Thư viện Hệ điều hành

Thuật ngữ "Hệ điều hành" đã trở nên rất thân quen với bất kỳ ai sử dụng máy tính. Một cách đơn giản, hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính/điện thoại/table dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm. Hiểu biết về hệ điều hành sẽ giúp người sử dụng ổn định hiệu năng máy tính và tăng hiệu suất công việc đáng kể. Vậy với các hệ điều hành như Windows, Linux, Solaris, Android, IOS,…thì quản trị và cấu hình các hệ điều hành này như thế nào? Kho tài liệu tham khảo chọn lọc với tất cả các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, các hướng dẫn cài đặt, xử lý, cấu hình, quản trị các hệ điều hành được cập nhật liên tục và hữu ích.
Hiển thị 1-10 trên 822 kết quả
 • Tiểu luận "Phân tích kiến trúc PCI BUS" gồm các nội dung chính như: Giới thiệu tổng quan bus, sự xuất hiện PCI bus, các đặc tính, thông số PCI bus, một số cấu trúc Bus và một số chuẩn Bus mở rộng,....

   tranvietruong1998 26-10-2017 23 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về tổng quan Android, hệ điều hành Android, lập trình trên Android, kiến trúc Android, môi trường phát triển ứng dụng Android, tạo ứng dụng đầu tiên, cập nhật Android API, cài đặt và sử dụng Android Virtual Device.

   kloikloi 07-10-2017 46 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về kiểu dữ liệu cơ sở, mảng dữ liệu, tập hợp dữ liệu, hướng đối tượng trong Java và bẫy lỗi ngoại lệ, kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu, biến và hằng số, các xử lý và thao tác trên kiểu String, khái niệm mảng, mảng một chiều, các hàm xử lý khác trên mảng và tập hợp Collection.

   kloikloi 07-10-2017 45 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày những khái niệm tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình và luồng, điều phối CPU, đồng bộ hóa tiến trình, tắc nghẽn, quản lý bộ nhớ, quản lý bộ nhớ ảo, nhấn mạnh đến các nguyên tắc, các chủ đề, các phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề liên quan.

   kloikloi 07-10-2017 46 5   Download

 • Phần 2 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 5 đến mục 9 với các nội dung: giao diện người dùng của ứng dụng Android, thiết kế giao diện người dùng với các View cơ bản, lưu trữ dữ liệu, lập trình mạng với Android và Google Play Store và việc phân phối ứng dụng.

   kloikloi 07-10-2017 41 2   Download

 • Phần 1 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 1 đến mục 4 với các nội dung: những kiến thức cơ bản về thiết bị di động và lập trình cho thiết bị di động, nhập môn lập trình Android, các Activity, Fragment và Intent.

   kloikloi 07-10-2017 39 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày khái niệm về socket, định nghĩa về socket, kết nối socket, sever và client trog kết nối socket, cách socket làm việc, thuộc tính của socket, vùng giao tiếp của socket, kiểu socket, giao thức của socket, tạo socket, định địa chỉ socket, đặt tên cho socket, tạo hàng đợi cho socket, chờ và chấp nhận kết nối, yêu cầu kết nối, đóng kết nối, xử lý kết nối đồng thời củ...

   kloikloi 07-10-2017 39 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày lý thuyết về tuyến, định nghĩa về tuyến, lý do phải dùng tuyến, tạo lập và hủy tuyến, chờ tuyến kết thúc, chờ tuyến hoàn thành xong tác vụ, chờ đồng thời nhiều tuyến, đồng bộ hóa tuyến với đối tượng mutex, tạo và khởi động mutex, khóa và tháo khóa cho mutex, hủy mutex và một số bài tập thực hành.

   kloikloi 07-10-2017 39 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày về semaphore, định nghĩa về semaphore, ứng dụng của semaphore, hủy bỏ và chấm dứt tuyến, đối tượng semaphore, cách gọi hàm semaphore, yêu cầu đối số, tuyến song song, hàm thực thi tuyến, khởi tạo tuyến, cài đặt hàm thực thi tuyến, tuyến chính, tạo tuyến, giá trị thiết lập mặc định và yêu cầu chấm dứt tuyến.

   kloikloi 07-10-2017 40 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày về lý thuyết về tuyến và tầm quan trọng của việc dùng tuyến, các cách tạo lập và hủy tuyến, chờ tuyến kết thúc, đồng bộ hóa tuyến với đối tượng mutex và một số bài tập thực hành về tuyến.

   kloikloi 07-10-2017 47 2   Download

Đồng bộ tài khoản