12 ĐÔI THẦN KINH SỌ (Giải phẫu học)

Chia sẻ: thanhtong3290

DÂY CẢM GIÁC, DÂY I KHỨU GIÁC, DÂY VIII TIỀN ĐÌNH ỐC TAI...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ (Giải phẫu học)

 

  1. 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 DÂY CẢM GIÁC DÂY VIII DÂY I DÂY II TIỀN ĐÌNH KHỨU GIÁC THỊ GIÁC ỐC TAI
  2. 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 DÂY VẬN ĐỘNG DÂY VI DÂY XII DÂY III DÂY IV DÂY XI VẬN NHÃN VẬN ĐỘNG VẬN NHÃN RÒNG RỌC DÂY PHỤ LƯỠI NGOÀI
  3. 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 DÂY HỖN HỢP DÂY V DÂY VII DÂY IX DÂY X MẶT THIỆT HẦU TAM THOA LANG THANG
  4. 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 I II RÃNH BÊN TRƯỚC (DÂY TK XII) III VI V VI RÃNH BÊN SAU RÃNH HÀNH CẦU VII (DÂY TK IX, X, XI) (DÂY TK VI, VII, VIII) VIII TRÁM HÀNH IX XII X THÁP HÀNH XI KHE GIỮA BẮT CHÉO THÁP HÀNH NÃO HÀNH NÃO (MẶT TRƯỚC) (MẶT TRƯỚC)
  5. 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 2- HÀNH NÃO: VI CUỐNG TIỂU NÃO GIỮA CHỐT NÃO CẦU NÃO CẦU NÃO (MẶT SAU) (MẶT SAU)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản