Tuyển tập một số giáo trình, bài giảng ngôn ngữ lập trình C

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 15 tài liệu

0
1.347
lượt xem
161
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tuyển tập một số giáo trình, bài giảng ngôn ngữ lập trình C
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Bộ sưu tập giúp sinh viên khi học công nghệ thông tin sẽ hiểu hơn về ngôn ngữ lập trình C.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập một số giáo trình, bài giảng ngôn ngữ lập trình C

 1. Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - ThS. Tiêu Kim Cương

  pdf 202p 10689 5331

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C gồm 7 chương và 4 phụ lục chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế.

 2. Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

  pdf 128p 149 47

  Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình cơ bản trong hệ thống các ngôn ngữ lập trình. Do đó đây là môn học cơ sở cho sinh viên chuyên chuyên ngành công nghệ thông tin, là kiến thức thiết yếu cho người lập trình. Cuốn giáo trình có kết cấu nội dung gồm 7 chương trình bày về tổng quan lập trình, các kiểu dữ liệu và phép toán, các lệnh điều khiển, hàm, mảng và con trỏ, kiểu dữ liệu cấu trúc, file dữ liệu. Để nắm nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Giáo trình ngôn ngữ lập trình C - Nguyễn Hữu Tuấn

  pdf 146p 927 385

  C là ngôn ngữ lập trình vạn năng. Ngoài việc C được dùng để viết hệ điều hành UNIX người ta nhanh chóng nhận ra sức mạnh của C trong việc xử lý cho các vấn đề hiện đại của tin học. C không gắn với bất kỳ một hệ điều hành hay máy nào, và mặc dầu nó đã được gọi là " ngôn ngữ lập trình hệ thống" ....

 4. Tài liệu: Ngôn ngữ lập trình C#

  pdf 100p 503 247

  Trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thế giới ngày nay, với sự phát triển liên tục và đa dạng nhất là phần mềm, các hệ điều hành, các môi trường phát triển, các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do lợi ích khác nhau của các công ty phần mềm lớn ...

 5. Bài giảng: Nhập môn lập trình - Trần Phước Tuấn

  pdf 22p 168 53

  Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để lạp trình giải quyết các vấn đề, bài toán. Các chương trình được thể hiện bằng Ngôn ngữ lập trình C. Riêng về ngôn ngữ lập trình C, các sinh viên được cung cấp các kỹ năng: Đọc và viết được chương tình đơn giản.

 6. Bài giảng: Bài 2. Ngôn ngữ lập trình C++

  ppt 16p 81 7

  Nạp chồng hàm là khả năng cho phép định nghĩa lại một hàm đã có. Tức là trong một chương trình cho phép nhiều hàm trùng tên nhau. Một số lưu ý khi nạp chồng hàm • Các hàm phải có ít nhất một trong các đặc điểm sau: - Khác nhau về số lượng đối - Khác nhau về kiểu của đối

 7. Bài giảng: Ngôn ngữ lập trình C - Đỗ Bình Nguyên

  ppt 46p 171 54

  Các câu lệnh trong hàm chính có thể gọi các hàm con đã khai báo hoặc không. Hàm chính và hàm con chỉ có thể gọi các hàm được khai báo phía trên nó. Các câu lệnh trong C kết thúc bằng dấu ; Khi có lời gọi hàm con nào thì chương trình sẽ nhảy đến thực hiện hàm con đó.

 8. Tài liệu về Ngôn ngữ lập trình C

  pdf 73p 866 323

  Tài liệu "Ngôn ngữ lập trình C" gồm 5 bài với nội dung: tổng quan về ngôn ngữ C, hằng, biến và mảng, biểu thức, các câu lệnh điều khiển, hàm. Cùng tham khảo nhé.

 9. Bài giảng: Ngôn Ngữ lập trình bậc cao C++ - PGS.TS Nguyễn Hữu Công

  doc 105p 715 311

  Lịch sử ngôn ngữ lập trình C: là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell Telephone để dùng trong hệ điều hành UNIX; theo Ritchie thì thời gian sáng tạo nhất là vào năm 1972.

 10. Bài giảng về Ngôn ngữ lập trình C/ C++ - Phạm Hồng Thái

  pdf 308p 1413 860

  Bài giảng về Ngôn ngữ lập trình C/ C++ - Phạm Hồng Thái nhằm trình bày về ngôn ngữ lập trình C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc, các cấu trúc cơ bản trong C++.

 11. Ngôn ngữ lập trình C++ - PGS.TS Trần Đình Quế

  pdf 186p 768 380

  Nội dung tài liệu "Ngôn ngữ lập trình C++ - PGS.TS Trần Đình Quế" gồm 2 phần bao gồm 7 chương. Phần 1 trình bày về Lập trình C++. Phần 2 trình bày về Lập trình hướng đối tượng C++.

 12. Tài liệu: Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C

  pdf 50p 589 283

  Kiểu dữ liệu có liên quan chặt chẽ với việc khai báo biến, hằng. Điều này là đương nhiên, bởi lẽ khi khai báo một biến nào đó bạn phải định kiểu dữ liệu tương ứng cho nó, còn việc hiểu biến, hằng là gì? Kiểu dữ liệu là gì? Tôi xin trình bày một cách nôn na, chắc là không chặt chẽ, ...

 13. Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình - ThS. Nguyễn Văn Linh

  pdf 111p 750 341

  Với mỗi kiểu dữ liệu cần nắm định nghĩa, đặc tả và cách cài đặt kiểu dữ liệu. - Nắm được khái niệm trừu tượng hoá trong lập trình thể hiện trên hai khía cạnh là trừu tượng hoá dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu tự định nghĩa và trừu tượng hoá chương trình bằng cách chia chương trình thành các chương trình con. V

Đồng bộ tài khoản