7.6.Công cụ Free Transform Tool

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
10
download

7.6.Công cụ Free Transform Tool

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7.6.Công cụ Free Transform Tool Công cụ lệ. Free Transform Tool thực hiện việc thay đổi tự do về quay, kéo xiên, lấy tỷ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7.6.Công cụ Free Transform Tool

  1. 7.6.Công cụ Free Transform Tool Công cụ Free Transform Tool thực hiện việc thay đổi tự do về quay, kéo xiên, lấy tỷ lệ. Các kiểu quay, kéo xiên, . . .thực hiện bằng công cụ này tương tự như những chức năng thực hiện bằng công cụ Pick Tool. • Chọn đối tượng cần thực hiện bằng công cụ Pick Tool. • Chọn công cụ Free Transform Tool trên thanh ToolBox. • Lúc này trên trang vẽ, con trỏ chuột sẽ có dạng • Nhấp chuột tại một điểm trên đối tượng hoặc một vùng trên trang vẽ, giữ chuột và kéo theo hướng muốn quay (đối tượng sẽ quay quanh điểm nhấp bạn chọn lúc đầu) rồi thả chuột. • Thanh thuộc tính của Free Transform Tool hiển thị như sau: • Biểu tượng Free Rotation Tool: quay tự do đối tượng. • Biểu tượng Free Angle Reflection Tool: tạo hình ảnh phản chiếu đối xứng.
  2. • Biểu tượng Free Scale Tool: thực hiện thay đổi tỷ lệ của đối tượng phụ thuộc vào hướng kéo. • Biểu tượng Free Skew Tool: thực hiện kéo xiên đối tượng. • Biểu tượng Apply to Duplicate: tạo ra một đối tượng mới khi thực hiện các biểu tượng lệnh trên. Bạn phải nhấn biểu tượng trước khi thực hiện quay, kéo xiên, thay đổi kích thước, . . .
  3. Để thực hiện những biểu tượng lệnh trên với độ chính xác cao, bạn chọn menu lệnh Arrange / Transformatios / được hiển thị với 5 kiểu biến dạng. Bạn nhấp chọn một kiểu biến dạng sẽ hiển thị một hộp thoại với các bảng lựa chọn tương ứng cho kiểu biến dạng đó. • Position: dịch chuyển đối tượng. • Rotation: quay đối tượng. • Scale and Mirror: lấy tỷ lệ và lật đối xứng.
  4. • Size: thay đổi kích thước đối tượng. • Skew: kéo xiên đối tượng.
Đồng bộ tài khoản