(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng oxi-hóa khử

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
422
lượt xem
270
download

(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng oxi-hóa khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc hóa) trắc nghiệm và đáp án phản ứng oxi-hóa khử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng oxi-hóa khử

  1. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 2 phân tử CuFeS2 sẽ A. nhường 22 electron. B. nhận 22 electron. C. nhường 26 electron. D. nhường 24 electron. Câu 2: Trong phản ứng: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH Nguyên tố Mn A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. D. không bị oxi hoá, không bị khử. Câu 3: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH  → NaNO2 + NaNO3 + H2O Phân tử NO2 A. chỉ là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. không phải chất oxi hoá, không phải chất khử. o Câu 4: Trong phản ứng phân huỷ: 4HNO3  4NO2 + O2 + 2H2O t → Axit nitric đóng vai trò gì ? A. Chỉ là chất tạo môi trường. B. Chỉ là chất khử. C. Chỉ là chất oxi hoá. D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. Câu 5: Phan ứng có sư thay đôi số oxi hoá cua săt là ̉ ̉ ̉ ́ A. dd FeSO4 + dd NaOH. B. dd FeCl3 + dd AgNO3. ̣ C. Fe2O3 + dd H2SO4 đăc, nong. ́ ̃ D. Fe(OH)2 + dd HNO3 loang. Câu 6: Trong phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Axit H2SO4 đóng vai trò A. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. chỉ là chất tạo môi trường. D. chỉ là chất oxi hoá. Câu 7: Cho phản ứng: a Al + b HNO3  → c Al(NO3)3 + d NH4NO3 + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (d + e) bằng A. 15. B. 9. C. 12. D. 18. Câu 8: Có phản ứng: 4Mg + 5H2SO4  → 4MgSO4 + X + 4H2O Cho biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Hoi X là chât gì ? ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ A. SO2. B. S. C. SO3. D. H2S. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + H2O Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất là A. 34. B. 55. C. 47. D. 25. Câu 10: Cho phản ứng: a FexOy + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b + e) bằng Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A. 24x – 4y + 3. B. 1 + 9x – 3y. C. 18x – 3y + 3. D. 1 + 12x – 2y. Câu 11: Cho phản ứng: (5x – 2y) M + (18x – 6y) HNO3 → (5x – 2y) M(NO3)n + 3NxOy + (9x – 3y) H2O Biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Kim loai M là ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Al. Câu 12: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy+ H2O → Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A. 13x – 9y. B. 46x – 18y. C. 45x – 18y. D. 23x – 9y. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  3. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử Đáp án 1C 2C 3C 4D 5D   6C 7C 8D 9B 10C 11D 12B Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản