Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 11450 kết quả
 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - Đồ thị trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng đồ thị, biểu diễn đồ thị, các phép duyệt đồ thị,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   talata_1 30-10-2014 1 1   Download

 • Chương 4 - Tập hợp của bài giảng Cấu trúc dữ liệu trình bày khái niệm tập hợp, kiểu dữ liệu trừu tượng tập hợp, cài đặt tập hợp, cài đặt bằng danh sách liên kết và các nội dung liên quan khác.

   talata_1 30-10-2014 0 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - Cấu trúc cây Trees nhằm giúp học viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản cảu cấu trúc dữ liệu theo kiểu cấu trúc cây, các quan hệ trong cấu trúc cây, các nút trong quan hệ cây, các đường đi và các nội dung khác.

   talata_1 30-10-2014 0 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách, các phép toán trên danh sách, cài đặt danh sách bằng mảng,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   talata_1 30-10-2014 0 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 1 sẽ giới thiệu đến các học viên thuật toán cơ bản từ các bài toán thực tế, giúp học viên tư duy và hiểu vấn đề nhanh. Tham khảo nội dung bài giảng của thầy Trần Cao Đệ để bổ sung các kiến thức cần thiết cho bản thân.

   talata_1 30-10-2014 0 0   Download

 • Chương 2 Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng Microsoft access 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thiết kế các bảng và xác định các mối quan hệ, cài đặt các bảng lên đĩa thông qua access, thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng.

   minhmuimui 28-10-2014 1 1   Download

 • Chương 5 Form-biểu mẫu trong access thuộc bài giảng Microsoft access 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: công dụng và khái quát về biểu mẫu, cách tạo form, tùy biến form trong chế độ design view, cách tạo các control có hỗ trợ chức năng wizard,...

   minhmuimui 28-10-2014 3 2   Download

 • Chương 4 Query-truy vấn trong access thuộc bài giảng Microsoft access 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đặt vấn đề, cách tạo select query bằng design view, total query, queries tham số, crosstab query, action query.

   minhmuimui 28-10-2014 1 1   Download

 • Chương 3 Làm việc với bảng (table) thuộc bài giảng Microsoft access 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các thao tác với bảng, hiệu chỉnh cấu trúc bảng, thao tác cơ sở dữ liệu.

   minhmuimui 28-10-2014 1 1   Download

 • Chương 1 Tổng quan về hệ quản trị CSDL access 2010 thuộc bài giảng Microsoft access 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về hệ quản trị CSDL, giới thiệu access 2010, khởi động chương trình, các thành phần của access, các đối tượng chính trong access,...

   minhmuimui 28-10-2014 3 3   Download

Đồng bộ tài khoản