20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ

Chia sẻ: Hoang Van Huong Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
694
lượt xem
390
download

20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập tham khảo về trắc nghiệm thuế nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ

  1. 20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ (PHẦN 1) Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương a) o Cá nhân cư trú b) o Cá nhân không cư trú c) o a & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) o Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) o Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại c) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân Câu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) o Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định b) o Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định c) o Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế Câu 4: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) o Thưởng tháng thứ 13 b) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân c) o Thưởng bằng cổ phiếu Câu 5: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế a) o Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công b) o Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh c) o a & b đều đúng Câu 6: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền
  2. công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể : a) o 6 bậc b) o 7 bậc c) o 5 bậc Câu 7: Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế. a) o 209.000 đồng b) o 290.000 đồng c) o 920.000 đồng Câu 8: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế a) o 19.130.000 đồng b) o 82.600.000 đồng c) o 82.800.000 đồng Câu 09: Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000.000 đồng. Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000. Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế a) o 290.0000 đồng b) o 2.000.000 đồng c) o a & b đều sai Câu 10: Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS không phải khai thuế
  3. khi : a) o chuyển nhượng giữa vợ chồng ; cha mẹ với con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể . b) o chuyển nhượng giữa ông bà với cháu nội, ngoại ; anh chi em ruột . c) o cả a và b đều đúng . Câu 11: Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) o Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động. b) o Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội. c) o a & b đều đúng Câu 12: Khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ, làm ban đêm được miễn thuế khi: a) o Phần tiền lương, tiền công có được do làm việc ban đêm, làm thêm giờ. b) o Phần tiền lương, tiền công có được do làm việc ban đêm, làm thêm giờ nhưng không lập bảng kê gửi cho cơ quan thuế. c) o a & b đều sai Câu 13: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) o Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định b) o Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định c) o a & b đều đúng Câu 14: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) o Thưởng tháng thứ 13 b) o Thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. c) o Thưởng bằng cổ phiếu Câu 15: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi
  4. xác định thu nhập tính thuế a) o Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công b) o Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công c) o a & b đều đúng Câu 16: Khoản thu nhập sau đây là thu nhập không thường xuyên. a) o Tiền nhận được do tham gia hội đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác. b) o Thưởng bằng cổ phiếu. c) o a & b đều sai Câu 17: Thu nhập từ cơ quan trả học bổng cho cá nhân a) o Là thu nhập không chịu thuế b) o Là thu nhập tính thuế c) o a & b đều sai Câu 18: Các khoản thu nhập từ tiền lương,tiền công được xác định là thu nhập chịu thuế gồm: a) o Thuê kê a) o Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, c) o a & b đều đúng c) o Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế b) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân c) o a & b đều đúng b) o 7 bậc c) o 82.800.000 đồng
  5. b) o 2.000.000 đồng c) o cả a và b đều đúng . c) o a & b đều đúng c) o a & b đều sai c) o a & b đều đúng b) o Thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. b) o Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công c) o a & b đều sai c) o a & b đều sai a khai thuế b) o Trợ cấp suy giảm khả năng lao động c) o a & b đều đúng Câu 19: Cơ quan chi trả các khoản thu nhập cho các cá nhân không ký HĐLĐ trên 500.000đ/lần: a) o Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế. b) o Phải khấu trừ 20% cho cá nhân không có mã số thuế. c) o a & b đều đúng Câu 20: NNT chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khi khai thuế được : a) o giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu đồng . b) o giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc . c) o cả a và b đều sai
Đồng bộ tài khoản