8 cách tự nhiên giúp bạn dễ ngủ hơn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
6
download

8 cách tự nhiên giúp bạn dễ ngủ hơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng thuốc ngủ nhiều hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của bạn, những cách thức giúp bạn hóa giải chứng khó ngủ của mình bằng thảo dược thiên nhiên vừa an toàn , ít tác dụng phụ lại vừa giúp bạn ngủ sâu hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 cách tự nhiên giúp bạn dễ ngủ hơn

  1. 8 cách t nhiên giúp b n d ng hơn Theo nghiên c u khoa h c thì m i ngày trung bình m t ngư i ph o ng t 6 – 8 ti ng. Tuy nhiên, trong xã h i hi n i ngày nay, áp l c công vi c quá nhi u, tiêu t n th i gian cho các ho t ng khác khi n cho th i gian dành cho gi c ng b “chi m d ng” khá nhi u. N u b n khó ng , thay vì c u vi n n s giúp c a thu c ng , hãy th kh c ph c b ng nh ng cách th c t nhiên.
  2. V i nh ng cách th c không quá ph c t p, b n có th tìm n gi c ng d dàng hơn. nh: Getty images. S d ng thu c ng nhi u hoàn toàn không có l i cho s c kh e c a b n, nh ng cách th c giúp b n hóa gi i ch ng khó ng c a mình b ng th o dư c thiên nhiên v a an toàn , ít tác d ng ph l i v a giúp b n ng sâu hơn. Bên c nh ó, nh ng phương pháp t nhiên này cũng giúp thúc y s thư giãn c a cơ b p, i u này h tr vi c cơ th ư c ngh ngơi hoàn toàn khi
  3. ng . Magiê và canxi Hai ch t này ư c coi là chi c “tên l a” ưa b n n v i gi c ng . i u quan tr ng hơn là khi magiê và canxi k t h p v i nhau thì hi u qu c a chúng trong vi c ru ng b n còn cao hơn. B n có th nghe nói v nh ng tác ng không t t khi “n p” canxi vào cơ th có th gây ra nh ng nh hư ng n tim, n u b n dùng k t h p canxi và magiê thì nh ng m i lo ng i này ư c xóa b . Dùng 200 mg magiê (n u g p tiêu ch y thì c n gi m li u) k t h p cùng 600 mg canxi m i t i giúp b n có ư c gi c ng ngon hơn. Rau di p d i N u b n hay m t m i, nh c u, au cơ hay au kh p thì rau di p d i là m t phương thu c t t dành cho b n. Nó có tác d ng xoa d u c m giác b n ch n, gi m i s lo l ng và theo nhi u nghiên c u thì còn
  4. có kh năng d p t t ch ng b n ch n chân. Dùng rau di p d i giúp b n d ng cũng là m t trong nh ng gi i pháp an toàn. Dùng 30 – 120 mg rau di p d i trư c khi i ng s giúp gi c ng nhanh nv ib n hơn. Cây hoa bia Lo i hoa này ư c k t lu n là có tác d ng xoa d u khi con ngư i ang c m th y căng th ng. Hoa cái c a cây là m t trong nh ng thành ph n s n xu t bia. i v i gi c ng , chi t xu t t hoa bia có tác d ng g n gi ng m t lo i thu c an th n nh c i thi n tr ng thái hay lo l ng và m t ng . Li u dùng ư c khuy n cáo là u ng 30 – 120mg ch t chi t xu t t hoa bia trư c khi i ng . Li u pháp tinh d u
  5. Hương hoa Lavender giúp b n ư c thư giãn và d i vào gi c ng hơn. Tinh d u ư c nói n ây chính là Lavender, lo i hoa này ư c k t lu n là có kh năng h tr gi c ng vì mùi hương c a nó giúp b n thư giãn và y lùi stress. S d ng hương thơm c a hoa Lavender ưa b n vào gi c ng là cách th c an toàn, không có c t . Tinh d u ho c nư c x t phòng ư c chi t xu t t hương hoa Lavender t nhiên b n có th tìm th y trên th trư ng không quá khó khăn. Nh m t gi t lên g i ho c x t trong phòng ng hương lo i hoa này s
  6. cho b n m t gi c ng êm, sâu và ch c ch n cơ th b n s có ư c nh ng gi phút thư giãn th c s . Melatonin – hóc môn c a gi c ng Melatonin là m t lo i hóc môn ư c s n sinh t tuy n tùng trong não b con ngư i. Lo i hóc môn này chính là “ngư i v n hành” ng h sinh h c c a con ngư i trong vi c th c và ng . M t lư ng nh Melatonin có th tìm th y trong th c ph m như th t, ngũ c c, trái cây và rau. N u b n khó ng vì não không s n xu t lư ng Melatonin thì có th b sung b ng nh ng viên u ng b sung. Có nhi u ý ki n v li u lư ng khi b sung lo i hóc môn này vào cơ th , m t s ý ki n cho r ng dùng li u cao thì có tác d ng, nhưng theo nhi u nghiên c u cho th y ch c n n p vào cơ th m t lư ng nh Melatonin thì gi c ng s nhanh chóng n v i b n hơn và an toàn hơn. Có nhi u lo ng i r ng b sung Melatonin v i li u cao s d n n ch ng tr m c m, ho c có nguy cơ gây vô sinh. Trư c khi i ng b n ch nên dùng 0,3 – 0,5mg Melatonin
  7. d mình vào gi c ng mà thôi. Yoga và thi n Nh ng ng tác yoga nh nhàng giúp b n “n i l ng” cơ th và cho cơ b p cũng như tinh th n th c s ư c dãn ra. Sau khi t p yoga, b n có th ng i thi n cho cơ th th c s ư c l ng l i. Ch c n ng i thi n trong kho ng 10 – 15 phút, trong lúc thi n hãy th l ng cơ th , d n t t c s chú ý c a b n vào hơi th và không gì khác ngoài i u ó. T o thói quen t p trung và theo dõi hơi th khi thi n s giúp cơ th b n ư c thư thái, nh nhàng, nh ng lo l ng và căng th ng ư c x p g n sang m t bên s giúp b n d i vào gi c ng hơn. L – theanin, tinh ch t c bi t c a trà xanh L – theanin là m t lo i amino acid và c bi t hơn n a là ch t này ch có trà xanh. ây là lo i acid có tác d ng giúp thư giãn, tinh th n s ng khoái và t nh
  8. táo vào ban ngày, giúp ng ngon vào ban êm. Lo i amino acid này ư c nghiên c u và ã ư c c p phép tr thành thành ph n trong r t nhi u s n ph m th c ph m Nh t (k c sô cô la, nư c ng t và trà th o m c) v i li u lư ng không gi i h n, tr nh ng s n ph m dành cho tr sơ sinh. Chi t xu t L – theanin còn ư c s d ng trong công nghi p m ph m v i tác d ng làm tăng m cho da. L – theanin còn có tên g i khác là Suntheanin, có nh ng s n ph m dư c là m t d ng L – theanin tinh khi t có th giúp b n b sung vào cơ th khi khó ng v i m c ích d ng hơn. Trong trà xanh tươi không có lư ng L – theanin c n thi t giúp b n d dàng nv i gi c ng , vì th s d ng viên b sung là g i ý c a th y thu c. Dùng 50 – 200 mg L – theanin trư c khi i ng là li u lư ng ư c khuyên dùng. Cây n lang Cây n lang ư c coi là m t trong nh ng lo i th o dư c ph bi n nh t kh c ph c tình tr ng khó ng
  9. ho c m t ng . Nhi u nghiên c u ã cho th y kh năng giúp cho ngư i dùng ng sâu, nhanh bu n ng và gi c ng kéo dài n nh t cây n lang. Tuy nhiên, có kho ng 10% ngư i dùng cây n lang l i có c m giác hưng ph n, t nh táo hơn. N u tình tr ng ó x y n v i b n, hãy ch nên dùng thu c chi t xu t t cây n lang vào ban ngày. N u b n không thu c 10% nh ng ngư i nh n ư c tác d ng ngư c t cây n lang, 200 – 800mg cây n lang nên ư c dùng trư c khi i ng “ u i” ch ng khó ng ra kh i giư ng c a b n.
Đồng bộ tài khoản