luận: Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính

  pdf 21p 120 26

  Sau khi hình thành bài bảo vệ của Luật sư, tham gia xét xử, hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Từ đó cho thấy hoạt động của Luật sư là một chuỗi công việc, mỗi công việc là một mắt xích quan trọng. Chuyên đề Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính khái quát kỹ năng và quy trình của luật sư.

 4. Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế

  pdf 15p 106 21

  Đề tài Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế nhằm nêu để thành công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ trong các vụ tranh chấp thừa kế, Luật sư cần chú ý một số đặc thù riêng biệt trong tranh chấp thừa kế.

 5. Tiểu luận: Kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự

  pdf 21p 94 22

  Đề tài Kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự nhằm trình bày về trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý là chính sách nhân đạo thể hiện việc uống nước nhớ nguồn, phù hợp đạo lý dân tôc Việt Nam, nhằm giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, là Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên, cần phải nâng cao kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ cho đối tượng được trợ giúp với điều kiện được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất.

 6. Tiểu luận: Vấn đề đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của luật sư Việt Nam - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

  pdf 11p 291 81

  Đề tài Vấn đề đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của luật sư Việt Nam - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện nhằm trình bày về vấn đề đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam.

 7. Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  pdf 27p 153 54

  Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhằm nêu pháp luật dân sự là cơ sở pháp lý để quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ thể trong quan hệ dân sự nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, tự nguyện, quyền con người trong quan hệ xã hội, đồng thời loại bỏ những hành vi, những yếu tố gây cản trở trong quan hệ dân sự lành mạnh tạo nền tảng ổn định cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 8. Tiểu luận: Phân tích kỹ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn

  pdf 15p 213 59

  Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Chuyên đề Phân tích kỹ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn nhằm trình bày kiến thức chung về nghề luật sư.

 9. Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo ra tòa án

  pdf 12p 89 18

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những vấn đề pháp lý lớn và phức tạp, những sự kiện pháp lý này thường phát sinh trong đời sống xã hội và là một vấn đề cần phải được giải quyết kịp thời...Vì vậy chuyên đề Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo ra tòa án này sẽ đưa bạn nhiều thông tin hữu ích về kỹ năng tranh tụng của vụ việc dân sự.

Đồng bộ tài khoản