Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 17

Chia sẻ: ferari

HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hoa Chăn Pa. - Biết vừa hát vừa vỗ tay đệm theo nhịp của bài - HS biết vài nét về đất nước Lào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. Bản đồ thế giới. - HS : SGK âm nhạc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: TĐN sô 4 - GV đàn, HS khởi động giọng,đọc lại bài 1 lần. - Gọi 2 HS đọc bài. - GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới. 1.Giới...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Âm nhạc 1 đến 5 - Tuần 17

TUẦN 17


Lớp 5a tiết 1, lớp 5b tiết 2

HỌC BÀI HÁT: HOA CHĂM PA (Tiết PPCT: 16)
Bài hát Lào
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hoa Chăn Pa.
- Biết vừa hát vừa vỗ tay đệm theo nhịp của bài
- HS biết vài nét về đất nước Lào.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Đàn điện tử. Bản đồ thế giới.
- HS : SGK âm nhạc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
Bài: TĐN sô 4 - GV đàn, HS khởi động giọng,đọc lại
bài 1 lần.
- Gọi 2 HS đọc bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài (2 phút) - GV giới thiệu bài hát.
- Treo bản đồ, giới thiệu vị trí, sơ lược
vài nét về đất nước Lào.
- Ghi đầu bài lên bảng.
2.Nội dung bài.
a) Tập hát: Bài Hoa Chăm Pa - Dạo đàn, hát mẫu (2lần).
(15 phút) - GV treo bảng phụ.
C1: Hoa đẹp chăm pa...hương trời - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần)
C2:Sắc reo ngàn lối...chăm pa ơi. - GV đàn, hát mẫu hướng dẫn HS tập
C3: Hoa chăm pa ơi...năm rồi.5 từng câu
C4: Gió đưa hương nồng...làng tôi - Dạo đàn, HS hát lại bài(2 lần)
C5: Bao ngày thơ ngây...kết thân bạn đời - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
(Lời 2 gồm 5 câu, tiết tấu như lời 1) - Luyện tập cá nhân.
b)Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2 - GV làm mẫu, hướng dẫn HS
(12 phút) - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ
“Hoa chăm pa ơi, nức muôn hương cùng GV (2 lần).
x xxx x - Dạo đàn, HS hát, gõ nhạc cụ.(2 lần)
trời, sắc reo ngàn lối...” - Gọi HS hát, cả lớp vỗ tay đệm theo
xxx x xxx nhịp.
- GV nêu y/c,đệm đàn cho HS hát vận
động theo nhịp của bài.(2 lần)
3.Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV nhấn mạnh tính chất của bài hát.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
NGHE NHẠC (Tiết PPCT:16)

I. MỤC TIÊU
- HS biết vài nết cơ bản về danh nhân âm nhạc thế giới: nhạc sĩ Mô-Da.
- HS nghe, nhận biết được hướng chuyển động của âm thanh.
- Qua hoạt động nghe nhạc, bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc cho các em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Đàn LK55.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) - GV đàn, HS khởi động giọng.
Bài: Cộc cách tùng cheng + 1 HS hát
Chiến sĩ tí hon + 3 HS hát
( GV nhận xét,đánh giá)
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài (1phút) - GV giới thiệu bài
- Ghi đầu bài bài lên bảng.
2. Nội dung bài.
a) Kể chuyện: Mô-Da - thần động
- GV đọc cho HS nghe chuyện
âm nhạc. (SGV trang 37) (15phút) - GV cho HS xem ảnh nhac sĩ Mô-Da
- GV nêu câu hỏi
* Câu hỏi: - HS trả lời
+ Mô-Da là người nước nào? - GV nhắc lại nội dung câu chuyện (nhấn
+ Mô-Da đã làm gì khi đánh rơi bản mạnh các ý về nhạc sĩ Mô-Da)
nhạc xuống sông? - Gọi HS đọc lại chuyện.
+ Khi biết sự thật, cha của Mô-Da đã
nói gì?
b) Nghe nhạc (12 phút) - GV bật catste cho HS nghe bài hát thiếu
nhi.( Sau mỗi bài, GV đặt câu hỏi, HS
nhận xét về ý nghĩa lời ca và tĩnh chất
nhạc điệu của bài hát đó.GV nhận xét,
nhấn mạnh)

