Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 11505 kết quả
 • Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ Cao đẳng nghề - MĐ02: Kỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệp có cấu trúc nội dung gồm 4 bài; bài 1 bảo hộ lao động; bài 2 vệ sinh lao động trong sản xuất; bài 3 kỹ thuật an toàn lao động; bài 4 kỹ thuật an toàn dữ liệu và điện. Mời các bạn tham khảo.

   cobetocxul10 13-06-2015 6 4   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CES sau đây qua các phần nội dung: Màn hình đăng nhập,  màn hình làm việc, thiết kế thẻ không kết nối cơ sở dữ liệu, thiết kế thẻ kết nối cơ sở dữ liệu, ví dụ minh họa cách tạo một thiết kế có kết nối với CSDL. 

   binhhvyd 10-06-2015 2 0   Download

 • Patterns Model – View – Controller defines a one-to-many dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically. Design Patterns Model – View – Controller provides about history, observer pattern, observer class diagram, transactions happen, observer rocks, architecture diagram, advantages, problems.

   ngkhacvu 22-05-2015 17 12   Download

 • Bài viết Cài đặt database NorthWind trình bày về các bước để cài đặt database NorthWind. Bên cạnh những hướng dẫn theo từng bước cụ thể thì bài viết còn kèm theo những hình ảnh minh họa tương ứng với từng bước sẽ giúp các bạn biết được quy trình này một cách tốt hơn. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

   anhmeco123 21-05-2015 0 0   Download

 • Tiếp nối phần 1 của ebook "Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Điều khiển ước lượng và mô hình trên cơ sở điều khiển mờ, nhập môn mạng nơ - ron, lý thuyết khả năng và một số vấn đề mở,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của cuốn sách này.

   

   

   tsmttc_002 20-05-2015 7 5   Download

 •  Ebook "Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng: Phần 1" trình bày các nội dung: Kiến thức cơ sở của hệ mờ, lý thuyết tập mờ và công nghệ tính toán mềm, logic mờ và các ứng dụng đa dạng của nó, nhập môn điều khiển mờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

   

   tsmttc_002 20-05-2015 9 5   Download

 • Content Syllabus: About course, Problem statement, Objectives, Syllabus, Reference, Topics, Evaluation, Basic requirements, Seminar.

   xaydungk23 18-04-2015 1 1   Download

 • During this presentation, we will describe the Rational Unified Process, a full lifecycle development process for software development teams. It is a Web-based tool that integrates best practices support with everyday development activities. 

   xaydungk23 18-04-2015 2 1   Download

 • Content Chapter 06 Deployment Process: Process lab, Project Management, Software Development Management; Deployment Process; Tools.

   xaydungk23 18-04-2015 0 0   Download

 • Content Chapter 02 Requirement Process: Process lab, Project Management, Software Development Management - SDM; Privileges on Server; Privileges on SVN server; Roles in Project team; Requirement Process, Software Requirement Specification - SRS; Tools, Microsoft Project, Enterprise Architecture.

   xaydungk23 18-04-2015 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản