Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 11574 kết quả
 • Bài báo trình bày hai phương pháp hiệu quả trong xử lí số liệu nhiều chiều, gồm phân tích thành phần chính và phân tích chùm. Sau đó áp dụng hai phương pháp này để phân tích một bộ dữ liệu cụ thể từ một đề tài khoa học trong nông nghiệp cũng như đưa ra những nhận xét, đánh giá từ dữ liệu đã được xử lí.

   nganga_06 05-10-2015 0 0   Download

 • Bạn có thể mở và lưu tập tin vào Autodesk 360 trên cùng bảng locations panel trong hộp thoại tập tin như hộp thoại Save As, Save Copy As, Open, Place Component và Create Component. Autodesk 360 có sẵn trong tất cả hộp thoại tập tin chứa bảng vị trí. Tham khảo tài liệu "Giới thiệu về Autodesk 360" để hiểu hơn về vấn đề này.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Bạn có thể phác thảo rãnh tuyến tính và cung với 1 lệnh đơn tương tự như các hình cơ bản khác như hình chữ nhật và hình tròn, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Đường tuyến tính và các rãnh bo Inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Trong Task Scheduler, Update Design và Migration, bạn có thể điều chỉnh để chứa các đồ họa lắp ráp. Việc lưu đồ họa kích hoạt tiến trình Express. Tùy chọn này chứa đồ họa lắp ráp Express Mode, được bổ sung vào hộp thoại tùy chọn cho mỗi nhiệm vụ.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Autodesk ReCap chỉ ra các tập tin scan Point Cloud và tạo ra các tập tin .rcs và.rcp mà bạn có thể sử dụng trong Inventor. Bạn có thể thu thập nhiều scan vào một tập tin Reality Capture Project (.rcp), và sau đó đính kèm chúng như là một nhóm trong Inventor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Cải tiến Point Cloud với inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Bạn sẽ được thông báo khi bạn thêm hoặc sao chép asset vào một thư viện nếu đó là tên asset đã tồn tại trong thư viện. Khi bạn thêm một asset vào một thư viện chia sẻ có cùng tên và các thuộc tính khác nhau, bạn sẽ được thông báo rằng một asset với tên đó đã tồn tại và có tùy chọn để giữ lại cả hai hoặc thay thế.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Tập tin họ Revit Family được nhập bằng cách sử dụng Export Building Components trong BIM Exchange với tài liệu Part. Hơn nữa, thông tin về Connectors, Properties, Parameters, Orientation, Category và Insertion Point cũng được bổ sung vào định dạng tập tin Revit Family. Tham khảo tài liệu "BIM Exchange với Inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này.

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Bạn có thể chia một danh sách các chi tiết, lỗ, sửa đổi, hoặc bảng chung và sau đó di chuyển các phân đoạn bảng tới vị trí mong muốn trên bảng vẽ. Để chia một bảng, kích chuột phải vào một dòng của bảng, và nhấp vào Table. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Bảng Split trong xuất bản vẽ với inventor 2014".

   vantu64dcdm3020 01-10-2015 0 0   Download

 • Bài báo này trình bày một cách tiếp cận mới cho phép người sử dụng có thể tra cứu và tìm kiếm thông tin về các giống lúa từ một cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc qua mạng Internet. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   nganga_06 29-09-2015 1 0   Download

 • Bài viết này gồm có 5 nội dung chính. Phần 1 trình bày về khái niệm, và kích hoạt lan truyền trên ontology sự kiện theo các quan hệ được thể hiện trong truy vấn. Phần 2 trình bày cơ sở kiến thức và công trình liên quan. Phần 3 giới thiệu về giải thuật kích hoạt lan truyền. Phần 4 mô tả kiến trúc và phương pháp mở rộng truy vấn bằng giải thuật kích hoạt lan truyền có ràng buộc quan hệ.

   nganga_03 21-09-2015 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản