Thư viện Đồ họa - Thiết kế - Flash

Thiết kế đồ họa là việc sử dụng máy tính để thực hiện những sản phẩm liên quan đến đồ họa, hình ảnh, mỹ thuật. Người thiết kế đồ họa tốt phải có những yêu cầu như kỹ năng thiết kế, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, có sự sáng tạo để truyền đạt thông tin qua tác phẩm,… Tác phẩm thiết kế tốt phải thể hiện được vẻ đẹp, sự hài hòa về hình ảnh, chữ, màu sắc, và thông điệp muốn gửi đến người xem. Thiết kế đồ họa là công việc có nhiều triển vọng trong xã hội ngày nay. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về kỹ thuật thiết kế đồ họa trong các lĩnh vực như thiết kế in ấn bao bì/quảng cáo, thiết kế web/flash, thiết kế nội thất/công trình,... cùng các hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế phổ biến như Photoshop, CorelDraw, Autocad,..., bộ sưu tập các mẫu flash/thiết kế đẹp được cập nhật liên tục.
Hiển thị 1-10 trên 652 kết quả
 • Bài giảng Đồ họa trong.NET trình bày chi tiết nội dung các vấn đề sử dụng GDI+, Các đối tượng đồ họa cơ sở, Các phép biến đổi, Tô màu các đối tượng cơ sở, Đường cong Bezier,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng!

   harnetlinh 12-05-2017 12 7   Download

 • (BQ) Part 2 book "Essentials of investments" has contents: Macroeconomic and industry analysis; macroeconomic and industry analysis; globalization and international investing; performance evaluation and active portfolio management; options markets; option valuation, equity valuation, financial statement analysis,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 6 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Essentials of investments" has contents: Asset classes and financial instruments, securities markets, mutual funds and other investment companies, efficient diversification; capital asset pricing and arbitrage pricing theory, the efficient market hypothesis; behavioral finance and technical analysis,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 4 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Essentials of systems analysis and design" has contents: Designing the human interface, designing databases, systems implementation and operation, structuring system requirements - conceptual data modeling.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 4 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Essentials of systems analysis and design" has contents: The systems development environment, the sources of software, managing the information systems project, managing the information systems project, managing the information systems project, structuring system requirements - process modeling.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 5 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "International economics - Theory & policy" has contents: National income accounting and the balance of payments; money, interest rates, and exchange rates; price levels and the exchange rate in the long run; output and the exchange rate in the short run; output and the exchange rate in the short run; output and the exchange rate in the short run,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Cost accounting - A managerial emphasis" has contents: Decision making and relevant information, pricing decisions and cost management, process costing, management control systems, transfer pricing, and multinational considerations, performance measurement, compensation, and multinational considerations,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Cost accounting - A managerial emphasis" has contents: The manager and management accounting, an introduction to cost terms and purposes, job costing, activity based costing and activity based management, master budget and responsibility accounting, inventory costing and capacity analysis,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Organization theory and design" has contents: Using IT for coordination and control; organization size, life cycle, and decline; organizational culture and ethical values; innovation and change; decision making processes; conflict, power, and politics.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Organization theory and design" has contents: Organizations and organization theory; strategy, organization design, and effectiveness; fundamentals of organization structure; the external environment; interorganizational relationships; designing organizations for the international environment, manufacturing and service technologies.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản