ÐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY - Môn học: Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá Học Tập

Chia sẻ: Ngo Quoc Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
559
lượt xem
103
download

ÐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY - Môn học: Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá Học Tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Thông tin tổng quát về môn học: 1. Giới thiệu sơ lược: Khối kiến thức nghiệp vụ phương pháp giảng dạy tiếng Anh bao gồm những môn học bắt buộc sau: · Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 1 (Lịch sử Phương Pháp Giảng Dạy) · Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 2 · Thực Hành Giảng Dạy Tiếng Anh · Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá Học Tập · Tâm Lý Giáo Dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY - Môn học: Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá Học Tập

  1. ÐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ ­­­­­­­­­­­­ ÐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY Môn học: Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Gia Học Tập I. Thông tin tổng quát về môn học: 1. Giới thiệu sơ lược:  Khối kiến thức nghiệp vụ phương pháp giảng dạy tiếng Anh bao gồm những môn học  bắt buộc sau: • Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 1 (Lịch sử Phương Pháp Giảng Dạy) • Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 2 • Thực Hành Giảng Dạy Tiếng Anh  • Phương Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá Học Tập  • Tâm Lý Giáo Dục  2.  Số đơn vị học trình: 4  Số tiết quy ra lý thuyết: 60 3.   Giáo   trình   chính   sử   dụng:   Hughes,   Arthur.  Testing   For   Language   Teachers.   Cambrige University Press, 1989. 4. Tài liệu tham khảo:  • Heaton, J. B. Writing English Language Tests. New Edition. Longman, 1989. 5. Mục tiêu môn học:  Môn học  Phương  Pháp Kiểm Tra và Ðánh Giá  Học Tập  nhằm trang bị cho sinh viên  chuyên ngành khối kiến thức về  • mối quan hệ giữa việc dạy học và kiểm tra đánh giá,  • tại sao phải có kiểm tra đánh giá,  • các tiêu chuẩn để thiết kế và đánh giá hình thức và nội dung bài kiểm tra đánh  giá ở các kỹ năng ngôn ngữ. 
  2. Cuối khóa học, sinh viên có thể tự mình thiết kế một bài kiểm tra, bài thi trên cơ sở khoa học  (cấp độ, kỹ năng kiểm tra đánh giá, trình độ ngừơi học, mục đích kiểm tra,.)  II. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:  Giáo trình gồm 14 chương.  Tuần Chương Nội dung Số tiết 1 1 An overview of testing 4 Backwash The need for tests 2 2 Testing as problem solving 4 Validity of a test Reliability of a test Beneficial backwash 3 3 Kind of tests and testing 4 Proficiency tests Achievement tests Diagnostic tests Placement tests 4 4 Validity 4 Content validity Criterion­related validity Construct validity Face validity The use of validity 5 5 Reliability 4 Reliability coefficient How to make tests more reliable
  3. Reliability and validity 6 6 Achieving beneficial backwash 4 7 7 Stages of test construction  4 Midterm test (30 minutes) 8 7 Stages of test construction (cont) 4 9 8 Test technique and testing overall ability 4 10 9 Testing Writing 4 11 10 Testing Oral Ability 4 12 11 Testing Reading 4 13 12 Testing Listening 4 14 13 Testing Grammar and Vocabulary 4 15 14 Test Administration 4 + Review for the final exam (30 minutes) III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY • Bài giảng • Bài tập thực hành • Trình bày, thảo luận IV.Phương pháp kiểm tra và đánh giá môn học:   Chuyên cần: 5 %  Tham gia xây dựng bài, thảo luận: 10%  Kiểm tra giữa học kỳ : 15%  Kiểm tra cuối học kỳ : 70% Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2005 Người soạn đề cương Phan Thị Lệ Hoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản