3 bài học lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính

Chia sẻ: doquyen_1

Sau gần 3 năm kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngày 207, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo nhan đề "Bài học đối với các Ngân hàng Trung ương từ cuộc khủng hoảng", trong đó nhấn mạnh 3 bài học quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách để tránh nguy cơ sa trở lại vào khủng hoảng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản