Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 12313 kết quả
 • Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 1: Kỹ thuật phân tích thuật toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được sự cần thiết phải phân tích đánh giá giải thuật, biết các tiêu chuẩn để đánh giá một giải thuật, hiểu khái niệm độ phức tạp của giải thuật,... Mời các bạn tham khảo.

   doinhugiobay_14 30-01-2016 2 0   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 4: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật lưu trữ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu, mô hình và đánh giá các xử lý ngoài, sắp xếp ngoài, lưu trữ thông tin trong tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   doinhugiobay_14 30-01-2016 1 0   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 3: Kỹ thuật thiết kế giải thuật" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật: từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết, hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật, vận dụng kỹ thuật phân tích thiết kế để giải các bài toán thực tế. Mời các bạn tham khảo.

   doinhugiobay_14 30-01-2016 5 0   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 2: Sắp xếp" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể hiểu các giải thuật sắp xếp, vận dụng được giải thuật để minh họa việc sắp xếp, hiểu các lưu đồ của các giải thuật sắp xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   doinhugiobay_14 30-01-2016 2 0   Download

 • In this chapter, we go beyond the basic transaction processing schemes discussed pre-viously, and cover more advanced transaction-processing concepts, including trans-action-processing monitors, workflow systems, main-memory databases, real-time transaction systems, and handling of long-duration transactions by means of nested transactions, multi-level transactions and weak degrees of consistency.

   allbymyself_06 24-01-2016 2 0   Download

 • This chapter covers advanced data types and new applications, including temporal datababases, spatial and geographic databases, multimedia databases, and mobility and personal databases. This chapter is suited as a means to lay the groundwork for an advanced course. Some of the material, such as temporal and spatial data types, may be suitable for self-study in a first course.

   allbymyself_06 24-01-2016 0 0   Download

 • In this chapter, we outline issues in interfacing with legacy systems, and how they can be replaced by other systems. The main contents of this chapter include all of the following: Performance tuning, performance benchmarks, standardization, E-commerce, legacy systems.

   allbymyself_06 24-01-2016 2 0   Download

 • Distributed databases in general, and heterogeneous distributed databases in particular, are of increasing practical importance, as organizations attempt to integrate databases across physical and organizational boundaries. Such interconnection of databases to create a distributed or multidatabase is in fact proving crucial to competitiveness for many companies.

   allbymyself_06 24-01-2016 1 0   Download

 • This chapter is suitable for an advanced course, but can also be used for independent studyprojectsbystudentsofa first course. The chapter covers several aspects of the design of parallel database systems partitioning of data, parallelization of individual relational operations, and parallelization of relational expressions. The chapter also briefly covers some systems issues, such as cache coherency and failure resiliency.

   allbymyself_06 24-01-2016 1 0   Download

 • The chapter is suitable for an introductory course. We recommend covering it, at least as self-study material, since students are quite likely to use the non-centralized (particularly client-server) database architectures when they enter the real world. The material in this chapter could potentially be supplemented by the two-phase commit protocol, to give students an overview of the most important details of non-centralized database architectures.

   allbymyself_06 24-01-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản