Tuyển tập bài giảng kinh tế vĩ mô - Tổ Hợp Giáo Dục Topica

Chia sẻ: Impossible_1 Impossible_1 | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.656
lượt xem
82
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập bài giảng kinh tế vĩ mô - Tổ Hợp Giáo Dục Topica
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế và cách thức nền kinh tế vận hành theo sự điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. Hy vọng bộ sưu tập này giúp ích cho các bạn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng kinh tế vĩ mô - Tổ Hợp Giáo Dục Topica

 1. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1

  pdf 32p 709 187

  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học Vĩ mô. Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất. Xác định và phân tích các mục tiêu (tăng trưởng cao, giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát,...) và các chính sách Kinh tế Vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại)

 2. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2

  pdf 30p 547 97

  Đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chỉ ra cách xác định các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP và tỷ lệ lạm phát. Xây dựng các phương pháp xác định GDP

 3. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3

  pdf 36p 166 36

  Phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế. Phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa. Chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách Nhà nước

 4. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4

  pdf 32p 181 42

  Phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ. Cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ. Bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ Giúp học viên hiểu được bản chất của tiền tệ, các cách xác định cung tiền, cầu tiền

 5. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 5

  pdf 20p 202 56

  Phân tích và xây dựng đường IS. Phân tích và xây dựng đường LM. Đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Giúp học viên hiểu bản chất và đánh giá được cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế đóng

 6. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 6

  pdf 22p 210 44

  Xây dựng các mô hình tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn dưới dạng phương trình và đồ thị . Phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cẩu trong ngắn hạn và dài hạn Giúp học viên phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn; xem xét tác động của nó như thế nào đến sản lượng, giá cả, việc làm của nền kinh tế.

 7. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 7

  pdf 38p 246 88

  Phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp. Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế. Chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Bổ sung: Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp (đường Phillips, và các nhân tố làm dịch chuyển và di chuyển đường Phillips)

 8. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8

  pdf 30p 190 40

  Phân tích lý thuyết về lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối, các xu hướng hạn chế thương mại quốc tế Phân tích cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái Phân tích tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và vốn luân chuyển hoàn hảo

Đồng bộ tài khoản