(Sinh 11 - B5, B6) Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Chia sẻ: nkt_bibo44

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4 và NO3. Bài 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT Nitơ có vai trò quan trọng I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ. - Vai trò chung : Nitơ cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. - Vai trò cấu trúc : Nitơ là thành phần của prôtêin, enzim, côenzim axit nucleic, diệp lục, ATP… trong cơ thể thực vật. - Vai trò điều tiết : Nitơ tham gia điều tiết các quá trình...

Nội dung Text: (Sinh 11 - B5, B6) Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

(Sinh 11 - B5, B6) Dinh dưỡng nitơ ở
thực vật
Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật.
Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4 và NO3.
Bài 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
Nitơ có vai trò quan trọng
I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ.
- Vai trò chung : Nitơ cần cho sự sinh trưởng và phát triển của
cây.
- Vai trò cấu trúc : Nitơ là thành phần của prôtêin, enzim,
côenzim axit nucleic, diệp lục, ATP… trong cơ thể thực vật.
- Vai trò điều tiết : Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi
chất trong cơ thể thực vật, cung cấp năng lượng và điều tiết
trạng thái ngậm của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

II. QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA NITƠ Ở THỰC VẬT.
Sự đồng hóa nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình:
1. Quá trình khử nitrat.
- Được thực hiện trong mô rễ và mô lá.
- Quá trình chuyển hóa NO3*- thành NH3 trong mô thực vật
theo sơ đồ sau:
NO3*- → NO2*- → NH4+
- Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử trên.
- Ý nghĩa: Hạn chế tích lũy nitrat trong mô thực vật.
2. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật.
Gồm 3 giai đoạn:
- Amin hóa trực tiếp các axit xêtô:
axit xêtô + NH4+ → axit amin
- Chuyển vị amin:
axit amin + axit xêtô → axit amin mới + axit xêtô mới
- Hình thành amit: axit amin đicacbôxilic + NH4+ → amit
* Ý nghĩa của sự hình thành amit: Giải độc NH4+, dự
trữNH4+.
Một số câu hỏi sách giáo khoa:
1) Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa
không thể sống được ?
Trả lời : Tại vì nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của
thực vật. Từ môi trường nitơ đi vào thực vật dưới dạng NH4 và
NO3 và có vai trò đặc biệt quan trọng ( tham gia cấu trúc và
điều tiết ). Do vậy, nếu thiếu nitơ cây sẽ chết.

2) Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat ?
Trả lời : Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat là do :
trong 2 dạng nitơ hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3
là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vật chỉ tồn tại dạng
khử. Do đó nitrat cần được khử thành amoniac để tiếp tục đồng
hóa thành axitamin, amit và protein

3) Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ
tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?
Trả lời : Khi có dư lượng NH3 dẫn đến ngộ đọc cơ thể , thực
vật hình thành amit. Đó là sự liên kết giữa NH3 vào axit amin
dicacboxilic tạo amit.

Bài 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo)
III. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
1. Nitơ trong không khí
- Nitơ phân tử (N2) – cây không hấp thụ được, nhờ VSV có định
thành NH3- cây hấp thụ.
- Nitơ ở dạng NO, NO2 gây đọc cho cây.
2. Nitơ trong đất :
Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng:
+ Nitơ khoáng(NO3- và NH4+) - cây hấp thụ trực tiếp.
+ Nitơ hữu cơ (xác sinh vật) - cây không hấp thụ trực tiếp được,
nhờ VSV đất khoáng hóa thành NO3- và NH4+
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản