§ 3. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

Chia sẻ: paradise5

Biết được sự điện li của nước, khái niệm pH. - Biết đánh giá độ axit, bazơ và màu sắc của một số chất chỉ thị. - Ý nghĩa tích số ion của nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li. - Tính pH của một số dung dịch và làm các dạng bài tập cơ bản. II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề.

Nội dung Text: § 3. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

§ 3. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH.

CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Biết được sự điện li của nước, khái niệm pH.

- Biết đánh giá độ axit, bazơ và màu sắc của một số chất chỉ thị.

- Ý nghĩa tích số ion của nước.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li.

- Tính pH của một số dung dịch và làm các dạng bài tập cơ bản.

II. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề.

III. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Chuẩn bị nội dung kiến thức.

2. Học sinh

- Cần chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ
- Viết phương trình điện li của các muối sau : NaCl, CH3COONa,

K2SO4, NaHCO3.

- Tính nồng độ các ion trong dung dịch HNO3 0,5M.

3. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1 I. Nước là chất điện li rất yếu

GV cung cấp thông tin cho HS 1. Sự điện li của nước

H2O  H+ + OH-
biết nước là chất điện li rất yếu.

Hoạt động 2

Nhận xét gì về nồng độ của các 2. Tích số ion của nước

ion trong nước nguyên chất ? - Môi trường trung tính là môi trường

có H   = OH - = 1,0.10-14
Vậy môi trường trung tính là gì ?

Từ thực nghiệm người ta thấy tích Tích số K = H   OH -  được gọi là
HO 2số của H   OH - = 10-14 là một
tích số ion của nước. Tích số này là
số không đổi. Số này gọi là tích hằng số ở nhiệt độ xác định, ở 25oC
số ion của nước. tích số này bằng 1,0.10-14 . Một cách
Tích số ion của nước phụ thuộc gần đúng, có thể coi giá trị tích số ion
vào những yếu tố nào ? của nước là hằng số trong cả dung dịch

loãng của các chất khác nhau.
Tích số ion của nước phụ thuộc vào

nhiệt độ của dung dịch.

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

Hoạt động 3 Ý nghĩa tích số ion a. Môi trường axit

Tính nồng độ OH -  của dung dịch HCl
của nước

1,0.10-3M.
*. Môi trường axit

HCl → H+ + Cl-

Tính nồng độ OH -  của dung H  OH  = 1,0.10-14
 -
dịch HCl 1,0.10-3M. 1,0.10 14 1,0.10 14
 OH   -
= =
H   1,0.103
1,0.10-11M.

Môi trường axit là môi trường trong đó
Kết luận gì về môi trường axit ?
H  > OH  hay H  > 1,0.10-7M
 - 
b. Môi trường kiềm

Tính nồng độ H   của dung dịch
*. Môi trường kiềm.

Tính nồng độ H   của dung dịch NaOH 1,0.10-5 M

NaOH → Na+ + OH-
NaOH 1,0.10-5 M

H  OH  = 1,0.10-14
 -
1,0.10 14 1,0.10 14
 H   = 1,0.10-

=
OH  1,0.10
 5
9
M

Môi trường kiềm là môi trường trong

đó

H  < OH  hay H  < 1,0.10-7 M
 - 
IV. Khái niệm về pH

1. Chất chỉ thị axit - bazơ

H = 1,0.10-pHM.
Hoạt động 4 Khái niệm về pH Để đánh giá độ axit, bazơ của môi
Nếu H  = 1,0.10-aM thì pH = a
trường người ta đưa ra khái niệm
Môi trường axit pH < 7
pH.
Môi trường kiềm pH > 7

Môi trường trung tính pH = 7

2. Chất chỉ thị axit - bazơ
pH trong các môi trường như thế
- Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu
nào ?
sắc biến đổi phụ thuộc vào pH của

dung dịch.Chất chỉ thị axit - bazơ là gì ?

Đặc điểm của chỉ thị ?

Những chỉ thị nào hay dùng trong

phòng thí nghiệm ?
Để xác định chính xác giá trị pH

của dung dịch người ta làm cách

nào ?4. Củng cố

- Làm bài tập 4 và 6 trang 14 SGK.

5. Dặn dò

- Làm bài tập SGK và bài tập SBT.

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản