Thư viện An ninh - Bảo mật

Hiện tượng tấn công hệ thống CNTT trên thế giới ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. An ninh mạng và bảo mật hệ thống trở thành nhiệm vụ quan trọng của bộ phận CNTT trong mỗi tổ chức. Các vấn đề về an ninh mạng và bảo mật thông tin là chủ đề không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng một hệ thống CNTT. Các chuyên gia về an ninh & bảo mật không ngừng công bố các kỹ thuật, công cụ và biện pháp nhằm bảo mật thông tin, an ninh hệ thống và chống lại các phương thức tấn công của Hacker. Các chủ đề về an ninh & bảo mật phổ biến như: an ninh mạng/hệ thống Firewall-VPN-IPS-NAC-SSL, bảo vệ khôi phục dữ liệu, an toàn thông tin Password-Credit Card,... Tham khảo nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và các giải pháp an ninh bảo mật để đảm bảo cho hệ thống và thông tin của bạn an toàn.
Hiển thị 1-10 trên 374 kết quả
 • Nội dung của ebook cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin, các bước thiết lập máy tính mới an toàn, an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây, kỹ năng phòng chống mã độc, hướng dẫn nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rắc và hướng dẫn sử dụng m...

   kloi1234 17-09-2017 2 2   Download

 • Nhận dạng là một lý thuyết toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, như nhận dạng tiếng nói, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng chữ ký, phân loại ngôn ngữ , xây dựng tiêu chuẩn bản rõ ứng dụng trong phân tích các bản mã v.v..

   manhdoanmh 24-04-2017 22 11   Download

 • Bài báo đề xuất một giải pháp mới trong trong việc chia sẻ bảo mật thông tin, mỗi thông tin chia sẻ được xem là ảnh số, dựa trên lược đồ ngưỡng đầu tiên được đề xuất bởi Adi Shamir vào năm 1979. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   nguyenthilamha 09-04-2017 11 7   Download

 • (BQ) Part 1 book "Hacking GPS" has contents: GPS secrets, building GPS data cables and power cords, power hacks, antenna hacks, protecting and mounting your GPS, hacking the firmware, making connections.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 13 8   Download

 • (BQ) Part 2 book "CEH - TM - Official certified ethical hacker review guide" has contents: Sniffers, denial of service and session hijacking; hacking web servers, web application vulnerabilities, and web based password cracking techniques; SQL injection and buffer overflows; wireless hacking; physical security,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 7 6   Download

 • (BQ) Part 1 book "CEH - TM - Official certified ethical hacker review guide" has contents: Introduction to ethical hacking, ethics, and legality; footprinting and social engineering; scanning and enumeration; trojans, backdoors, viruses, and worms; trojans, backdoors, viruses, and worms.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 12 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Introduction to quantum computers" has contents: Unitary transformations and quantum dynamics, quantum dynamics at finite temperature, physical realization of quantum computations, linear chains of nuclear spins, experimental logic gates in quantum systems, error correction for quantum computers,...and other contents.

   bautroibinhyen20 06-03-2017 7 4   Download

 • (BQ) Part 1 book "Introduction to quantum computers" has contents: Introduction, the turing machine, binary system and boolean algebra, the quantum computer, the discrete fourier transform, quantum factorization of integers, logic gates, implementation of logic gates using transistors, reversible logic gates,...and other contents.

   bautroibinhyen20 06-03-2017 5 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Introduction to modern cryptography" has contents: Introduction and classical cryptography, perfectly secret encryption; message authentication codes and collision resistant hash functions, practical constructions of pseudorandom permutations,...and other contents.

   bautroibinhyen20 06-03-2017 4 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Gray hat hacking" has contents: Ethics of ethical hacking, ethical hacking and the legal system, proper and ethical disclosure, social engineering attacks, physical penetration attacks, insider attacks, using the backtrack linux distribution, managing a penetration test,... and other contents.

   bautroibinhyen20 06-03-2017 6 4   Download

Đồng bộ tài khoản