Tài liệu Cơ sở dữ liệu - Database

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5

   Nội dung Chương 5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp nằm trong Hệ thống thông tin quản lý nhằm trình bày về một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và các giai đoạn thực hiện hệ thống thông tin quản lý.

   pdf 57p next_12 17-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4

   Nội dung Chương 4 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý trong Hệ thống thông tin quản lý trình bày về các thiết kế hệ thống thông tin quản lý, tiếp cận hệ thống đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa, phân tích hệ thống có cấu trúc đảm bảo độ tin cậy trong thiết kế thiết kế theo chu trình.

   pdf 128p next_12 17-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2

   Nội dung chính của bài giảng Hệ thống thông tin chương 2 Các loại hệ thống thông tin trình bày về bản chất của hệ thống thông tin đó chỉ ra, vấn đề đặt ra cho mỗi loại hệ thống thông tin đó hỗ trợ, phục vụ và so sánh sự khác biệt giữa chúng.

   pdf 51p next_12 17-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1

   Nội dung của chương 1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý nằm trong bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trình bày về mục tiêu của hệ thống thông tin quản lý là làm thế nào để sử dụng hệ thống thông tin trong các tổ chức phục vụ cho quá trình quản lý ( như : quá trình lập kế hoạch, tổ chức , hạch toán và kiểm soát)..

   pdf 46p next_12 17-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 11 - CĐSP Quảng Trị

   Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 11: Truy vẫn dữ liệu thông qua SQL trình bày các nội dung chính như sau: Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu, truy vấn dữ liệu đơn giản, kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bảng ghi trùng, các hàm SQL, tính tổng bộ phận, JOIN và UNION: liên kết dữ liệu, các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau, ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in.

   pdf 21p missminh32 12-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 10 - CĐSP Quảng Trị

   Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 10: Những thao tác khác với tệp CSDL trình bày với người học những nội dung về: Chọn thư mục hiện thời, đọc danh sách các tệp trên đĩa, sao chép tệp, đổi tên tệp, xóa tệp, sử dụng lệnh DOS.

   pdf 10p missminh32 12-04-2014 1 1

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 9 - CĐSP Quảng Trị

   Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 9 - Thao tác với nhiều tệp CSDL giúp học viên nắm được các kiến thức về định vùng làm việc và gán bí danh, cập nhật từ một tệp CSDL khác, kết nối hai tệp CSDL, thiết lập mối liên kết giữa nhiều tệp CSDL và đóng các tệp CSDL đang mở.

   pdf 20p missminh32 12-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 8 - CĐSP Quảng Trị

   Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương - Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable trình bày với người học khái niệm báo cáo dạng Report và dạng Label, cách tạo tệp khuôn báo cáo, sửa đổi tệp khuôn báo cáo, sử dụng lệnh Report, tạo tệp nhãn, sửa đổi tệp nhãn, sử dụng lệnh Lable.

   pdf 11p missminh32 12-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 7 - CĐSP Quảng Trị

   Kết xuất thông tin trong tệp CSDL là từ dữ liệu hiện có trong tệp CSDL đó ta lấy ra những thông tin mang tính thống kê như: Đếm số lượng các bản ghi thoả mãn một điều kiện nào đó; tính tổng hoặc giá trị trung bình của một hoặc nhiều trường kiểu số; tính tổng một hoặc nhiều trường kiểu số của từng nhóm bản ghi theo một trường khoá nào đó. Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 7: Kết xuất thông tin trong tệp CSDL trình bày với học viên các nội dung về đếm số lượng bản ghi, tính tổng giá trị các trường kiểu số, tính giá trị trung bình các trường kiểu số, tính tổng bộ phận, đặt lọc dữ liệu và giới hạn trường dữ liệu.

   pdf 19p missminh32 12-04-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 6 - CĐSP Quảng Trị

   Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 6 - Sắp xếp, chỉ số và tìm kiếm nhanh trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đối tượng, tiêu chuẩn và trình tự sắp xếp, sắp xếp bằng lệnh SORT, lập tệp chỉ số, tìm kiếm nhanh ( FIND * SEEK), dùng nhiều tệp chỉ số và phần bài tập.

   pdf 9p missminh32 12-04-2014 0 0

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản