Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 12675 kết quả
 • Cuốn sổ tay ngành Công nghệ thông tin trình bày tổng quan về ngành Công nghệ thông tin cũng như việc làm của ngành Công nghệ thông tin. Sổ tay cũng giới thiệu về ngành Công nghệ thông tin được đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cũng như các chương trình đào tạo và môn học chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin.

   estupendo2 10-08-2016 9 2   Download

 • Bài viết xem xét thực trạng ngành Công nghệ thống tin Mĩ những năm đầu thế kỷ 21 ở những khía cạnh sau: Công nghiệp sản xuất phần cứng, công nghiệp sản xuất phần mềm và dịch vụ, việc làm ngành Công nghệ thông tin, nguyên nhân tác động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 3 0   Download

 • Tài liệu Cấu trúc dữ liệu sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức tổng quan về cấu trúc dữ liệu và danh sách trong cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   suynghitronganh91 30-07-2016 1 0   Download

 • Chương 8 cung cấp những kiến thức cơ bản về trigger. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được khái niệm về trigger, biết cách tạo trigger cho table bằng lệnh create trigger và bằng công cụ quản lý management studio. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tangtuy19 22-07-2016 1 0   Download

 • Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về Stored procedure. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm Stored procedure, tạo stored procedure bằng lệnh create procedure, tạo stored procedure bằng công cụ quản lý management studio.

   tangtuy19 22-07-2016 2 0   Download

 • Chương 6 giới thiệu về View – Bảng ảo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tạo view bằng lệnh create view, tạo view bằng công cụ quản lý management. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tangtuy19 22-07-2016 1 0   Download

 • Chương 5 cung cấp kiến thức về cập nhật dữ liệu trong Microsoft SQL server. Chương này hướng dẫn một số thao tác cơ bản để thêm mẫu tin mới, sửa nội dung mẫu tin và xóa mẫu tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tangtuy19 22-07-2016 1 0   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về truy vấn dữ liệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số hàm T-SQL, phát biểu truy vấn dữ liệu, các hàm xếp loại (ranking). Mời các bạn cùng tham khảo.

   tangtuy19 22-07-2016 3 0   Download

 • Chương 2 - Database (Cơ sở dữ liệu). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần của một CSDL, loại file lưu trữ database, tạo database, xóa database, tách database khỏi SQL server, gắn database đã tách vào SQL server.

   tangtuy19 22-07-2016 3 1   Download

 • Chương 1 giới thiệu SQL server 2005. Chương này gồm có những nội dung chsinh sau: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005. Mời các bạn tham khảo.

   tangtuy19 22-07-2016 6 3   Download

Đồng bộ tài khoản