80C51 family programmer’s guide and instruction set

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
91
lượt xem
17
download

80C51 family programmer’s guide and instruction set

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The 80C51 has separate address spaces for program and data memory. The Program memory can be up to 64k bytes long. The lower 4k can reside on-chip. Figure 1 shows a map of the 80C51 program memory.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 80C51 family programmer’s guide and instruction set

Đồng bộ tài khoản