3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Lớp 3a tiết 1, lớp 3b tiết 2

KỂ CHUYỆN: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC
GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI
(Tiết PPCT: 16)

I. MỤC TIÊU
- Qua truyện kể, các em biết âm nhạc còn có tác động tới loài vật.
- HS biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Kèn Melodion.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
- Bài: Ngày mùa vui - GV đàn, HS khởi động giọng.
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài. (1 phút) - GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
2.Nội dung bài.
a) Kể chuyện: Cá heo với âm nhạc.
(14 phút)
* Câu hỏi: - GV gọi HS đọc chuyện .(1 HS )
+ Người ta đã làm gì để cứu đàn cá - GV đọc lại tưng đoạn ngắn và đặt câu
heo? hỏi để HS trả lời.
+ Khi nghe tiếng nhạc đàn cá đã biểu ( GV: Âm nhạc không chỉ phục vụ cuộc
hiện thế nào? sống con người mà nó còn tác động đến
+ Âm nhạc tác động đến đàn cá như cả loài vật…)
thế nào?
b) Trò chơi: “Bảy anh em” - GV giới thiệu trò chơi, ghi tên bảy nốt
(7 phút) nhạc : Đô; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si lên
bảng.Phân vai cho mỗi em tên một nốt
nhạc. GV gọi tên nốt nhạc, HS trả lời:
“ Có, tôi là…” và giơ 1 tay lên,ai làm
sai người đó thua cuộc, HS khác thay
thế và trò chơi tiếp tục.

c) Trò chơi: “Khuông nhạc bàn tay”
- GV giới thiệu vị trí các nốt nhạc trên
(7 phút)
khuông nhạc tượng trưng qua bàn tay
(SGV trang 39. GV chỉ giới thiệu 5 nốt:
Đô; Rê; Mi; Pha; Son)
- GV thổi kèn cho HS nghe cao độ của
5 nốt vùa học.
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- HS nhắc lại tên 7 nốt nhạc
- GV nhắc lại
- Nhắc HS về hoc bài.
Lớp 4a tiết 1, 4b tiết 2
ÔN TẬP 3 BÀI HÁT:
EM YÊU HOÀ BÌNH; BẠN ƠI LẮNG NGHE
TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
(Tiết PPCT: 16)
I. MỤC TIÊU
- HS nhớ, hát chuẩn xác giai điệu và lời ca của 3 bài hát : Em yêu hoà bình ; Bạn
ơi lắng nghe ; Trên ngựa ta phi nhanh.
- Thể hiện bài hát một cách tự nhiên, sinh động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Đàn điện tử
- HS : Nhạc cụ gõ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ (2phút).
- GVđàn, HS khởi động giọng.
(GV kiểm tra trong giờ học)
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài (1phút). - GV giới thiệu ND bài học.
- Ghi đầu bài lên bàng.


2. Nội dung bài. - GV dạo đàn, HS hát (1 lần).
a) Ôn tập 2 bài hát :
- GV sửa lỗi(Chú ý sắc thái, SGVtr 27).
* Bài hát: Em yêu hoà bình. - Dạo đàn, HS hát, kết hợp gõ đẹm nhạc
cụ(1 lần).
- GV gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
( HS nhận xét, GV nhận xét, đanhs giá).

(GV hướng dẫn HS ôn tập bài hát theo
* Bài hát: Bạn ơi lắng nghe.
các bước trên. Có thể cho HS kết hợp gõ
nhạc cụ theo tiết tấu, theo phách và vận
động theo nhịp từng bài).

* Bài hát: Trên ngụa ta phi nhanh.

