Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

2
4.661
lượt xem
1.901
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Tư duy chiến lược” được biên soạn với nội dung không giới hạn bối cảnh cụ thể nào, mà trình bày nhiều ví dụ minh họa từ những lĩnh vực khác nhau cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Giúp cho người đọc từ những lĩnh vực khác nhau sẽ tìm được những chia sẻ khi đọc tài liệu này

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo

 1. Tư duy chiến lược part 1

  pdf 46p 364 264

  Tài liệu “Tư duy chiến lược” được biên soạn với nội dung không giới hạn bối cảnh cụ thể nào, mà trình bày nhiều ví dụ minh họa từ những lĩnh vực khác nhau cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Giúp cho người đọc từ những lĩnh vực khác nhau sẽ tìm được những chia sẻ khi đọc tài liệu này

 2. Tư duy chiến lược part 9

  pdf 46p 186 106

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 9', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tư duy chiến lược part 8

  pdf 46p 182 103

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 8', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tư duy chiến lược part 7

  pdf 46p 173 100

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 7', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Tư duy chiến lược part 6

  pdf 46p 192 105

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 6', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tư duy chiến lược part 5

  pdf 46p 193 109

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 5', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tư duy chiến lược part 4

  pdf 46p 207 116

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 4', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tư duy chiến lược part 3

  pdf 46p 216 123

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 3', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tư duy chiến lược part 2

  pdf 46p 227 136

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 2', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tư duy chiến lược part 10

  pdf 42p 191 102

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 10', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản