Active Directory Physical Structure

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
57
lượt xem
2
download

Active Directory Physical Structure

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This chapter reviews the physical structures of Active Directory. This chapter also introduces you to the relationships between domain controllers, the various roles of domain controllers, global catalogs, and sites.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Active Directory Physical Structure

Đồng bộ tài khoản