135 nghề ít vốn dễ làm - Võ Lư & Yên Hồng

Chia sẻ: tinhphuong60

Các nghề ít vốn mà ta thực hiện được thuộc về ngành công nghệ,loại công nghệ mà ta làm bằng tay trong phạm vi nhỏ hẹp gia đình cần dùng rất ít nhân công và ít sử dụng máy móc gọi là tiểu công nghệ. Nhưng công nghệ gia đình cũng phù hợp với nhiều thành phần khác nhau, nếu kiên nhẫn và sữ dụng đúng mục tiêu thì ngành công nghệ này cũng dễ dàng giúp chúng ta thành công trong việc kinh doanh.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 135 nghề ít vốn dễ làm - Võ Lư & Yên Hồng

 

 1. www.thuvien247.net
 2. www.thuvien247.net
 3. www.thuvien247.net
 4. www.thuvien247.net
 5. www.thuvien247.net
 6. www.thuvien247.net
 7. www.thuvien247.net
 8. www.thuvien247.net
 9. www.thuvien247.net
 10. www.thuvien247.net
 11. www.thuvien247.net
 12. www.thuvien247.net
 13. www.thuvien247.net
 14. www.thuvien247.net
 15. www.thuvien247.net
 16. www.thuvien247.net
 17. www.thuvien247.net
 18. www.thuvien247.net
 19. www.thuvien247.net
 20. www.thuvien247.net
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản