10 lý do khiến bạn bị chóng mặt

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
3
download

10 lý do khiến bạn bị chóng mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy thử điểm mặt những "thủ phạm" làm cho bạn hay bị chóng mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 lý do khiến bạn bị chóng mặt

  1. 10 lý do khi n b n b chóng m t Hãy th i m m t nh ng "th ph m" làm cho b n hay b chóng m t 1. Stress Stress là m t trong s nh ng nguyên nhân hàng u gây chóng m t. ư c bi t, có hơn m t n a các trư ng h p b chóng m t là do th ph m này. Khi m t ngư i b căng th ng nh t, hơi th c a h c a thư ng ng n và nông. i u này thư ng tác ng n các ng m ch r t l n. Khi y, máu n não và các b ph n khác c a cơ th s ít hơn. Vì v y, nó không ch làm b n c m th y chóng m t mà m t s ngư i còn b tê ngón tay và ngón chân. N ub nb au u, hãy n khám bác sĩ ư c lo i b t t c các v n b nh t t và có th th
  2. nghi m hơi th giúp ki m soát hay ngăn ch n chóng m t t n công. Stress, b b a, thi u máu... là nh ng nguyên nhân hàng u gây chóng m t. nh: Getty images. 2. ã b qua nh ng b a ăn N u b n có thói quen b qua b a ăn thư ng xuyên, ho c b n ang có m t ngày quá b n r n và ã không k p ăn trong nhi u gi thì có th s gây h ư ng huy t. M c ư ng huy t ch c n gi m chút ít so v i
  3. "chu n" là làm cho b n b váng u. Khi y, b n có th c m th y ói, tay chân run r y và chóng m t. Vì th , cách t t nh t tránh h ư ng huy t là m t ch ăn u ng u n. Dù b t c lý do gì cũng không nên b qua các b a ăn chính. C g ng ăn nhi u th c ph m giàu tinh b t - ư ng và protein . 3. ng lên ng i xu ng quá nhanh chóng t ng t ng i d y khi ang n m ho c ng lên ng i xu ng m t cách quá nhanh u có th khi n máu trong cơ th s không k p ph n ng (ch ng h n như không k p ch y lên não) và gây ra nh ng cơn váng u. Ngoài ra, cơ th b m t nư c có th làm cho v n này t i t hơn, do ó, u ng ít nh t 8 ly nư c m i ngày tránh m t nư c s giúp b n c m th y t t hơn trong trư ng h p này.
  4. 4. Kích thích t thay i Nhi u ph n thư ng c m th y chóng m t ngay trư c khi mang b u, trong khi mang thai ho c khi n chu kỳ nguy t san c a mình. Các chuyên gia cho r ng, nguyên nhân là do s thay i c a kích thích t estrogen có th làm cho nhi u ph n b váng u, chóng m t. U ng nhi u ch t l ng và ăn nhi u b a ăn nh thư ng xuyên có th giúp n nh ư ng huy t, gi m tình tr ng m t nư c, gi m thi u tình tr ng chóng m t khi kích thích t thay i. 5. Thi u máu Có kho ng 20% ph n ti n mãn kinh b thi u máu do thi u s t. Do thi u h ng c u nên khó g i ô-xy t i não, k t qu là d gây váng u.
  5. B sung s t có th giúp b n gi i quy t tri t v n . Tuy nhiên, hãy u ng viên s t dư i s giám sát c a bác sĩ m b o an toàn nh t. 6. B nh chóng m t và au n a u B nh au n a u chi m g n 15% t ng s dân M . Thư ng c 4 b nh nhân b au n a u thì có 1 ngư i b chóng m t nghiêm tr ng và chóng m t có th không i kèm v i au u. Thu c ch ng tr m c m, thu c ch n beta và ch n canxi có th ư c s d ng giúp nh ng cơn au nh c n a u và cũng giúp gi m s chóng m t. 7. B nh tuy n giáp Hơn 10% ph n tu i 50 có các tri u ch ng c a r i lo n ch c năng tuy n giáp. ây ư c coi là tình tr ng suy tuy n giáp, nó có th gây tăng cân ho c gi m cân, b nh tr m c m.
  6. Khi y, tai trong r t nh y c m v i hormone tuy n giáp vì th nh ng bi n ng y có th khi n b n b chóng m t. Nói chuy n v i bác sĩ tìm cách ki m soát r i lo n ch c năng tuy n giáp càng s m càng t t. 8. Ph n ng v i thu c H u như t t c các lo i thu c theo toa ho c thu c không theo toa u có m t s tác d ng ph có th gây chóng m t. M t s các lo i thu c này bao g m: thu c làm gi m huy t áp, thu c an th n, thu c làm thông mũi, thu c kháng histamine... N u b n ang c m th y chóng m t, hãy thông báo v i bác sĩ ư c ngưng dùng các lo i thu c này trong m t vài ngày, ho c gi m b t li u lư ng, th m chí thay i thu c u ng cho b n. 9. R i lo n lo âu
  7. Các bác sĩ m t l n n a nghĩ r ng hơi th ng n s d n n chóng m t. G n ây, m t nghiên c u m i cho th y có n 40% b nh nhân thư ng xuyên lo l ng g p nh ng b t thư ng tai trong. i u này có nghĩa là nó có th là lý do gây chóng m t. Ch ng h n như khi b n ang trong m t nhà hàng, c a hàng t p hóa, ho c trung tâm mua s m ông úc nào ó, t m nhìn c a b n s b nh hư ng, không khí xung quanh h n lo n vì th có th ây là lúc nh ng cơn chóng m t có th xu t hi n m t cách r t khó hi u. N u g p trư ng h p này, b n nên thăm khám bác sĩ ư c thăm khám tình tr ng tai trong c a b n. 10. Quá nhi u ch t d ch tai trong N u trong tai trong c a b n có s tích t các ch t d ch quá nhi u thì cũng gây nên chóng m t thư ng xuyên và nghiêm tr ng hơn. Kh năng nghe c a b n
  8. s kém và ù tai. Nh ng tri u ch ng này thư ng có th b t ng xu t hi n và kéo dài trong nhi u năm.Tình tr ng này cũng ph bi n ph n nhi u hơn nam gi i. M c dù không có cách ch a b nh này, nhưng ch ăn u ng t t có th giúp h n ch s t n công c a b nh. Các tri u ch ng này ôi khi bi n m t khá nhanh chóng.
Đồng bộ tài khoản