Tuyển tập các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng Anh bằng A

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | 11 tài liệu

1
3.673
lượt xem
576
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển tập các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng Anh bằng A
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như bất kỳ một kỳ thi nào từ tiểu học đến đại học, muốn có được một kết quả tốt thì bên cạnh sự thông minh có sẵn của mỗi người thì quá trình ôn luyện trước mỗi cuộc thì là cực kỳ quan trong. Với kỳ thi tiếng Anh quốc tế bằng A cũng vậy, muốn có kết quả cao thì bạn cũng phải ôn luyện rất kỹ lưỡng và đầy đủ. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 1 số đề thi

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng Anh bằng A

 1. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0081

  pdf 7p 203 98

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0081', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Tiếng anh bằng A –L021

  pdf 9p 84 11

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh bằng a –l021', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tiếng anh bằng A –T 010

  pdf 9p 81 15

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh bằng a –t 010', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0048

  pdf 7p 103 25

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0048', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0042

  pdf 8p 96 20

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0042', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0038

  pdf 8p 216 42

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0038', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0034

  pdf 7p 97 22

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0034', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0029

  pdf 8p 121 25

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0029', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0024

  pdf 7p 129 29

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0024', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng A-0019

  pdf 8p 132 37

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm tiếng anh bằng a-0019', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Tiếng anh bằng A –L07

  pdf 8p 75 10

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh bằng a –l07', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản