30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

Chia sẻ: Nguyen Vangiap | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

18
4.417
lượt xem
2.579
download

30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin chào. Hello. Xin chào. Hi. Bạn khỏe không? How are you? Tôi khỏe. Bạn khỏe không? I'm good. How are you? Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không? Good. Do you speak English? Một chút. Bạn là người Mỹ hả? A little. Are you American? Vâng. Yes. Bạn từ đâu tới? Where are you from? Tôi từ California. I'm from California. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Tôi cũng rất vui được gặp bạn Nice to meet you too.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

Đồng bộ tài khoản