Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 122743 kết quả
 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8 Thừa kế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Thừa kế đơn, thừa kế bội, liên kết tĩnh và liên kết động. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 9 2   Download

 • Chương 7 "Tái định nghĩa tác tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tái định nghĩa bằng hàm độc lập, tái định nghĩa bằng hàm thành viên, tái định nghĩa phép gán (dấu =), tái định nghĩa tác tử xuất – nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 8 1   Download

 • Chương 6 giúp người học hiểu về "Hàm bạn-lớp bạn". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, gàm độc lập là hàm bạn, hàm thành viên là hàm bạn, hàm bạn của nhiều lớp, lớp bạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 10 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 5 Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng trình bày các nội dung sau: Hàm xây dựng, hàm hủy, hàm xây dựng sao chép, thuộc tính của 1 lớp là đối tượng,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 7 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tái định nghĩa, đối số mặc nhiên, hàm inline, truyền đối tượng như đối số của hàm, trị trả về của hàm là đối tượng, con trỏ *this, hàm thành viên hằng,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 5 1   Download

 • Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lớp và đối tượng", cụ thể như: Lớp khai báo, định nghĩa hàm thành viên, đối tượng: khai báo, sử dụng, gán, sơ lược về hàm xây dựng, hàm hủy, dữ liệu và hàm thành viên tĩnh, khai thác 1 lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 6 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 2 Các đặc điểm mới của C++. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản trong C++, cấu trúc điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, con trỏ và chuỗi ký tự, tham số mặc nhiên của hàm, tái định nghĩa hàm,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 5 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1 Lập trình hướng đối tượng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, unified Modeling Language - UML.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 7 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 0 nhằm giới thiệu môn học đến các bạn, ngoài ra còn nắm được mục tiêu của bài như: Các khái niệm, nguyên lý cơ bản của lập trình hướng ñối tượng (OOP), minh họa phong cách lập trình hướng ñối tượng bằng ngôn ngữ C++.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 5 2   Download

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 12 - Tập lệnh: Đặc điểm và chức năng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm tập lệnh, các loại toán hạng, các loại dữ liệu trong Intel x86 và ARM, các loại Hành động (operation), CISC và RISC.

   sangbanmai_0906 11-01-2018 8 0   Download

Đồng bộ tài khoản