3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
118
lượt xem
19
download

3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này sẽ giải thích các thông số thiết lập cơ bản cần thiết để chạy và dừng biến tần. Các thiết lập được mô tả ở đây là đủ cho hoạt động cơ bản của biến tần. Đầu tiên hãy thiết lập các thông số cơ bản này, rồi chuyển sang phần giải thích các chức năng đặc biệt, dù cho ứng dụng yêu cầu các chức năng đặc biệt như chống dừng tốc, tần số mang, phát hiện quá momen, bù momen, bù hệ số trượt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản

 1. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-1 Chương 5 Hoạt động cơ bản Phần này sẽ giải thích các thông số thiết lập cơ bản cần thiết để chạy và dừng biến tần. Các thiết lập được mô tả ở đây là đủ cho hoạt động cơ bản của biến tần. Đầu tiên hãy thiết lập các thông số cơ bản này, rồi chuyển sang phần giải thích các chức năng đặc biệt, dù cho ứng dụng yêu cầu các chức năng đặc biệt như chống dừng tốc, tần số mang, phát hiện quá momen, bù momen, bù hệ số trượt. Tham khảo chương 6-Hoạt động cao cấp 5-1 Thiết lập ban đầu Các thông số sau cần phải thiết lập Lựa chọn cấm ghi thông số/Đặt giá trị khởi đầu thông số (n01): đặt n01=4 sao cho các thông số n01 đến n179 có thể được đặt hay hiển thị. Lựa chọn chế độ điều khiển (n002): chọn chế độ V/f hay vector 5-1-1 Lựa chọn cấm ghi thông số/Đặt giá trị khởi đầu thông số (n01) . Đặt n01=4 sao cho các thông số n01 đến n179 có thể được đặt hay hiển thị. n01 Lựa chọn cấm ghi thông số/khởi đầu giá trị thông Thay đổi khi đang chạy Không số Khoảng 0 đến 11 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 1 giá trị đặt Chú ý: Thông số này làm cho có thể cấm ghi các thông số, thay đổi các thông số đặt hay khoảng được hiển thị, hoặc đặt giá trị khởi đầu cho tất cả các thông số về các giá trị mặc định. Các giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Chỉ n01 có thể được hiển thị và đặt. n02 đến n79 chỉ hiển thị 1 N01 đến n49 có thể đặt và hiển thị (các thiết lập nhóm 1) 2 N01 đến n79 có thể đặt và hiển thị (các thiết lập nhóm 1 và 2) 3 N01 đến n119 có thể đặt và hiển thị (các thiết lập nhóm 1 đến 3) 4 N01 đến n179 có thể đặt và hiển thị (các thiết lập nhóm 1 đến 4) 6 Xoá bản ghi lỗi 8 Khởi đầu tất cả các thông số theo logic 2 dây để các thông số sẽ quay về giá trị mặc định 9 Khởi đầu tất cả các thông số theo logic 3 dây 10 Dùng cho logic 2 dây ở Mỹ 11 Dùng cho logic 3 dây ở Mỹ
 2. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-2 5-1-2 Đặt chế độ điều khiển (n002) • 3G3MV có thể hoạt động ở chế độ điều khiển V/f hay vector tuỳ theo ứng dụng • Các chế độ này có các đặc tính sau: Chế độ điều khiển vector Biến tần khi ở chế độ điều khiển vector sẽ tính toán vector của tình trạng hoạt động của motor. Nhờ đó, có thể tạo ra momen tới 150% định mức ở tần số nhỏ cỡ 1Hz. Điều khiển vector cho phép điều khiển motor mạnh hơn là dùng điều khiển kiểu V/f và cho phép triệt tiêu dao động về tốc độ bất kể tình trạng tải. Thông thường nên đặt ở chế độ này. Chế độ điều khiển V/f Chế độ này thuận tiện khi thay thế 1 biến tần thông thường bằng 3G3MV bởi vì biến tần có thể hoạt động mà không cần biết các thông số của motor. Hơn nữa, phải đặt biến tần ở chế độ này nếu biến tần tần phải nối với nhiều hơn 1 motor hay các motor dặc biệt như motor tốc độ cao. n02 Đặt chế độ điều khiển Thay đổi khi đang chạy Không Khoảng giá 0,1 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 1 trị đặt Các giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Chế độ V/f 1 Chế độ vector Chú ý: 1. Thông số này không được đặt giá trị khởi đầu bằng cách đặt n001 ở giá trị 8,9,10 hay 11. Hãy thay đổi thông số n002 trước khi thay đổi chế độ điều khiển 2. Một trong các thông số sau sẽ được đặt giá trị khởi đầu theo chế độ điều khiển được đặt ở thông số này. Giá trị mặc định thay đổi theo chế độ điều khiển. Do vậy, hãy đảm bảo đặt các thông số sau sau khi đặt chế độ điều khiển ở n002. Thông số Tên Giá trị mặc định V/f Vector control (Giá trị đặt: 0) (Giá trị đặt: 1) n014 FB 1.5 Hz 3.0 Hz n015 VC 12.0 V (24.0 V) 11.0 V (22.0 V) (Xem chú ý 2.) n016 FMIN 1.5 Hz 1.0 Hz n017 VMIN 12.0 V (24.0 V) 4.3 V (8.6 V) (Xem chú ý 2.) n104 Hằng số thời gian trễ cấp1 bù momen 0.3 s 0.2 s n111 Hệ số bù trượt 0.0 1.0
 3. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-3 n112 Hằng số thời gian trễ cấp1 bù trượt 2.0 s 0.2 s Chú ý: 1. Các giá trị trong ngoặc là cho loại 400V 2. Với các loại biến tần 5,5 và 7,5KW, giá trị này được đặt ở 10V cho loại 200V và 20V cho loại 400V 5-2 Điều khiển Vector Để hoạt động biến tần ở chế độ vector, hãy chú ý đặt các thông số sau: n036 (dòng định mức motor), n106 (hệ số trượt định mức của motor ), n107 (điện trở giữa các dây motor ) và n110 (dòng không tải của motor) 5.2.1 Dòng định mức motor (n36). Đặt dòng định mức motor (n36) để tránh làm cho motor cháy do quá tải. Thông số này được dùng như hằng số điều khiển vector và cho chức năng bảo vệ nhiệt bằng điện tử để phát hiện quá tải của motor (OL1). Bằng cách đặt đúng thông số, motor bị quá tải sẽ được bảo vệ không bị cháy. n36 Dòng định mức motor Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 0.0% - 150% (A) của dòng ra Đơn vị đặt 0.1 A Giá trị mặc định Ghi chú 1 định mức biến tần Chú ý: 1. Dòng định mức tiêu chuẩn của motor lớn nhất cho phép được dùng làm dòng định mức mặc định. 5.2.2 Hệ số trượt định mức motor (n106). • Thông số này được dùng làm hệ số điều khiển vector. • Hãy tính Hệ số trượt định mức motor từ công thức sau: Hệ số trượt định mức motor (Hz)= Tần số định mức (Hz) - tốc độ quay định mức (v/ph) x số cực/120 N106 Hệ số trượt định mức motor Thay đổi khi đang chạy Không Khoảng 0 đến 20(Hz) Đơn vị đặt 0,1Hz Giá trị mặc định Chú ý giá trị đặt Chú ý: Hệ số trượt tiêu chuẩn của motor lớn nhất cho phép được dùng làm Hệ số trượt định mức motor 5.2.3 Điện trở giữa pha và trung tính motor (n107). - Đặt thông số này ở 1/2 của điện trở giữa pha và trung tính motor hoặc điện trở giữa các pha motor - Hãy liên hệ với nhà sản xuất motor để có số liệu về thông số này
 4. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-4 - Thông số này được dùng làm hệ số điều khiển vector. n107 Điện trở giữa pha và trung tính motor Thay đổi khi đang chạy Không Khoảng 0 đến 65,50(Ω) Đơn vị đặt Chú ý 1 Giá trị mặc định Chú ý giá trị đặt 2 Chú ý: 1. Giá trị đặt sẽ tăng theo từng 0,001 Ω nếu điện trở nhỏ hơn 10Ω và theo từng 0,01Ω nếu điện trở lớn hơn 10Ω 2. Điện trở định mức tiêu chuẩn của motor lớn nhất cho phép được dùng làm điện trở định mức mặc định. 5.2.4 Đặt dòng điện motor không tải (n110). - Đặt thông số này theo % của dòng điện định mức motor - Hãy liên hệ với nhà sản xuất motor để có số liệu về thông số này - Thông số này được dùng làm hằng số điều khiển vector. n110 Điện trở giữa pha và trung tính motor Thay đổi khi đang chạy Không Khoảng 0 đến 99(%) Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định Chú ý giá trị đặt Chú ý: Dòng định mức tiêu chuẩn của motor lớn nhất cho phép được dùng làm giá trị mặc định. 5-3 Điều khiển V/f Để chạy biến tần ở chế độ V/f, hãy đặt thông số n036 cho dòng điện định mức và n011 đến n017 cho đặc tính V/f 5.3.1 Dòng định mức motor (n36). Đặt dòng định mức motor (n36) để tránh làm cho motor cháy do quá tải. Thông số này được dùng cho chức năng bảo vệ nhiệt bằng điện tử để phát hiện quá tải của motor (OL1). Bằng cách đặt đúng thông số, motor bị quá tải sẽ được bảo vệ không bị cháy. n36 Dòng định mức motor Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 0.0% - 150% (A) của dòng ra Đơn vị đặt 0.1 A Giá trị mặc định Ghi chú 1 định mức biến tần Chú ý: 3. Dòng định mức tiêu chuẩn của motor lớn nhất cho phép được dùng làm dòng định mức mặc định. 4. Chức năng phát hiện quá tải motor (OL1) được cấm bằng cách đặt thông số về 0.0
 5. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-5 5.3.2 Đặt đường cong V/f (n11 đến n17) o Đặt đường cong V/f sao cho momen đầu ra motor được điều chỉnh đến mức momen tải yêu cầu. o 3G3MV có sẵn chức năng tăng momen tự động. Do đó một mức tối đa là 150% momen bình thường có thể được đưa ra đầu ra ở tần số 3Hz mà không cần thay đổi thông số mặc định. Hãy kiểm tra trong hoạt động thẻ và giữ nguyên các thông số mặc định nếu không cần phải thay đổi đặc tính momen. n11 Tần số max (FMAX) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 50.0 - 400 (Hz) Đơn vị đặt 0.1 Hz Giá trị mặc định 60.0 (Chú ý 1.) n12 Điện áp max (VMAX) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 1 - 255 (V) (Chú ý 2.) Đơn vị đặt 1V Giá trị mặc định 200 (400) [0.1 - 510.0] (Chú ý 2) n13 Tần số điện áp max (FA) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 0.2 - 400 (Hz) Đơn vị đặt 0.1 Hz Giá trị mặc định 60.0 (Chú ý 1.) n14 Tần số ra giữa (FB) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 0.1 – 399,9 (Hz) Đơn vị đặt 0.1 Hz Giá trị mặc định 1.5 (Chú ý 1.) n15 Điện áp tần số ra giữa (VC) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 1 – 255 (V) [0.1 - Đơn vị đặt 1V Giá trị mặc định 12 (Chú 510.0] (Chú ý 2.) ý 2, 3) n16 Tần số ra min (FMIN) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng đặt 0.1 - 10.0 (Hz) Giá trị đặt 0.1 Hz Giá trị mặc định 1.5 n17 Điện áp tần số ra min (VMIN) Thay đổi khi đang Không chạy Giá trị đặt 1 - 50 (V) [0.1 - Đơn vị đặt 1V Giá trị mặc định 12 (Chú range 100.0](Chú ý 2.) Giá trị đặt ý 2.) Chú ý:
 6. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-6 1. Các giá trị sẽ được đặt theo đơn vị tăng là 0,1Hz nếu tần số nhỏ hơn 100Hz và 1Hz nếu tần số lớn hơn 100Hz. 2. Với loại biến tần 400Hz, các giá trị cho giới hạn trên của dải đặt và giá trị mặc định sẽ bằng 2 lần giá trị cho trong bảng trên hoặc là các con số trong ngoặc. 3. Với các loại 5.5 và 7.5-kW, giá trị này được đặt ở 10.0 V cho loại 200- và ở 20.0 V cho loại 400V Chú ý: - Đặt các thông số sao cho thoả mãn điều kiện sau: n016 ≤ n14
 7. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-7 - Phương pháp lựa chọn chế độ tại chỗ/từ xa Trong khi một lệnh điều khiển hoạt động đang được đưa vào biến tần, biến tần không thể được đặt về chế độ tại chỗ từ chế độ từ xa và ngược lại. o Chọn chế độ với phím LO/RE ở bộ giao diện o hoặc đặt 1 trong số các đầu vào đa chức năng 1 đến 7 (n50 đến n56) về 17 để chuyển biến tần về chế độ tại chỗ với đầu vào điều khiển bật lên ON. Chú ý: Nếu thiết lập ở trên được thực hiện, lựa chọn chế độ sẽ chỉ có thể thực hiện được với đầu vào đa chức năng, không phải với bộ giao diện hiển thị. - Biến tần luôn luôn chuyển sang chế độ từ xa khi nguồn được bật lên ON. Do đó, để điều khiển hoạt động biến tần ngay sau khi bật điện, hãy tạo một lệnh RUN 5-5 Lựa chọn lệnh hoạt động Mô tả sau đây cung ấp thông tin hướng dẫn cách nhập các lệnh hoạt động để khởi động và dừng biến tần hay đổi chiều quay của biến tần. Có 2 phương pháp để đưa vào lệnh. Hãy lựa chọn 1 phương pháp phù hợp với ứng dụng. Lựa chọn chế độ hoạt động (n003) o Lựa chọn phương pháp cho đầu vào chế độ hoạt động để khởi động và dừng biến tần. o Phương pháp sau được cho phép chỉ ở chế độ từ xa. Lệnh có thể được đưa vào qua các nút ở bộ giao diện. n03 Lựa chọn chế độ hoạt động Thay đôi khi chạy Không Khoảng giá 0-3 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 trị đặt Giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 khởi động với nút RUN và dừng với nút Stop/Reset 1 Đầu vào đa chức năng ở logic 2 và 3 dây qua các đầu mạch điều khiển được cho phép 2 Dùng RS422/485 3 Đầu vào từ card tuỳ chọn (Compobus/D) Lựa chọn chức năng phím STOP/RESET (n07) Khi thông số n03 được đặt ở 0, hãy đặt để dùng hay không dùng phím STOP/RESET ở bộ giao diện để dừng biến tần ở chế độ từ xa. Nút STOP/RESET luôn luôn được cho phép ở chế độ tại chỗ bất kể thiết lập ở n07.
 8. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-8 N07 Lựa chọn chế độ hoạt động Thay đôi khi chạy Không Khoảng giá 0,1 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 trị đặt Giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Khởi động với nút RUN và dừng với nút Stop/Reset 1 Nút Stop/Reset bị cấm. 5-6 Đặt tần số chuẩn 5-6-1 Chọn tần số chuẩn Mô tả sau đây cung ấp thông tin hướng dẫn cách đặt tần số chuẩn của biến tần. Hãy lựa chọn phương pháp tuỳ theo chế độ hoạt động của biến tần. Chế độ từ xa: Lựa chọn và đặt 1 trong 10 tần số chuẩn ở n04 Chế độ tại chỗ: Lựa chọn và đặt 1 trong 2 tần số chuẩn ở n08 Lựa chọn tần số chuẩn (n04) ở chế độ từ xa o Lựa chọn phương thức của đầu vào tần số chuẩn ở chế độ từ xa o Có 5 tần số chuẩn ở chế độ từ xa. Chọn 1 trong số các tần số này tuỳ theo ứng dụng N04 Lựa chọn tần số chuẩn Thay đôi khi chạy Không Khoảng giá trị đặt0 – 9 Đơn vị đặt 0 Giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Cho phép núm chỉnh FREQ (Chú ý 1) 1 Cho phép tần số chuẩn 1 (n24) 2 Cho phép đầu vào điều khiển tần số chuẩn (0 -10 V) (Chú ý 2) 3 Cho phép đầu vào điều khiển tần số chuẩn (4-20mA) (Chú ý 3) 4 Cho phép đầu vào điều khiển tần số chuẩn (0-20mA) (Chú ý 3) 5 Cho phép đầu vào xung 6 Tần số chuẩn (002Hex) bằng truyền tin RS485 7 Cho phép đầu vào áp analog (0-10V). Thiết lập này không nhất thiết phải đặt trừ khi cần có 2 đầu vào analog ở điều khiển PID 8 Cho phép đầu vào dòng analog (4-20mA). Thiết lập này không nhất thiết phải đặt trừ khi cần có 2 đầu vào analog ở điều khiển PID 9 Cho phép đầu vào tần số chuẩn từ card Compobus/D
 9. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-9 Chú ý: 1 Tần số lớn nhất (FMAX) được đặt khi núm chỉnh FREQ được đặt ở MAX 2 Tần số lớn nhất (FMAX) được đặt với đầu vào 10V 3 Tần số lớn nhất (FMAX) được đặt với đầu vào 20mA, với điều kiện là SW8 ở mạch điều khiển được đặt từ V sang I. 4 Đặt n149 cho thang của đầu vào xung tương đương với tần số max (FMAX) - Tần số chuẩn đặt ở n04 làm việc như tần số chuẩn 1 khi biến tần đang ở hoạt động tốc độ nhiều cấp. Các già trị đặt ở n25 đến n31 và từ n120 đến n127 cho tần số chuẩn 2 đến 16 đều được cho phép. Lựa chọn tần số chuẩn (n08) ở chế độ tại chỗ o Lựa chọn phương thức của đầu vào tần số chuẩn ở chế độ tại chỗ. o Có 2 tần số chuẩn ở chế độ tại chỗ. Chọn 1 trong số các tần số này tuỳ theo ứng dụng N08 Lựa chọn tần số chuẩn (n08) ở Thay đổi khi Không chế độ tại chỗ đang chạy Khoảng giá trị đặt 0,1 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 Giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Cho phép núm chỉnh FREQ (Chú ý 1) 1 Cho phép các phím trên bộ giao diện hiển thị (Chú ý 2) Chú ý: 1 Tần số lớn nhất (FMAX) được đặt khi núm chỉnh FREQ được đặt ở MAX 2 Tần số chuẩn có thể được đặt bằng phím trong khi đèn FREF đang sáng hay với giá trị đặt ở thông số n24 cho tần số chuẩn 1. Trong cả hai trường hợp, giá trị được đặt ở thông số n24 5-6-2 Giới hạn trên và dưới của tần số chuẩn Giới hạn trên và dưới của tần số chuẩn có thể được đặt bất kể phương thức của đầu vào tần số chuẩn và chế độ hoạt động. - Đặt giới hạn trên và dưới của tần số chuẩn (n33 và n34) Đặt giới hạn trên và dưới của tần số chuẩn theo phần trăm của tần số max. là 100% n33 Giới hạn trên của tần số chuẩn Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0% - 110% Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 100
 10. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-10 giá trị đặt (tần số max. = 100%) n34 Giới hạn dưới của tần số chuẩn Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0% - 110% Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 0 giá trị đặt (Tần số max. = 100%) Chú ý: Nếu n34 được đặt ở một giá trị nhỏ hơn tần số đầu ra tối thiểu (FMIN), biến tần sẽ không có đầu ra khi tần số chuẩn nhỏ hơn đầu vào tần số chuẩn nhỏ nhất là ON. 5-6-3 Điều chỉnh tần số chuẩn bằng đầu vào analog Việc điều chỉnh dặc tính đầu vào có thể là cần thiết cho việc đưa vào tần số chuẩn bằng tín hiệu analog. Khi đó, hãy dùng các thông số độ lớn, độ lệch và thời gian lọc. Đặt tần số chuẩn bằng đầu vào analog - Các đầu vào analog chỉ có thể được đặt ở chế độ từ xa. Đặt thông số n004 (lựa chọn tần số chuẩn) ở bất kỳ 1 trong các giá trị sau đây: 2- 4 (các đầu điều khiển tần số chuẩn), 7 (đầu vào áp analog đa chức năng) hay 8 (đầu vào dòng analog đa chức năng) Chú ý: Nếu đầu nối điều khiển tần số chuẩn được dùng cho đầu vào dòng, switch SW2 phải được thay đổi từ vị trí V sang I Điều chỉnh đầu vào FR cho tần số chuẩn o Độ lớn và độ lệch (n60 và n61) Đặt đặc tính đầu vào analog tần số chuẩn ở n60 (cho độ lớn tần số chuẩn) và n61 (cho độ lệch tần số chuẩn) Đặt tần số của đầu vào analog lớn nhất (10V hay 20mA) ở n60 theo phần trăm với tần số lớn nhất là 100%. Đặt tần số của đầu vào analog nhỏ nhất (0V, 0mA hay 4mA) ở n61 theo phân trăm với tần số lớn nhất là 100%. N60 Độ lớn tần số chuẩn Thay đổi khi đang chạy Có Khoảng 0-255% Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 100 giá trị đặt N61 Độ lệch tần số chuẩn Thay đổi khi đang chạy Có Khoảng -99 99% Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 0
 11. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-11 giá trị đặt Thời gian lọc đầu vào analog tần số chuẩn (n62) - Bộ lọc số trễ cấp 1 có thể đặt cho tần số chuẩn đầu vào - Thông số thiết lập là lý tưởng nếu tín hiệu đầu vào thay đổi nhanh hay tín hiệu vào bị nhiễu - Giá trị đặt càng lớn thì tốc độ đáp ứng càng chậm N62 Thời gian lọc đầu vào analog tần số chuẩn Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0.00 - 2.00 (s) Đơn vị đặt 0.01 s Giá trị mặc định 0.10 giá trị đặt Đầu vào analog đa chức năng N77 Lựa chọn chức năng cho đầu vào analog đa chức Thay đổi khi đang chạy Có năng Khoảng 0-4 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 giá trị đặt N78 Lựa chọn chức năng cho đầu vào analog đa chức Thay đổi khi đang chạy Có năng Khoảng 0-1 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 giá trị đặt N79 Độ lệch tần số cho đầu vào analog đa chức năng Thay đổi khi đang chạy Có Khoảng 0-50 Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 10 giá trị đặt - Đối với n077,hãy lựa chọn từ 5 chức năng sau cho các đầu nối đầu vào đa chức năng Các giá trị đặt của n077 Giá trị Tên Mô tả 0 Chức năng đầu Cấm các chức năng đầu vào số đa chức năng vào số đa chức Đặt ở “0” khi đặt các đầu vào đa chức năng với n004 (Lựa năng bị cấm chọn tần số chuẩn) hay n164 (Lựa chọn tính năng khối đầu vào phản hổi PID). Nếu chức năng này được cung cấp cho cả hai, sẽ có lỗi (err hay oP6) 1 Tần số chuẩn Đặt đầu nối được dùng như đầu nối vào tấn số chuẩn analog thé 2. Đầu phụ vào analog từ đầu vào analog đa chức năng trở thành tần số chuẩn thay cho Tần số chuẩn 2. Khi chức năng này được đặt, Tấn số chuẩn 2 (n025) bị bỏ qua
 12. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-12 2 Độ lớn tần số Điều chỉnh độ lớn cho các tần số chuẩn đưa vào đầu nối đầu vào tần số (Chú ý 1) chuẩn 0-10V (4mA, hay 0mA-20mA): 0x – 2x (Chú ý 2) 3 Độ lệch tần số Điều chỉnh độ lệch cho các tần số chuẩn đưa vào đầu nối đầu vào tần số (Chú ý 1) chuẩn 0-10V (4mA, hay 0mA-20mA): -n079 +n079 (Chú ý 2) 4 Độ lệch điện áp Điều chỉnh độ lệch cho điện áp ra. Độ lệch này sẽ được cộng với giá trị ra điện áp ra cho các thiết lập V/f thông thường. 0-10V (4mA, hay 0mA-20mA): 0V +100V (Chú ý 2) Chú ý: 1- Các thông số độ lớn tần số chuẩn (n60) và độ lệch tần số chuẩn (n061) được cho phép. Nếu “độ lớn tần số “ được đặt cho đầu vào analog đa chức năng, nó được nhân với n060; nếu “độ lệch tần số “ được đặt, nó được cộng với n061. 2- Quan hệ giữa điện áp vào của đầu vào analog đa chức năng và biến điều khiển được chỉ thị khi tần số chuẩn và độ lớn đầu vào analog đa chức năng là 100% và khi độ lệch là 0%. 3- Với n078, hãy lựa chọn dùng đầu vào áp hay dòng: Giá trị Mô tả 0 Dùng đầu vào áp 1 Dùng đầu vào dòng Điêu chỉnh đầu vào analog đa chức năng - Đặt độ lớn và độ lệch của đầu vào áp/dòng đa chức năng (n68- n72) - Đặt đặc tính đầu vào áp ở n068 và n069, và đầu vào dòng ở n071 và n072. - Với độ lớn, hãy đặt tần số đầu vào analog lớn nhất (10V hay 20mA) theo % của tần số lớn nhất - Với độ lệch, hãy đặt tần số đầu vào analog nhỏ nhất (0V hay 4mA) theo % của tần số lớn nhất N68 Độ lớn của đầu vào áp đa chức năng Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng -255.00 255 (s) Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 100 giá trị đặt N69 Độ lệch của đầu vào áp đa chức năng Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng -100% 100 (s) Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 0 giá trị đặt N71 Độ lớn của đầu vào dòng đa chức năng Thay đổi khi đang Có
 13. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-13 chạy Khoảng -255.00 255 (s) Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 100 giá trị đặt N72 Độ lệch của đầu vào dòng đa chức năng Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng -100% 100 (s) Đơn vị đặt 1% Giá trị mặc định 0 giá trị đặt Đặt hằng số thời gian lọc đầu vào analog đa chức năng (n70 và n73) - Bộ lọc số trễ cấp 1 có thể đặt cho các đầu vào analog - Thông số thiết lập là lý tưởng nếu tín hiệu đầu vào thay đổi nhanh hay tín hiệu vào bị nhiễu - Giá trị đặt càng lớn thì tốc độ đáp ứng càng chậm N70 Thời gian lọc đầu vào analog (áp) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0.00 - 2.00 (s) Đơn vị đặt 0.01 s Giá trị mặc định 0.10 giá trị đặt N78 Thời gian lọc đầu vào analog (dòng) Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0.00 - 2.00 (s) Đơn vị đặt 0.01 s Giá trị mặc định 0.10 giá trị đặt Phát hiện mất tần số chuẩn (n064) Chức năng này chỉ được cung cấp cho loại 5,5 và 7,5KW. Nếu tần số chuẩn từ mạch điêu khiển tụt xuống hơn 90% trong vòng 400ms, chức năng này sẽ phát hiện và xác định rằng tần số chuẩn đã bị mất (ví dụ do đứt dây,…) - Khi hoạt động ở chế độ từ xa, thiết lập cho chức năng này được cho phép khi hoặc là tần số chuẩn analog hay 1 tần số chuẩn xung được lựa chọn cho n004. Chú ý 1- Nếu chức năng “tần số chuẩn trùng” (giá trị đặt =2) được đặt cho các đầu ra đa chức năng 1 đến 3 (n057 – n059), tình trạng mất tần số chuẩn có thể được kiểm tra. Khi sử dụng đầu ra này, hãy xây dựng hệ thống xử lý lỗi bên ngoài. 2- Khi chữc năng này được cho phép và có phát hiện thấy mất tần số chuẩn, hoạt động sẽ tiếp tục ở 80% tần số chuẩn trước khi mất tần số 3- Nếu tần số chuẩn được khôi phục trong khi mất tần số chuẩn, và tần số quay về ít nhất là mức cho phép hoạt động liên tục, chức năng
 14. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-14 phát hiện mất tần số chuẩn sẽ bị xoá và biến tần sẽ quay về hoạt động bình thường. 4- Chức năng phát hiện mất tần số chuẩn không hoạt động cho các đầu vào analog đa chức năng. N064 Chức năng phát hiện mất tần số chuẩn Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0,1 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0.10 giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Không cho phép phát hiện (hoạt động theo tần số chuẩn) 1 Cho phép phát hiện 5-6-4 Đặt tần số chuẩn bằng phím Lựa chọn đặt tần số chuẩn/đơn vị hiển thị (n035) - Đặt đơn vị của tần số chuẩn và các giá trị liên quan đến tần số cần đặt hay theo dõi ở n035 qua bộ giao diện - Giá trị tần số chuẩn sẽ được đặt theo các bước 0,01Hz nếu tần số nhỏ hơn 100Hz và theo bước 0,1Hz nếu tần số lớn hơn 100Hz. N035 Chức năng phát hiện mất tần số chuẩn Thay đổi khi đang Không chạy Khoảng 0-3999 Đơn vị đặt 1 Giá trị mặc định 0 giá trị đặt Giá trị Mô tả 0 Giá trị tần số chuẩn sẽ được đặt theo các bước 0,01Hz nếu tần số nhỏ hơn 100Hz và theo bước 0,1Hz nếu tần số lớn hơn 100Hz 1 Theo các bước 0,1% (tần số lớn nhất = 100%) 2-39 Theo các bước 1 vòng/phút (số cực motor ) 40-4999 Đơn vị đặt Giá trị sẽ được đặt hay theo dõi ở tần số lớn nhất 3 chữ số Vị trí thập phân Chú ý: Ví dụ: để hiển thị 50.0, đặt giá trị ở 1500 Chú ý: Đơn vị đặt cho mỗi thông số và mục theo dõi dưới đây thay đổi theo vị trí dâu chấm thập phân Các thống số
 15. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-15 n024-n032: Các tần số chuẩn 1 – 8 và lệnh tần số bước n120-n127: các tần số chuẩn 1-16 Các mục theo dõi U-01: theo dõi tần số chuẩn U-02: theo dõi tần số ra Đặt các tần số chuẩn 1 đến 16 và lệnh tăng dần tần số (n24 đến n31, n120 – n127) Có tổng cộng 16 tần số chuẩn (tần số chuẩn 1 đến 16) và lệnh tăng dần tần số có thể được đặt cùng nhau trong biến tần. N24 Tần số chuẩn 1 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N25 Tần số chuẩn 2 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N26 Tần số chuẩn 3 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N27 Tần số chuẩn 4 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N28 Tần số chuẩn 5 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N29 Tần số chuẩn 6 Thay đổi khi đang Có chạy
 16. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-16 Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N30 Tần số chuẩn 7 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N31 Tần số chuẩn 8 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N120 Tần số chuẩn 9 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N121 Tần số chuẩn 10 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N122 Tần số chuẩn 11 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N123 Tần số chuẩn 12 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt Nn124 Tần số chuẩn 13 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N125 Tần số chuẩn 14 Thay đổi khi đang Có chạy
 17. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-17 Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N126 Tần số chuẩn 15 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt N127 Tần số chuẩn 16 Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý 1) Giá trị mặc định 0.0 trị đặt Chú ý: 1. Đơn vị đặt của các tần số chuẩn 1 đến 16 được thay đổi bằng giá trị đặt ở n035 cho thiết lập tần số chuẩn và vị trí dấu chấm thập phân. Các giá trị sẽ được được theo bước 0,1Hz nếu tần số nhỏ hơn 100Hz và 1Hz nếu tần số lớn hơn 100Hz. 2. Tần số chuẩn 1 sẽ được cho phép với thông số n04 cho lựa chọn tần số chuẩn đặt ở 1. 3. Các tần số chuẩn 2 đến 16 được cho phép bằng cách đặt các tần số chuẩn nhiều cấp 1- 4 ở các thông số n50 đến n56 cho đầu vào đa chức năng. Tham khảo bảng sau cho quan hệ giữa các đầu vào tốc độ chuẩn nhiều cấp 1 đến 4 và tần số chuẩn 1 đến 16. Tốc độ chuẩn nhiều Tốc độ chuẩn nhiều Tốc độ chuẩn Tốc độ chuẩn Tần số chuẩn bước 1 bước 2 nhiều bước 3 nhiều bước 4 (giá trị đặt: 6) (giá trị đặt: 7) (giá trị đặt: 8) (giá trị đặt: 9) Tần số chuẩn 1 OFF OFF OFF OFF Tần số chuẩn 2 ON OFF OFF OFF Tần số chuẩn 3 OFF ON OFF OFF Tần số chuẩn 4 ON ON OFF OFF Tần số chuẩn 5 OFF OFF ON OFF Tần số chuẩn 6 ON OFF ON OFF Tần số chuẩn 7 OFF ON ON OFF Tần số chuẩn 8 ON ON ON OFF Tần số chuẩn 9 OFF OFF OFF ON Tần số chuẩn 10 ON OFF OFF ON Tần số chuẩn 11 OFF ON OFF ON Tần số chuẩn 12 ON ON OFF ON Tần số chuẩn 13 OFF OFF ON ON Tần số chuẩn 14 ON OFF ON ON Tần số chuẩn 15 OFF ON ON ON Tần số chuẩn 16 ON ON ON ON Ví dụ, để thay đổi tần số của tần số chuẩn 2,hãy bật chỉ đầu vào đa chức năng nào mà tần số chuẩn nhiều cấp được đặt, và tắt các đầu khác.
 18. 3G3MV- Chương 5 - Hoạt động cơ bản 5-18 Ví dụ: Không cần phải đặt tín hiệu tốc độ nhiều cấp 3 nếu chỉ sử dụng các tần số chuẩn 1 đến 4. Bất kỳ đầu vào tốc độ chuẩn nhiều cấp nào không được đặt được coi là đầu vào tắt (OFF). Đặt lệnh tăng dần tần số (n32) - Lệnh tăng tần số từ từ phải được đặt như là đầu vào đa chức năng để có thể sử dụng lệnh tăng tần số từ từ. N32 Lệnh tăng tần số từ từ Thay đổi khi đang Có chạy Khoảng giá 0.0 - tần số max. Đơn vị đặt 0.01 Hz (Chú ý Giá trị mặc định 6.0 trị đặt 1) Chú ý: - Đơn vị đặt của các tần số chuẩn 1 đến 16 được thay đổi băng giá trị đặt ở n035 cho thiết lập tần số chuẩn và vị trí dấu chấm thập phân. Các giá trị sẽ được được theo bước 0,1Hz nếu tần số nhỏ hơn 100Hz và 1Hz nếu tần số lớn hơn 100Hz. - Để sử dụng lệnh tăng tần số từ từ, một trong số các thông số từ n50 đến n56 cho đầu vào đa chức năng phải được đặt về 10 như là lệnh tăng tần số dần dần. Thông số n32 có thể lựa chọn được bằng cách bật đầu vào đa chức năng đặt với lệnh tăng tần số dần dần. Lệnh tăng tần số dần dần có ưu tiên cao hơn tốc độ chuẩn nhiều cấp (nghĩa là khi lệnh tăng tần số dần dần là ON, tất cả các tin hiệu đầu vào tốc độ nhiều cấp sẽ bị bỏ qua). Đặt tần số chuẩn với đèn FREF đang sáng - Tần số chuẩn có thể được đặt với đèn FREF sáng trong các trường hợp sau đây: o Thông số n04 cho lựa chọn tần số chuẩn được đặt ở 1, do vậy cho phép tần số chuẩn 1 và biến tần ở chế độ từ xa. o Thông số n08 cho lựa chọn tần số chuẩn ở chế độ tại chỗ được đặt ở 1, do đó cho phép thao tác bằng các phím trên bộ giao diện và biến tần ở chế độ tại chỗ o Các tần số chuẩn 2 đến 16 được đặt với đầu vào tốc độ chuẩn nhiều cấp. - Tần số chuẩn có thể được thay đổi kể cả khi đang hoạt động - Khi tần số chuẩn thay đổi trong khi đèn FREF đang sáng, thông số tương ứng bị thay đổi ngay lập tức. Ví dụ: nếu tần số chuẩn 2 đã được lựa chọn với đầu vào đa chức năng (là 1 tín hiệu tốc đô chuẩn nhiều cấp), giá trị đặt ở n25 (cho tần số chuẩn 2) sẽ thay đổi ngay lập tức khi tần số chuẩn thay đổi trong khi đèn FREF đang sáng. - Thực hiện các bước mặc định sau đây, ví dụ để thay đổi tần số chuẩn trong khi đèn FREF đang sáng:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản