Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

963 bài essays mẫu part 30

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
159
lượt xem
47
download

963 bài essays mẫu part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Another very strong argument for my opinion is that the university provides us with an enjoyable atmosphere of activities. Associating with different people on campus, discussing with a variety of people over a sensitive topic and reading in the quiet library can strongly shape us inclinatioiunature our thoughts, wide our horizon and enrich our personality.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 963 bài essays mẫu part 30

Đồng bộ tài khoản