4 quy luật cơ bản của tư duy logic

Chia sẻ: cobe_vocam_91

a. Nội dung : Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng lập luận phải đồng nhất với chính nó + Biểu thị : Cho A là tư tưởng thì AA hay AA Đồng nhất theo nghĩa thông thường : giống nhau về tính chất nào đó Ví dụ : Có cô bán chợ đêm đông Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn đông

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản