Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 11872 kết quả
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Kiểu dữ liệu phức hợp do Hoàng Thân Anh Tuấn biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về kiểu dữ liệu đơn giản; kiểu dữ liệu phức hợp; phân loại kiểu dữ liệu phức hợp; mảng (mảng 1 chiều, mảng 2 chiều).

   cocacola_09 26-11-2015 0 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng SQL Injection sau đây để hiểu rõ hơn về khái niệm SQL Injection; các dạng tấn công bằng SQL Injection; kỹ thuật tấn công bằng SQL Injection; cách phòng tránh; demo. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   cocacola_09 24-11-2015 1 0   Download

 • Bài giảng Xây dựng hệ: Biểu diễn và suy luận do Phan Hiền biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn khái niệm; tập rỏ; tập mờ; phép toán; tập mờ lồi; số mờ; phép toán trên số mờ; quan hệ mờ; các phương pháp giải mờ. Mời các bạn tham khảo.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Điều khiển từ xa (Remoting) do Phan Hiền biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về cấu trúc, ảnh, đối tượng của điều khiển từ xa. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Tạo Web Service do Phan Hiền biên soạn sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về kiến trúc Web Service; cách tạo Web Service - SQL Server; sử dụng Web Service bên C sharp; tạo Web Service trong .NET.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Mẫu thường xuyên, luật kết hợp là phương pháp khai mỏ dựa trên độ lặp lại thường xuyên của mẫu tin nào đó, xác định quy luật quan hệ giữa các thuộc tính (phần tử) trong mẫu tin đó. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Xây dựng hệ khai mỏ dữ liệu: Mẫu thường xuyên, luật kết hợp sau đây.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo do Phan Hiền biên soạn bao gồm những nội dung về bố cục báo cáo; kiến trúc sử dụng báo cáo; thiết kế báo cáo từ dữ liệu; thiết kế báo cáo từ cấu trúc XML; sử dụng báo cáo từ cấu trúc XML; lệnh sử dụng Crystal Report;... Mời các bạn tham khảo.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Khai mỏ dữ liệu là một phương pháp rút trích, truy dữ liệu để lấy được thông tin mới (tiềm ẩn) hữu ích; là phần quan trọng trong hệ thống khám phá tri thức. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Xây dựng hệ: Khai mỏ dữ liệu do Phan Hiền biên soạn sau đây.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập trình giao diện do Phan Hiền biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về thư viện hỗ trợ với ngôn ngữ C# .NET; các lớp giao diện; phân chia các lớp giao diện; cú pháp tạo mới một giao diện form; thêm lớp giao diện vào giao diện chứa; một số thuộc tính của giao diện và mọt số nội dung khác.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Giới thiệu do Phan Hiền biên soạn trình bày về ngôn ngữ lập trình và công cụ lập trình với dữ liệu; mô hình xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu; xây dựng một số ứng dụng để quản trị dữ liệu riêng. Mời các bạn tham khảo.

   cocacola_09 24-11-2015 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản