“Theo dõi và Đánh giá Dự án: Phản hồi đối với Chương trình Xúc tiến Đầu tư”

Chia sẻ: thanhsang

Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể áp dụng việc theo dõi dự án bằng hai cách chung. Thứ nhất, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể theo dõi tình trạng và việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư, bắt đầu từ quá trình xin giấy phép đến khi dự án hoàn toàn đi vào hoạt động.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản