22 TCN 270-2001 - Phần 2

Chia sẻ: dinhlan05012

22TCN 270-2001. Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục, gia cường mặt đường ô tô, bến bãi.... Tiêu chuẩn này thay thế quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dưới hình thức nhựa nóng 22 TCN 09-77

Nội dung Text: 22 TCN 270-2001 - Phần 2

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản