Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 12794 kết quả
 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 8: Nhân tố con người an toàn" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khoa học về lao động, nhân tố con người và vấn đề an toàn, các hệ thống an toàn cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 2 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 6: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm" giới thiệu tới người học các định hướng thiết kế hướng đến người dùng, phương pháp làm việc với người dùng, làm việc với khách hàng, thiết kế hướng đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 8 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 6: Thiết kế phổ dụng" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức trong đầu và trên thế giới, năng lực tư duy, thiết kế phổ dụng, case study cho thiết kế phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 9 1   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 7: Làm việc nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về nhóm (Khái niệm nhóm, phân biệt giữa group và team), các giai đoạn (hình thành, hỗn loạn, ổn định và thể hiện, giải tán và phát triển). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 8 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 4: Thiết kế phù hợp với cảm xúc" trình bày các nội dung: Cảm xúc, thiết kế phù hợp với xúc cảm, các nội dung của thiết kế phù hợp với xúc cảm, thiết kế biểu tượng - slogan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 3 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 3: Sự thách thức trong thiết kế" trình bày các nội dung: Bàn về thiết kế, các thách thức, thiết kế công nghiệp, nguyên lý chung cho thiết kế tương tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 7 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 2: Lỗi của con người" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức về: Lỗi, phân loại lỗi, phân tích lỗi, thỏa hiệp với lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 3 0   Download

 • Bài giảng "Yếu tố con người - Chương 1" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về yếu tố con người (HP-human factors), tâm lý học con người, con người và thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 4 0   Download

 • Bài giảng Chương 9 - Phân tích lưu lượng kiểm thử a/b mạng truyền thông sẽ cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạng truyền thông, kiểm thử a/b, phân tích lưu lượng (Traffic Analysis). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 5 0   Download

 • Bài giảng Chương 7 - Thiết kế phổ dụng có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức trong đầu và trên thế giới, năng lực tư duy, thiết kế phổ dụng, case study cho thiết kế phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva20 20-09-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản