20 câu hỏi nhận định đúng sai

Chia sẻ: thiuyen3

QL nhà nước và HC nhà nước là một Có thể hiểu theo nghĩa rộng & nghĩa hẹp, theo nghĩa rộng bao gồm tư pháp, hành pháp, lập pháp. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - nhà nước quản lý theo nghĩa rộng từ cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, quản lý nhà nước bao gồm cả hành chính nhà nước. Chức năng chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước là thực thi quyền hành pháp. Do đó nếu xét ở nghĩa hẹp thì cả hai là...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản