8 KIỂU NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ

Chia sẻ: Zorro Z | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
161
lượt xem
96
download

8 KIỂU NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một môi trường công việc đa dạng và phong phú, việc tiếp xúc đa dạng với nhiều kiểu người khiến chúng ta phải linh hoạt và thông minh. Làm thế nào để biết mình thuộc tuýp lãnh đạo nào? Đặc điểm điểm nào của mình thực sự nổi trội nhất? Mình có đánh giá đúng về lãnh đạo và quản lý của mình hay chưa? Những lời nhận xét về quản lý của mỗi người là khác nhau. Làm sao mình có thể lý giải đúng cho những lời nhận xét đó? Hãy tìm hiểu 8 kiểu quản lý phổ biến sau đây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 KIỂU NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ

  1. 8 KIỂU NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ Trong một môi trường công việc đa dạng và phong phú, việc tiếp xúc đa dạng với nhiều kiểu người khiến chúng ta phải linh hoạt và thông minh. Làm thế nào để biết mình thuộc tuýp lãnh đạo nào? Đặc điểm điểm nào của mình thực sự nổi trội nhất? Mình có đánh giá đúng về lãnh đạo và quản lý của mình hay chưa? Những lời nhận xét về quản lý của mỗi người là khác nhau. Làm sao mình có thể lý giải đúng cho những lời nhận xét đó? Hãy tìm hiểu 8 kiểu quản lý phổ biến sau đây: 1. Kiểu người dẫn dắt Những người dẫn dắt là những người tràn đầy sức mạnh, khó tính, quyết đoán và độc đoán, có xu hướng trở thành người theo chủ nghĩa cá nhân. Họ thiếu kiên nhẫn, luôn tiến lên phía trước và họ đấu tránh để đạt được mục đích của mình. Họ ngoan cố, và thường có vô vàn mối quan tâm. Khi giải quyết vấn đề họ là người lo-gic và gay gắt. Họ hay gặp khúc mắc với mọi người vì họ có thể bị coi là thẳng tính và kiêu kỳ. Họ thường vơ tất cả vào mình và thiếu sự cảm thông. Họ rất hay phê phán và tìm lỗi khi các tiêu chí và đòi hỏi của họ không được tôn trọng. Họ không thích những công việc làm theo nếp cũ. Họ muốn được tự do kiểm tra, giám sát và nắm rõ mọi thứ. Họ muốn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Họ muốn có quyền lực và quyền hạn “quan trọng”. Người dẫn dắt thích mình ở vai trò lãnh đạo hơn là nhân viên vô danh. Dưới áp lực, người dẫn dắt dễ trở nên độc đoán, hiếu chiến, lô-gic, cứng nhắc. Kiểu người này sẽ hoàn thiện hơn nếu kiên nhẫn hơn, lo lắng cho người khác nhiều hơn, nhún nhường hơn và chấp nhận rằng sự đánh giá của mình có thể bị nhầm. 2. Kiểu người phát động Những người Phat đông có khả năng tinh đên kêt quả cung như yêu tố con người. Họ không thich những công ́ ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ viêc tỉ mân nhưng có thể giai quyêt được công viêc đó để thực hiên môt muc đich cụ thê. Theo ho, viêc tiêp xuc ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ và tôn trong người khac là rât quan trong. Họ là những người quyêt đinh đung đăn, biêt cân nhăc những người ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ khac khi ra những quyêt đinh không hợp long người. Họ thich được nhiêu người công nhân và được giao ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ những công viêc có thể phat huy khả năng cua minh. ̣ ́ ̉ ̀ Tuy nhiên, họ thường quá lac quan đôi với những kêt quả mà những người khac cung có thể cung câp. Họ tự ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ khăng đinh minh trong công ty và thuôc tuyp người giao tiêp tôt. Họ có thể hoan thanh những nhiêm vụ cụ thể ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ nhưng không phai là những nhà quan lý đương nhiên. ̉ ̉ Môt số người coi họ là những nhân vât năng đông, giau long nhiêt tinh con môt số khac lai coi họ là những kẻ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ vô ý và thường là bôc đông. Họ cân những hoat đông đa dang và cơ hôi lam viêc trong môt môi trường tinh ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ cam. Họ thich môt công viêc đôi hoi sự linh hoat và tao cho họ những dip được đi đây đi đo. Những thach thức ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ và cơ hôi là những yêu tố quan trong cho sự thanh công cua ho. Họ có thể trở nên mêt moi đôi với những ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ người khac mà theo những người nay trực giac đôi khi lam họ trở nên khó hiêu. Dưới áp lực, người phát động ́ ̀ ́ ̀ ̉ trở nên thiếu kiên nhẫn, hung hăng, chóng chán. Sẽ tốt hơn nếu họ kiểm soát và định hướng tốt hơn, hiểu biết những thủ tục; làm giảm nhịp độ của mình xuống.
  2. 3. Kiểu người khởi xướng Những Người Khởi xướng cởi mở và dễ gân. Họ tim môt môi trường xã hôi thuân lợi, nơi mà họ có thể phat ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ triên và trau rôi những sự tiêp xuc. Họ có môt hệ thông những môi tiêp xuc mang lai cho họ môt cơ sở tich cực ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ cho công viêc cua minh. Trong cuôc sông xã hôi, họ dễ dang kêt ban, và hiêm khi họ đôi khang với người khac ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ môt cach có chủ y. Là người kheo ăn kheo noi, họ gioi thuc đây những ý nghĩ cua minh và tao ra sự hăng say ở ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ người khac. Họ thường đanh giá không đung khả năng cua minh cung như khả năng cua người khac. Thông ́ ́ ́ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ thường, và nêu như họ không bị choc tức, họ là những người lac quan, thâm chí đên mức không tưởng và chỉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ nhin thây khia canh tôt cua con người và hoan canh. Họ thường chuyên sang những kêt luân tan thanh mà ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ không có đây đủ thông tin. Họ tỏ ra không chăc chăn dưới con măt cua những người khac. Sự giam sat dân chủ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ giup họ phat triên tinh khach quan cua minh. Khó khăn lớn nhât mà họ có thể găp phai là quan lý và hoach đinh ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ thời gian cua minh. Họ sẽ phai nhớ sự câp bach cua công viêc phai lam và han chế thời gian noi nêu cân. ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ Dưới áp lực, họ trở nên khinh suất, tan rã và không vững, quá tin ở bản thân và quá lạc quan. Sẽ hiệu quả hơn nếu họ kiểm soát tốt hơn thời gian, những cảm xúc, mục tiêu của mình đồng thời giữ lời hứa tốt hơn. 4. Kiểu người khuyến khích Những Người Khuyên khich là những người nông nhiêt, cam thông và dễ gân, họ lam hêt khả năng cua minh ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ để có được những môi quan hệ tich cực với moi người. Họ có hoai bao lam viêc hợp tac với những người ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ cung lam khac để hoan thanh nhiêm vu. Họ rât nhay cam với những người khac và lam viêc theo nhom tôt. ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ Tuy nhiên họ có thể chỉ trich môt cach cá nhân và găp khó khăn để có quyên với những người khac khi cân ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ thiêt. Họ cung găp khó khă khi ra những quyêt đinh mà không phai hoi ý kiên, Vì theo quan điêm cua ho, con ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ người quan trong hơn hanh đông, “ Muc đich có thể không biên minh được cho phương tiên”. Thực chât, họ có ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ xu hướng ôn đinh, điêu đó có thể khiên họ tỏ ra châm chap. Họ luôn cổ vũ những người khac. Họ không thich ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ stress, những tinh huông diên biên quá nhanh với nhiêu biên đôi ngoai dự kiên. Họ thich những môi trường an ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ toan hơn, ở đó họ có thể tổ chức công viêc theo nhip độ riêng cua minh. Họ luôn giữ được sự cân băng trong ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ hâu hêt cac tinh huông xã hôi. Moi người thường đên hoi ý kiên họ bởi vì họ biêt lăng nghe và gợi ý những ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ cach giai quyêt. Họ được nhiêu người châp nhân môt cach tich cực. ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ Dưới áp lực, họ trở nên nhu nhược, hiềm thù, lùi bước. Sẽ hiệu quả hơn nếu họ biết thu phục nhân tâm hơn, quyết đoán hơn, lý trí hơn. 5. Kiểu người ủng hộ
  3. Những Người ung hộ là những người ôn đinh, nhã nhăn, dễ thương, cam thông với người khac. Băng thai độ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ đung mực và tự chu, họ tỏ ra có suy xet và kiên nhân. Họ luôn săn sang nghe theo những người mà họ coi là ́ ̉ ́ ̃ ̃ ̀ ban và săn sang giup đơ ho. Họ có thể thiêt lâp môt môi quan hệ rât vững chăc với môt nhom nhỏ cac đông ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ nghiêp trong môi trường công viêc. Họ luôn cố găng trong công viêc gin giữ gia đinh và dự đoan tương lai. Họ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ sẽ trở nên hiêu quả nhât khi phai hoach đinh công viêc và chứng minh tinh kiên trì trong khi thực hiên công ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ viêc. Họ luôn tim kiêm sự đanh giá cua người khac và thich nghi với những biên đôi rât châm. Họ cân có sự ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ chuân bị trước cho sự thay đôi cac thủ tuc để tiêp tuc duy trì môt hiêu suât không đôi. ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ Họ săn sang đi xa thêm hang cây số để giup đơ người mà họ coi là ban. Họ sẽ cân đên sự giup đơ phai loai bỏ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ “cai cu” để thay băng “cai mới”. Có thể họ sẽ cân đên sự giup đơ để thu gon công viêc để giữ đung hen.Họ có ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ thể trở nên cứng đâu và khiêu khich nêu phai chiu ap lực, có thể khiên môt số đông nghiêp phai thât vong. ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ Dưới áp lực, họ trở nên: Phục tùng quyền lực và người ngang hàng, bướng bỉnh, thờ ơ. Sẽ hiệu quả hơn nếu họ tự tin, quyết đoán và đổi mới hơn. 6. Kiểu người cộng tác Những Người công tac có xu hướng trở nên khach quan và phụ thuôc; họ có môt hệ thông giá trị manh. Đó là ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ những người thân trong, ân cân và câu nệ lễ nghi, xư sự khôn kheo và chân thanh, chinh xac và có kỷ luât và có ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ những hoai vong và lý tưởng rât cao. Chưng nao mà họ chưa có đủ trong tay những sự viêc và chi tiêt thì họ ra ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ quyêt đinh rât khó khăn. Họ là những người hay suy nghĩ và phê phan nhưng sẽ tỏ ra im lăng và dè dăt giữa ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ người la. Không phai luc nao họ cung noi ra những điêu minh nghi, minh cam thây và muôn được coi là quan ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ́ trong trong môt môi trường an toan. ̣ ̣ ̀ Họ kheo leo và có phương phap, không ngai công viêc nhiêu nhưng đôi khi họ cân những chỉ dân cụ thể trước ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ khi băt tay vao viêc. Họ không thich căng thẳngs hay sự lôn xôn và thich tâp hợp quanh minh những người có ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ điêm tương đông với ho. Họ tim kiêm cac hệ thông và trât tự và họ cân hiêu tai sao moi viêc lai như thê. Họ it ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ thể hiên ra bên ngoai và cân được đam bao và ung hô. Họ không tin tưởng người khac ngay, và noi chung, ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ́ không ap đăt quan điêm cua minh cho người khac. ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ Họ hoan thanh tôt cac công viêc đã thanh thoi quen nhờ vao long kiên hân và tinh chăm chi. Họ là người cứng ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ nhăc và trung thanh. Tuy nhiên, nêu họ có cam giac bị người khac lợi dung, thai độ cua họ sẽ khac hăn. Họ e sợ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ việc quá tâm đến người khác hơn bản thân cũng như những hành động không hợp lý. Sẽ hiệu quả hơn, nếu họ có lòng tin hơn, nhiệt tình hơn, dễ chấp nhận những thay đổi và đổi mới hơn. 7. Kiểu người đánh giá Những Người đanh giá là những người chinh xac, thân trong, kỷ luât, chăm chỉ và có ý thức trong những công ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ viêc đoi hoi sự chú ý và chinh xac. Họ rât có khả năng tiêp thu phê binh và coi trong viêc rut ra kêt luân và hanh ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ đông dựa trên những dữ liêu thực tê. Họ là những người suy nghĩ khach quan, có khả năng tông hợp những ̣ ̣ ́ ́ ̉ thông tin trực giac với những sự kiên mà họ thu lượm được môt cach hiêu quả nhât. Họ tranh nhâm lân băng ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̀ cach chuân bị thât tỉ mi. ́ ̉ ̣ ̉ Họ có xu hướng chon những người giông minh, là những người hiêu quả nhât trong môt môi trường thanh ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ binh và trở nên ngâp ngưng khi bay tỏ tinh cam cua minh. Họ lo lăng vì câu trả lời “ đung” và có thể tranh phai ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̉ ra quyêt đinh.Họ có thể ngai ngung nhân ra sai lâm và họ săn sang sa vao viêc tim kiêm những băng chứng có ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ thể chứng minh cho sai lâm cua ho. Họ có xu hướng không tin những người lạ và lo lăng cho danh tiêng và ̀ ̉ ̣ ́ ́ công viêc cua minh. Họ có thể năm băt được tinh hinh rât nhanh và tỏ ra vưa tri giac vưa trực giac. Họ có thể bị ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ coi là khó xuc đông, lanh lung và vô cam. ́ ̣ ̣ ̀ ̉
  4. Dưới áp lực, họ trở nên lo lắng, cầu toàn, quá thận trọng. Sẽ hiệu quả hơn nếu họ linh hoạt hơn, thấu hiểu mọi người hơn, nhiệt tình hơn. 8. Kiểu người tổ chức Những Người tổ chức là những người sang tao và là những người suy nghĩ trưu tượng. Tuy nhiên, họ khổ vì ́ ̣ vị trí thông minh không dự kiên được và xung đôt với những quyêt đinh dai han. Niêm khat khao canh tranh mà ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ họ thể hiên băng những kêt quả cân băng với nhu câu hoan thiên han chế ho. Họ suy nghĩ rât nhânh và phan ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ứng cua họ được lam diu băng khat khao kham phá moi giai phap có thê. Họ rât vât vả khi phai giữ môt thai ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ độ tinh thân tich cực, điêu đó có thể lam cho hiêu quả cua họ không đêu và viêc ra quyêt đinh cua họ không ôn ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ đinh. Họ cân có môt ông chủ biêt thông cam và có thể trao đôi với ho. ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ Họ muôn tự do khai thac và quyên đanh giá lai những kham phá cua minh vì họ thich giai quyêt cac vân đê. Họ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ sẽ nôi cau khi nhâm và tiêp tuc “soi” môt ý kiên rât lâu sau khi đã ra quyêt đinh. Môt số người có thể coi họ lạ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ lanh lung và dè dăt. Họ có thể trở nên đôc đoan khi công viêc vât vả cua họ không được công nhân. Đôi khi họ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ trở nên thô lỗ và thoi cho minh là trung tâm có thể bị môt số người coi là tinh cao ngao. Họ có thể phan ứng môt ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ cach dễ dang với môt cú sôc ngâu nhiên. ́ ̀ ̣ ́ ̃ Dưới áp lực, họ trở nên cương quyết và đanh thép. Họ sợ sự lộn xộn và bất hợp lý. Sẽ hiệu quả hơn nếu họ độ lượng hơn và hiểu mã số làm việc của người khác hơn. Ngoài 8 kiểu quản lý phổ biến đó, còn có những kiểu quản lý khác. Điều này phản ánh sự đa dạng tính cách và phương pháp làm việc của con người. Người thành công không phải là chỉ biết phát huy điểm mạnh của mình mà còn phải biết phát huy điểm mạnh của người khác. Ngoài ra, khi nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tác, cấp trên, nhân viên, khách hàng…họ sẽ nhanh chóng tìm ra điểm chung và đi đến những thỏa thuận thành công.
Đồng bộ tài khoản