Tuyển tập các tài liệu ngữ pháp tiếng anh thiếu nhi hay

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | 8 tài liệu

0
3.250
lượt xem
1.055
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập các tài liệu ngữ pháp tiếng anh thiếu nhi hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho các giáo viên và cha mẹ học sinh từ vựng và ngữ pháp tiếng anh về hoạt động vui chơi để giúp giảng dạy và thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho trẻ em. Ngữ pháp được hình thành từng bước trong quá trình học nhưng tránh không để ngữ pháp là trở ngại trong bắt chước. Tuy nhiên, bắt chước gồm cả xấu lẫn tốt. Việc xác định tốt hay xấu là do giáo viên và phụ huynh chủ động hướng dẫn để học sinh tự xác định và hành động phù hợp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các tài liệu ngữ pháp tiếng anh thiếu nhi hay

 1. Grammar and vocabulary games for children - part 1

  pdf 10p 587 379

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Grammar and vocabulary games for children - part 2

  pdf 10p 289 187

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Grammar and vocabulary games for children - part 3

  pdf 10p 251 158

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Grammar and vocabulary games for children - part 4

  pdf 10p 241 139

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 4', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Grammar and vocabulary games for children - part 5

  pdf 10p 227 128

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 5', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Grammar and vocabulary games for children - part 6

  pdf 10p 203 126

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 6', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Grammar and vocabulary games for children - part 7

  pdf 10p 210 134

  Tham khảo tài liệu 'grammar and vocabulary games for children - part 7', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản