Tuyển tập giáo trình, bài giảng Địa chất dầu khí dành cho sinh viên

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 11 tài liệu

0
299
lượt xem
10
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển tập giáo trình, bài giảng Địa chất dầu khí dành cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa chất dầu khí đề cập đến những ứng dụng của địa chất học trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Bộ sưu tập sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên ngành dầu khí những kiến thức chuyên ngành phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập giáo trình, bài giảng Địa chất dầu khí dành cho sinh viên

 1. Petroleum Geology - Địa chất dầu khí

  pdf 523p 192 100

  Nội dung: • Mở Đầu • Chương 1: Nguồn gốc và tính chất dầu khí • Chương 2: Mỏ dầu khí • Chương 3: Bẫy dầu khí • Chương 4: Tầng chắn • Chương 5: Sự hình thành và di cư của HC .... • Chương 10: Các phương pháp tìm kiếm thẩm lượng DK

 2. Bài giảng: Địa chất dầu khí khu vực

  pdf 32p 289 118

  Ngành Địa chất -Dầu khí là một ngành rộng gồm hai lĩnh vực riêng có liên quan mật thiết với nhau, đó là địa chất và dầu khí. Trong ngành Địa chất có các chuyên ngành như: địa chất học, địa chất thủy văn, địa chất công trình - địa kỹ thuật, nguyên liệu khoáng, địa sinh thái và công nghệ môi trường…

 3. Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

  pdf 536p 348 170

  Giáo trình "Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ" nhằm phản ánh nguồn gốc hữu cơ của dầu khí, tính chất dầu khí và sự phân bố của chúng trong không gian, các điều kiện khống chế tích lũy vật liệu hữu cơ và sự chuyển hóa sang dầu,... đồng thời giúp sinh viên nắm vững được đầy đủ các nguyên tắc tìm kiếm thăm dò dầu khí.

 4. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 1

  pdf 51p 260 132

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 1 Nguồn gốc và tính chất dầu khí

 5. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 2

  pdf 94p 172 94

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 2 Mỏ dầu khí

 6. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 3

  pdf 123p 176 91

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 3 Bẫy dầu khí

 7. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 4

  pdf 18p 157 85

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 4 Tầng chắn

 8. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 5

  pdf 95p 156 71

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 5 Sự hình thành và di cư của HC

 9. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 6

  pdf 32p 114 64

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 6 Môi trường ngầm

 10. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 7

  pdf 18p 142 71

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 7 Bản đồ và mặt cắt tầng ngầm

 11. Địa chất dầu khí ( petroleum geology ) - Chương 8

  pdf 92p 149 68

  Tài liệu tham khảo bài giảng địa chất dầu khí ( petroleum geology ) gồm 10 chương trình bày các vần đề về chuyên ngành dầu khí - Chương 8 Cư chú của HC trong bồn trầm tích

Đồng bộ tài khoản