- GV nêu y/c, HS lên thực hiện các bài
b) Tập thể hiện bài hát trước lớp.
hát trước lớp theo các hình thức:
+ Đơn ca: 2 tiết mục.
+ song ca: 2 tiết mục.
+ Tốp ca: 2 tiết mục.
(HS nhận xét, GV nhận xét,đánh giá
từng tiết mục).
3. Củng cố, dặn dò (2phút).
- GV nêu y/c, HS lần lượt nêu t/c của 3
bài hát.
- GV nhắc lại, nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Lớp 1a tiết 3, lớp 1b tiết 4

NGHE QUỐC CA
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC (Tiết PPCT: 16)
I. MỤC TIÊU
- HS biết giai điệu, lời ca của bài Quốc ca Việt Nam
- HS có thái độ trang nghiêm khi nghe Quốc ca.
- Qua chuyện kể: “ Câu chuyện Nai Ngọc”, HS thấy mối liên quan của âm nhạc
với đời sống con người
I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Đài caste, băng Quốc ca Việt Nam.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ (4 phút)
Bài : Đàn gà con. - 1 HS hát
Sắp đến tết rồi - 2 HS hát
( GV nhận xét, đánh giá)

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1phút)
- GV giới thiệu ND bài học
- Ghi đầu bài lên bảng.
2. Nội dung bài
a) Nghe Quốc ca Việt nam
- GV giới thiêu bài Quốc ca Việt Nam,
(12 phút)
sơ lược vài nét về tác giả Văn Cao, về
hoàn cảnh ra đời của bài hát.
- Bật caste cho HS nghe bài hát(2 lần)
- GV : Bài Quốc ca Việt Nam còn có
tên là Tiến quân ca, do nhạc sỹ Văn
Cao sáng tác và được chọn làm Quốc
ca năm 1946....)
- GV nhắc HS phải biết trang nghiêm
khi chào cơ và nghe hát Quốc ca.
- GV bật caste cho HS nghe lại bài.
b) Kể chuyện âm nhạc : (10 phút)
Câu chuyện Nai Ngọc - GV đọc chuyện cho HS nghe.
(Hay: Tiếng hát kì diệu. SGV trang - GV nêu câu hỏi, HS trả lời.
37)
Câu hỏi : (GV : Tiếng hát Nai Ngọc đã giúp dân
+ Tại sao các loài vật lại quên cả phá làng xua đuổi các loài thú đến phá rẫy
hoại nương rẫy mùa màng ? do chúng mải nghe tiếng hát của em...)
+ Vì sao đêm đã khuya mà dân làng
không ai muốn về ?
c) Trò chơi: Tên tôi tên bạn (6 phút) (GV hướng dẫn HS thực hiện trò chơi
theo SGV trang 39)
3. Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nhắc HS trang nghiêm khi nghe
bài hát Quốc ca Việt Nam.
- GV bất caste, HS nghe lại bài hát.
Lớp 5a tiết 1, lớp 5b tiết2

LÀM QUEN KÈN MELODION (Tiết 16; CT buổi 2)
I. MỤC TIÊU:
- HS tiếp tục làm quen với cây kèn Melodion.
- HS biết kết hợp hơi thổi và bấm phím một hài hoà, nâng cao chất lượng tiếng kèn.
- HS vui vẻ, thoải mái hơn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kèn Melodion
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ: (2 phút).
- GV phát kèn cho các nhóm
- HS lắp ống thổi dài.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu nội dung bài học
- Ghi đầu bài lên bảng
2. Nội dung bài:
a) Bài tập 1: Ôn tập bài tập tuần 16 - GV nêu y/c của bài tập.
(12 phút) - Thổi mẫu lại bài tập Mặt trời lên cho
TĐN số2: Mặt trời lên HS nghe
- Từng nhóm tự ôn lại bài tập, GV quan
sát, giúp đỡ HS.
- Bắt nhịp, đọc nhạc cho các nhóm thực
hiện bài tập (2 lần)
- Gọi từng nhóm thực hiện
- Gọi đại diện các nhóm thực hiện
b) Bài tập 2 (Bài mới) (18 phút) ( HS , GV nhận xét từng em)
TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son
- GV nêu y/c của bài tập
- GV hướng dẫn, thổi mẫu (2lần)
- HS tự tập, GV quan sát, giúp đỡ từng
nhóm.
- Bắt nhịp, đọc nhạc cho HS tập từng ô
nhịp

3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - Gọi từng nhóm thực hiên, GV đọc cùng
và sửa lỗi cho HS.
- Gọi HS thực hiên cá nhân
( GV nhận xét, động viên HS)

