Tuyển chọn 10 luận văn hay về Nhượng quyền thương mại

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | 11 tài liệu

0
11.609
lượt xem
348
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển chọn 10 luận văn hay về Nhượng quyền thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn 10 luận văn hay về Nhượng quyền thương mại của sinh viên trường Đại học Ngoại thương cung cấp các bạn các góc đa chiều về loại hình kinh doanh này.

Lưu
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Tài liệu trong BST: Tuyển chọn 10 luận văn hay về Nhượng quyền thương mại

 1. Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của Phở 24

  pdf 113p 198 73

  Đề tài Phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của Phở 24 nhằm làm rõ những vấn đề của nhượng quyền thương mại về việc xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại. Thực trạng việc xây dựng và phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của Phở 24. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của Phở 24 trong xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường Việt Nam và thế giới.

 2. Khóa luận tốt nghiệp: Mô hình nhượng quyền thương mại (Franchising): Kinh nghiệm trên thế giới và thực tế tại Việt Nam

  pdf 113p 164 43

  Đề tài Mô hình nhượng quyền thương mại (Franchising): Kinh nghiệm trên thế giới và thực tế tại Việt Nam nhằm nêu: những lý luận cơ bản về nhượng quyền thương mại, các mô hình nhượng quyền thương mại - franchising phổ biến trên thế giới, triển khai mô hình nhượng quyền thương mại - franchising tại Việt Nam.

 3. Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  pdf 117p 190 70

  Đề tài Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm tìm hiểu những vấn đề chung nhất của nhượng quyền thương mại, làm rõ khái niệm về nhượng quyền thương maị, nhận định chung về tình hình nhượng quyền và một số thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng trên thế giới. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt nam, thực tiễn thực thi các văn bản pháp quy về nhượng quyền thương mại tại Việt nam, kết quả bước đầu và những bất cập còn tồn tại.

 4. Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf 139p 127 29

  Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm trình bày cơ sở lý luận về nhượng quyền thương mại, khái niệm về nhượng quyền thương mại. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp việt Nam.

 5. Khóa luận tốt nghiệp: Ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại: Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam

  pdf 82p 148 42

  Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hợp đồng nhượng quyền thương mại ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại. Kinh nghiệm ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại của một số nước trên thế giới. Đề xuất các giải pháp để Việt Nam vận dụng bài học kinh nghiệm của các nước trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại.

 6. Khóa luận tốt nghiệp: Vấn đề bảo vệ quyền lợi bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam

  pdf 121p 131 32

  Khái quát về quyền thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại. Thực trạng áp dụng quyền thương mại và nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thương mại Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi bên nhận quyền.

 7. Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương mại (Franchising) của hệ thống nhà hàng pizza và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn nhanh Việt Nam

  pdf 114p 200 65

  Lý luận về nhượng quyền thwong mại, hoạt động nhượng quyền thương mại của hệ thống pizza hut trên hoàn thế giới và vtại Việt Nam. Đưa ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nhiệp kinh doanh đồ ăn nhanh của Việt Nam.

 8. Khóa luận tốt nghiệp: Nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh đồ ăn nhanh trên thế giới - bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf 94p 151 41

  Những vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại. Một số mô hình nhượng quyền thương mại. Giới thiệu chung về lĩnh vực kinh doanh đồ ăn nhanh và nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực đồ ăn nhanh. Một số doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn nhanh thành công nhờ nhượng quyền thương mại.

 9. Luận văn: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  pdf 98p 151 44

  Nhượng quyền thương mại cũng rất phù hợp đối với các doanh nghiệp trong đó có nhiều các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, nhượng quyền thương mại có thể được thực hiện trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm và thức uống cho đến các dịch vụ như dịch vụ logistics và hơn thế nữa.

 10. Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf 108p 129 37

  Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam nêu lý luận chung về phương thức nhượng quyền thương mại. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng bộ tài khoản