Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 2155 kết quả
 • Nội dung của tài liệu trình bày về các khái niệm cơ bản, giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu GIS, tổng quan về phép chiếu bản đồ, tổng quan về mã nguồn mở và OPENGIS, hướng dẫn sử dụng QUANTUMGIS, cài đặt hệ thống, xây dựng dự án quản lý không gian GIS, trình bày, truy vấn và cập nhật dữ liệu, biên tập và in bản đồ.

   kloi1122 19-10-2017 6 4   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về kỹ thuật vi xử lý, cấu trúc các bộ vi xử lý, bộ vi xử lý Intel 8088, lập trình bảng hợp ngữ với 8088, phối ghép bộ nhớ 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào/ ra dữ liệu.

   kloi1122 18-10-2017 5 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày giới thiệu chung về Microsoft Access 2010, khởi động Access 2010, các thành phần trong cửa sổ khởi động, cách tạo tập tin cơ sở dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu trong Access, thao tác với các đối tượng trong cơ sở dữ liệu và chọn giao diện người dùng trong Access 2010.

   kloikloi 12-10-2017 25 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày các bài tập hệ thống tập tin FAT, tìm tập tin, thông tin của tập tin, truy xuất thông tin, sử dụng hệ thống FAT, kích thước bảng FAT, lưu bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục gốc, phần tử FAT, bảng FAT, các loại FAT.

   kloikloi 07-10-2017 28 4   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về thiết kế kiến trúc vật lý, các thành phần cơ bản của hệ thống, các kiểu kiến trúc vật lý, chọn kiến trúc hợp lý, Deployment Diagrams, phương án triển khai, các thành phần trong Deployment Diagram.

   kloikloi 07-10-2017 28 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về thiết kế tầng quản lý dữ liệu, các dạng lưu trữ dữ liệu, lưu trữ dưới dạng file, lưu trữ bằng CSDL quan hệ, lưu trữ bằng CSDL đối tượng – quan hệ, lưu trữ bằng CSDL hướng đối tượng, chuyển đổi sơ đồ lớp sang mô hình dữ liệu quan hệ.

   kloikloi 07-10-2017 25 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về giới thiệu về mô hình hóa hành vi, cách thiết kế Sequence diagram, các thành phần trong Sequence diagram, cách sử dụng Power Designer để tạo Sequence Diagram, xây dựng một số sequence diagram của một số ứng dụng, xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu, tạo Sequence diagram trong Power Designer và tạo report.

   kloikloi 07-10-2017 24 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về mô hình hóa cấu trúc, mục đích của mô hình cấu trúc, cấu trúc của dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, rút ngắn khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới phần mềm, xây dựng thuật ngữ chung cho người sử dụng và người phân tích hệ thống, biểu diễn sự vật, ý tưởng và khái niệm quan trọng trong hệ thống.

   kloikloi 07-10-2017 25 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày mô hình hóa nghiệp vụ, mô hình hóa cấu trúc, và mô hình hóa hành vi, cách thiết kế Activity diagram, các thành phần trong Activity diagram và cách sử dụng Power Designer để tạo Activity Diagram.

   kloikloi 07-10-2017 27 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về xác định yêu cầu, các loại yêu cầu, xác định yêu cầu, mô hình hóa yêu cầu người dùng sử dụng Use Case Diagram, yêu cầu của người dùng, yêu cầu phần mềm, xác định yêu cầu, xác định và thu thập yêu cầu.

   kloikloi 07-10-2017 25 1   Download

Đồng bộ tài khoản