AJAX Discussion part 3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

AJAX Discussion part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

[Ví dụ] AJAX Loader - Tải nội dung một trang web khác vào một khung trên trang mình! Bạn xây dựng một trang web và bạn muốn trên đó 1 khung nội dung của bạn chứa 1 trang web khác (html, php, xml,...).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX Discussion part 3

  1. [Ví dụ] AJAX Loader - Tải nội dung một trang web khác vào một khung trên trang mình! Bạn xây dựng một trang web và bạn muốn trên đó 1 khung nội dung của bạn chứa 1 trang web khác (html, php, xml,...). Điều này có thể thực hiện dễ dàng với thẻ iframe, nhưng nếu bạn muốn dùng AJAX để tải trang đó (tức khi hiện lên thì nó đã load 100%) bạn có thể làm như sau: Trước hết bạn tạo 1 file ajaxLoader.js có nội dung như sau: PHP Code: function ajaxLoader(url,id) { if (document.getElementById) { var x = (window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : ne w XMLHttpRequest(); } if (x) { x.onreadystatechange = function() { if (x.readyState == 4 && x.status == 200) { el = document.getElementById(id); el.innerHTML = x.responseText; } } x.open("GET", url, true); x.send(null); } } Bạn save cùng thư mục trang web bạn đang tạo. Mở trang web bạn đang tạo lên, Chèn đoạn code sau vào giữa và PHP Code: #contentLYR { position:absolute; width:100%; // tùy chọn height:100%; // tùy chọn z-index:1; // tùy chọn left: 0px; // tùy chọn
  2. top: 200px; // tùy chọn } Tại thẻ bạn khai báo như sau: Code: (Chú ý test.html là trang được load.) Trong thẻ bạn chèn: Code: Loading... Hãy thử và cảm nhận. Ngocha85(UDS)
Đồng bộ tài khoản