- GV nhận xét giờ học, động viên HS cố
găng học tập.
Lớp 2a tiết 3, lớp 2b tiết 4
TẬP PHỤ HOẠ BÀI HÁT
(Tiết 16, CT buổi 2)
I. MỤC TIÊU:
- HS nhớ, thể hiện chuẩn xác lời ca, giai điệu các bài hát đã học.
- Biết sáng tác mốt số động tác phụ hoạ bài hát.
- HS vui vẻ, hào hứng tham gia các hoạt động của lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Đàn điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ (2phút).
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:(1 phút) - GV giới thiệu bài học
- Ghi đầu bài lên bảng.
2. Nội dung bài:
a) Tập động tác phụ hoạ bài hát: - GV dạo đàn, HS hát lại mỗi bài hát một
+ Bốn phương trời lần (1lần)
+ Xoè hoa - GV chia lớp làm 4 nhóm, nêu y/c, phân
+ Múa vui vị trí và bài hát cho từng nhóm.
+ Chiến sĩ tí hon - Gợi ý đông tác phụ hoạ theo nội dung
(16 phút) lời ca của từng bài hát.
- HS tìm động tác phụ hoạ bài hát, GV
quan sát, gợi ý giúp đỡ HS.
- Từng nhóm lên trình bày bài hát trước lớp
b) Tập thể hiện bài hát trước lớp. (HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá từng
(12 phút) tiết mục)

- GV nhận xét, rút kinh nghiêm giờ học
3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - Nhắc HS về học bài.
Lớp 3a tiết 1, lớp 3b tiết 2
NGHE NHẠC (Tiết 16, CT buổi 2)
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS nghe giai điệu một số bài hát trong bộ nhớ đàn LK55
- HS nhận biết đước tính chất giai điệu của các bài hát đó.
- HS vui vẻ, hào hứng hơn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Đàn LK55
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ: (6phút).
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần)
Bài: Ngày mùa vui
- Gọi 3 HS hát
B. Bài mới: ( GV nhận xét, đánh giá từng em)
1. Giới thiệu bài: (1phút)
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng
2. Nội dung bài:(26 phút)
Các bài hát cho HS nghe: Bài ca đi
- GV bật bộ nhơ cho HS nghe giai điệu
học; Gà gáy; Đếm sao; Con chim
các bài hát.
non; Chúng em cần hoà bình; Mái
- Đặt câu hỏi để HS trả lời về tính chất
trương mế yêu...
giai điệu của các bài hát đó
- GV nhắc lại, nhấn mạnhtính chất từng
bài.
(GV có thể gọi HS lên trình bày bài
trước lớp)
3. Củng cố dặn dò: (2 phút)
- GV nhận xét giờ học, đông viên HS cố
gắng hơn nữa trong học tập.
Lớp 4a tiết 3, lớp 4b tiết 4
TẬP CHÉP NHẠC: CON CHIM RI (Tiết 16; CT buổi 2)
I. MỤC TIÊU:
- HS chép đúng vị trí, hình nốt nhạc, ghi đúng lời ca của bài “Con chim ri” vào vở.
- HS chép sạch, đẹp, đảm bảo tương đối về hình thức.
- HS hào hứng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ bài TĐN số 4 : Con chim ri.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút).
Bài: Khăm quang thắm mãi vai em - GV hướng dẫn HS khởi động giọng
- Gọi 3 HS hát.
(GV nhận xét, đánh giá tiết mục)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu nội dung bài học
- Ghi đầu bài lên bảng
2. Nội dung bài: (27 phút)
a) Tập chép nhạc: Con chim ri - GV treo bảng phụ.
- GV nhắc lại cách kẻ khuông nhạc và
hướng dẫn HS chép bài
- HS kẻ khuông, chép bài.
- GV quan sát, giúp đỡ từng HS.
b) Nhận xét, đánh giá
3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV thu một số bài chép đúng, đẹp và
một số bài chưa đẹp của HS và nhận xét
(GV xếp loại bài theo các mức: A+; A; B)

- GVnhận xét giờ học
- Nhắc HS về học bài
Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM
Ngày tháng năm 2008 Ngày tháng năm 2008
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................ ...........................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản