Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 11426 kết quả
 • Bài giảng Chương 5: SQL được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những thông tin tổng quát về SQL, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung hình và chỉ mục. Tài liệu hữu ích với những bạn quan tâm tới quản trị dữ liệu.

   duythaopro 12-10-2014 1 1   Download

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel giúp các bạn biết cách đăng nhập, quản lý nghiệp vụ Sale, quản lý lịch đi tour dự kiến, quản lý chương trình Tour, quản lý Tour tùy chọn, quản lý kế hoạch Tour đoàn bằng phần mềm SugarCRM-Travel. Đây là tài liệu hữu ích mà các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin cũng như Du lịch cần biết.

   sugarcrmvn 08-10-2014 4 2   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Realestate nhằm giúp cho các bạn biết được cách đăng nhập, quản lý dự án, quản lý sản phẩm, quản lý quy trình, Sale với khách hàng cũ, chăm sóc khách hàng sau bán hàng bằng phần mềm SugarCRM-Realestate.

   sugarcrmvn 08-10-2014 4 2   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics nhằm giúp cho các bạn biết cách sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics từ cơ bản như đăng nhập cho tới những chức năng chính của phần mềm như: quản lý giá, quản lý nghiệp vụ Sale, quản lý người liên hệ, quản lý báo cáo.

   sugarcrmvn 08-10-2014 4 2   Download

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM giúp các bạn biết cách đăng nhập, quản lý Candidate, quy trình nghiệp vụ HR, Report bằng phần mềm SugarCRM. Tài liệu giúp ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin và một số ngành liên quan.

   sugarcrmvn 08-10-2014 4 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: cách đăng nhập, quy trình tổng quan, quản lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin dự án, quản lý ngày nghỉ và lương của nhân viên, quản lý ngày nghỉ công ty, quản lý báo cáo thông qua tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimesheet.

   sugarcrmvn 08-10-2014 2 1   Download

 • In Ebook Principles of Distributed Database Systems defines the fundamental concepts and set the framework for discussing distributed databases. We start by examining distributed systems in general in order to clarify the role of database technology within distributed data processing, and then move on to topics that are more directly related to DDBS.

   miragevn 06-10-2014 8 4   Download

 • Bài giảng Introduction to PhpMyAdmin present of: Web Site, Installation, Configuration of the PhpMyAdmin. Bài giảng Introduction to PhpMyAdmin helps you have more knowledge of Information Technology.

   shinichikudo987 05-10-2014 2 1   Download

 • Bài giảng "Chương V: Cấu trúc lưu trữ và phương pháp truy xuất" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: giới thiệu về cấu trúc lưu trữ và phương pháp truy xuất, đĩa (magnetic disk), mẫu tin (record), sắp xếp các mẫu tin vào Block, tổ chức mẫu tin trên tập tin. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

   merlinvu93 05-10-2014 2 1   Download

 • Bài giảng "Chương III: Procedure, Function, View, Trigger & Index" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: thủ tục (stored procedure), hàm (function), khung nhìn (view), ràng buộc toàn vẹn (trigger), chỉ mục (index) trong Tin học.

   merlinvu93 05-10-2014 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản