24. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

Chia sẻ: paradise7

Học sinh nắm được phương pháp giải bài tập phần định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, mắc nguồn thành bộ - Học sinh nắm được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập đồng thời giải thích được các hiện tượng vật lý trong thực tế và trong kỹ thuật

Nội dung Text: 24. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

24. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI
TOÁN VỀ TOÀN MẠCH
I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được phương pháp giải bài tập phần định luật ôm đối

với các loại đoạn mạch, định luật ôm đối với các loại đoạn mạch, mắc

nguồn thành bộ

- Học sinh nắm được phương pháp giải được các bài tập trong sách giáo

khoa và sách bài tập đồng thời giải thích được các hiện tượng vật lý

trong thực tế và trong kỹ thuật

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị hệ thống phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Phiếu bài tấp, SGK, SBT

2. Học sinh:

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu GV cho về nhà.

- SGK, SBT máy tính…

3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC

Hoạt động 1: Phương pháp giải bài tập

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên
- Học sinh nghe thảo luận đưa ra - Hướng dẫn cho học sinh nắm được

phương pháp giải bài tập. phương pháp giải bài tập

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên - Phân dạng theo chủ đề

đại diện các nhóm lên trình bày

phương pháp giải bài tập của nhóm

- Nhận xét, đánh giá bổ sung và kết
mình.

- các nhóm bổ sung, nhận xét để đưa luận phương pháp giải của chủ đề.

ra phương pháp tối ưu nhất để giải

bài tập

Hoạt động2: Giải bài 1 ,2 SGK trang 73

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Các nhóm thảo luận đưa ra phương - Cho học sinh hoạt động theo nhóm

án giải quyết bài toán.

- Đại diện nhóm lên trình bày - Quan sát, hướng dẫn các nhóm

phương án giải bài tập của nhóm

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá các
mình.

- Các nhóm thảo luận, nhận xét và bổ phương án giải của các nhóm

sung cách giải của nhóm bạn

Hoạt động 3: Giải bài 3,4 SGK trang 73
Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Giải bài tập tại chỗ, đại diện lớp lên - Cho học sinh giải tại chỗ, gọi một

bảng trình bày phương án giải của đến hai em lên bảng giải bài tập.

- Quan sát cho học sinh nhận xét
mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung phương

án giải của bạn. - Nhận xét, bổ sung đánh giá phương

án giải của học sinh, đưa ra lời giải

- Nghe hiểu và ghi bài vào vở hay nhất

Hoạt động 3: Giải bài 5, 6 SGK trang 73

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên

- Giải bài tập tại chỗ, đại diện lớp lên - Cho học sinh giải tại chỗ, gọi một

bảng trình bày phương án giải của đến hai em lên bảng giải bài tập.

- Quan sát cho học sinh nhận xét
mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung phương

án giải của bạn. - Nhận xét, bổ sung đánh giá phương

án giải của học sinh, đưa ra lời giải

- Nghe hiểu và ghi bài vào vở hay nhất

Hoạt động 4: Củng cố dặn dò

Hoạt động của Học Sinh Trợ giúp của Giáo Viên
- Học sinh ghi những câu hỏi và bài - Cho học sinh bài tập cùng dạng về

tập về nhà. nhà.

- Ghi những chuản bị cho bài sau - Hướng dẫn học sinh đọc trước bài

điện năng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản