Tuyển tập: CON ĐƯỜNG DOANH NHÂN VƯƠN LÊN TỪ KHÓ KHĂN

Chia sẻ: Ton Huong | Ngày: | 6 tài liệu

1
1.186
lượt xem
369
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tuyển tập: CON ĐƯỜNG DOANH NHÂN VƯƠN LÊN TỪ KHÓ KHĂN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách “Con đường doanh nhân” miêu tả các doanh nghiệp thành công từ khó khăn được ra mắt vào tháng 11 năm 2006, tại Hà Nội với cả bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. “Con đường doanh nhân” miêu tả 30 câu chuyện doanh nghiệp thành công và giải thích làm thế nào mà các...

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập: CON ĐƯỜNG DOANH NHÂN VƯƠN LÊN TỪ KHÓ KHĂN

 1. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 1

  pdf 0p 106 37

  cuốn sách “Con đường doanh nhân” miêu tả các doanh nghiệp thành công từ khó khăn được ra mắt vào tháng 11 năm 2006, tại Hà Nội với cả bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. “Con đường doanh nhân” miêu tả 30 câu chuyện doanh nghiệp thành công và giải thích làm thế nào mà các doanh nghiệp, theo những cách riêng của mình

 2. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 2

  pdf 0p 102 29

  Tham khảo tài liệu 'con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 2', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 3

  pdf 0p 90 27

  Tham khảo tài liệu 'con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 3', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 4

  pdf 0p 78 22

  Tham khảo tài liệu 'con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 4', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 6

  pdf 0p 77 24

  Tham khảo tài liệu 'con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 6', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 7

  pdf 0p 118 49

  Tham khảo tài liệu 'con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn phần 7', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản