Account User Control

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
23
download

Account User Control

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UAC là một công cụ gia tăng tính bảo mật trong windows Vista - Khi UAC được bật thì mọi tác vụ trên máy tính đều được UAC yêu cầu cung cấp account có quyền Administrator

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Account User Control

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com USER ACCOUNT CONTROL I. Giới Thiệu - UAC là một công cụ gia tăng tính bảo mật trong windows Vista - Khi UAC được bật thì mọi tác vụ trên máy tính đều được UAC yêu cầu cung cấp account có quyền Administrator - Nội dung : * Kiểm tra các tính năng của UAC với quyền 1 user bình thường * Kiểm tra các tính năng của UAC với quyền 1 administrator * Tắt User Account Control * Cấu hình UAC chi tiết bằng local Security Policy II.Chuẩn Bị - 1 máy windows Vista - Tạo 1 user : U1 với password 123 III.Thực Hiện 1. Kiểm tra các tính năng của UAC với quyền 1 user bình thường B1 : log on máy tính bằng user U1 B2 : Start  Settings  Control Panel  Add Hardware B3 : Hộp thoại của User Account Control hiện ra  đòi nhập 1 account có quyền administrator để tiếp tục công việc  Nhập password của acc administrator  OK 2. Kiểm tra các tính năng của UAC với quyền 1 administrator B1. log on máy tính bằng quyền Administrator Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Start  Settings  Control Panel  Add Hardware B3 : Xuất hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận công việc  Chọn “Continue” để tiếp tục công việc 3. Tắt User Account Control B1 : Mở Start  Settings  Control Panel  chọn Classic View B2 : Double click vào “User Accounts” 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Chọn “ Turn User Account Control on or off” B4 : bỏ dấu check trước dòng “use User Account Control (UAC) to help protect your computer”  restart lại máy B5 : Kiểm tra : - Log on máy tính bằng user U1  mở “Add Hardware” trong Control Panel  không còn xuất hiện bảng đòi quyền administrator nữa - Log on máy tính bằng administrator  mở “Add Hardware” trong Control Panel  không còn xuất hiện bảng xác nhận công việc nữa 4. Cấu hình UAC chi tiết bằng local Security Policy B1 : Log on bằng quyền administrator. Start  run  đánh lệnh “secpol.msc” để mở local security policy Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Cấu hình UAC chi tiết bằng policy : * Mở local Policies  Security Options  Double click vào “User Account Control Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account” - Enable : bật năng UAC cho tài khoản Administrator -Disable : tắt tính năng UAC cho tài khoản Administrator  OK 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com * Double click vào “User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode” - Bevate without prompting : tắt tính năng UAC đối với group Administrator - Prompt for credentials : Hiện bảng đòi quyền hạn sử dụng - Prompt for consent : Hiện bảng xác nhận công việc  OK * Double click vào “User Account Control: Behavior of the elevation prompt for standard users” - Automatically deny elevation requests : tắt UAC - Prompt for credentials : hiện bảng thông báo đòi quyền administrator khi thực hiện công việc  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com * Double click : User Account Control: Detect application installations and prompt for elevation - Enable : Khi cài đặt phần mềm hiện bảng đòi quyền administrator - Disable : Khi cài đặt phần mềm không hiện bảng đòi quyền administrator  OK * Double click User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode - Enabled : Chạy tất cả các tác vụ của administrator trong vùng được chấp nhận - Disable : không chạy tất cả các tác vụ của administrator trong vùng được chấp nhận  OK 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com * Double click vào : User Account Control: Switch to the secure desktop when prompting for elevation - Enable : Chuyển qua vùng secure desktop khi xuất hiện bảng thông báo đòi xác nhận quyền - Disable : không chuyển qua vùng secure desktop khi xuất hiện bảng thông báo xác nhận quyền  OK * Double click vào : User Account Control: Virtual file and registry write failures to per-user locations - Enabled : Cho phép những ứng dụng không tương thích với UAC có thể chạy được bằng cách chuyển registry và files ghi vào profile của user - Disabled : Không cho phép những ứng dụng không tương thích với UAC có thể chạy được bằng cách chuyển registry và files ghi vào profile của user Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
Đồng bộ tài khoản